ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

มีการอนุญาตน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมหรือไม่ หากเดินทางพร้อมทารก

สัมภาระใต้ท้องเครื่อง

การอนุญาตน้ำหนักสัมภาระสำหรับทารกแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าใช้วิธีการตามน้ำหนักหรือวิธีการตามจำนวนชิ้น

วิธีการตามน้ำหนัก

สัมภาระเพิ่มเติมไม่เกิน 10 กก.กิโลกรัม (22lbปอนด์) นอกเหนือจากการอนุญาตน้ำหนักสัมภาระปกติของคุณ

วิธีการตามจำนวนชิ้น

สัมภาระเพิ่มเติมหนึ่งชิ้น จากน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตตามปกติของคุณ โดยไม่คำนึงถึงชั้นโดยสาร กระเป๋าที่เพิ่มเติมมานี้จะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 23 กก.กิโลกรัม (50lbปอนด์) ทั้งนี้ขนาดรวม (ความยาว +บวก ความกว้าง +บวก ความสูง) จะต้องไม่เกิน 150ซม.เซนติเมตร (59 นิ้ว)

สัมภาระที่นำขึ้นเครื่อง

ผู้โดยสารที่มีเด็กทารกร่วมเดินทางไปด้วยในชั้นโดยสารใด ๆ จะได้รับอนุญาตให้ถือกระเป๋าถือหนึ่ง (1) ใบสำหรับสิ่งของจำเป็นบนเครื่องและอาหารทารก (น้ำหนักจะต้องไม่เกิน 5 กก./11 ปอนด์) และเปลหิ้วหรือรถเข็นที่พับเก็บได้หนึ่ง (1) คัน ถ้ามีพื้นที่ห้องโดยสารว่าง หรือคุณไม่ได้นำเบาะนั่งสำหรับเด็กติดตัวมาด้วย ถ้าห้องโดยสารไม่มีพื้นที่ว่าง จะต้องโหลดเปลหิ้วหรือรถเข็นที่พับเก็บได้เป็นสัมภาระใต้ท้องเครื่องในช่วงบรรทุกสัมภาระ

กระเป๋าถือ: 55 xคูณ 38 xคูณ 20ซม.เซนติเมตร (22 xคูณ 15 xคูณ 8 นิ้ว)