สัมภาระและทรัพย์สินที่สูญหาย

น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาต

หากการเดินทางรวมถึงเที่ยวบินบนสายการบินอื่น การอนุญาตน้ำหนักสัมภาระจะเป็นอย่างไร

สำหรับการเดินทางที่ไม่รวมปลายทางในสหรัฐอเมริกา หากแผนการเดินทางของคุณมีเที่ยวบินที่บินโดยสายการบินอื่นนอกเหนือจากเอมิเรตส์บนบัตรโดยสารเดียวกันกับเที่ยวบินเอมิเรตส์ของคุณ อาจใช้กฎสำหรับสัมภาระที่แตกต่างกันสำหรับส่วนการบินเหล่านี้

สำหรับการจองที่มีอยู่ บัตรโดยสารของคุณจะมีรายละเอียดทั้งหมดของการอนุญาตสัมภาระใต้ท้องเครื่องของคุณ สำหรับแต่ละเที่ยวบินในแผนการเดินทางของคุณ ในการตรวจสอบการอนุญาตน้ำหนักสัมภาระก่อนการจอง โปรดติดต่อเรา สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกันของเอมิเรตส์ที่ทำการบินโดยสายการบินอื่น หรือติดต่อสายการบินที่มีข้อสงสัยสำหรับเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกัน

สำหรับการเดินทางที่เริ่มต้นในสหรัฐอเมริกา อาจใช้กฎสำหรับสัมภาระที่แตกต่างกัน 

  • หากเที่ยวบินแรกของคุณบินกับสายการบินเอมิเรตส์ จะใช้นโยบายว่าด้วยการอนุญาตน้ำหนักสัมภาระของเอมิเรตส์ตลอดทั้งแผนการเดินทาง รวมทั้งเที่ยวบินบนสายการบินอื่นอีกด้วย

  • หากเที่ยวบินแรกของคุณไม่ได้บินกับสายการบินเอมิเรตส์ อาจใช้นโยบายว่าด้วยสัมภาระของสายการบินแรกตลอดทั้งแผนการเดินทาง ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากระเบียบบังคับของกระทรวงคมนาคมของสหรัฐฯ ที่กำหนดให้สายการบินใช้นโยบายว่าด้วยสัมภาระของสายการบินแรกตลอดทั้งแผนการเดินทาง

นโยบายว่าด้วยสัมภาระที่ใช้กับแผนการเดินทางเฉพาะของคุณ จะแสดงขึ้นระหว่างกระบวนการจองบน emirates.com และบนใบเสร็จ eticket ของคุณ

หากใช้นโยบายว่าด้วยสัมภาระกับการจองของคุณ การอนุญาตน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมใดๆ สามารถซื้อได้จากสายการบินนั้นเท่านั้น อาจมีส่วนลดสำหรับการชำระเงินล่วงหน้าหรือผ่านเว็บไซต์ของสายการบินนั้น

หากคุณมีคำถามเฉพาะเกี่ยวกับนโยบายสัมภาระของสายการบินอื่น ที่ไม่ได้รับการควบคุมระหว่างกระบวนการจองหรือบนใบเสร็จ eticket โปรดติดต่อสายการบินโดยตรง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับการเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกา หากแผนการเดินทางของคุณมีเที่ยวบินที่บินโดยสายการบินอื่นนอกเหนือจากเอมิเรตส์บนบัตรโดยสารเดียวกันกับเที่ยวบินเอมิเรตส์ของคุณ อาจใช้กฎสำหรับสัมภาระที่แตกต่างกันสำหรับส่วนการบินเหล่านี้

นโยบายว่าด้วยสัมภาระที่ใช้กับแผนการเดินทางเฉพาะของคุณ จะแสดงขึ้นระหว่างกระบวนการจองบน emirates.com และบนใบเสร็จ eticket ของคุณ