ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
มีการอนุญาตน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมสำหรับผู้โดยสารที่มีความทุพพลภาพหรือไม่

ผู้โดยสารที่มีความต้องการพิเศษมีสิทธิ์ได้รับการอนุญาตน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมบางอย่างโดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดต่อไปนี้:

  • ผู้โดยสารที่มีอาการผิดปกติเกี่ยวกับการนอนสามารถนำเครื่องมือช่วยในการนอนหลับ ไม่ว่าจะเป็น CPAP (แรงดันอากาศบวกต่อเนื่อง) หรือ PAP (แรงดันอากาศบวก) ได้หนึ่งชิ้นในฐานะกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่อง ภายใต้กฎระเบียบวัตถุอันตรายของ IATA สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือเหล่านี้บนเที่ยวบิน โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับ สุขภาพและความต้องการพิเศษ
  • ผู้โดยสารที่พึ่งพารถเข็น สามารถเดินทางได้ด้วยรถเข็นแบบพับได้ทั้งหมดที่เก็บไว้ในช่องบรรทุกสัมภาระของเครื่องบิน ผู้โดยสารที่พึ่งพาไม้ค้ำหรือไม้พยุง ก็สามารถเดินทางได้ด้วยสิ่งเหล่านี้ที่เก็บไว้ในช่องบรรทุกสัมภาระของเครื่องบิน
  • ผู้โดยสารที่เดินทางด้วยรถเข็นพลังงานแบตเตอรี่ ควรติดต่อสำนักงานของสายการบินเอมิเรตส์ในพื้นที่ของตนพร้อมด้วยรายละเอียดก่อนเริ่มออกเดินทาง
  • ผู้โดยสารที่พึ่งพาเครื่องฟอกไตแบบพกพามีสิทธิ์เดินทางด้วยเครื่องหนึ่งและอุปกรณ์ประกอบที่บรรทุกไว้ในช่องบรรทุกสัมภาระของเครื่องบิน
  • สามารถบรรทุกสุนัขช่วยเหลือผู้โดยสารที่บกพร่องทางสายตาและการได้ยินเอาไว้ในกรงสุนัขในช่องบรรทุก และไม่อนุญาตให้นำเข้ามาในห้องโดยสาร