เครือข่ายและรหัสเที่ยวบินร่วมกันของเรา

การเชื่อมต่อกับสายการบินอื่น

เพราะเหตุใดจึงไม่สามารถจองแผนการเดินทางบางแผนได้

ปัจจุบัน เอมิเรตส์มีการเชื่อมโยงกับสายการบินหลายสิบแห่ง ครอบคลุมมากกว่า 500 ปลายทางทั่วโลก ปัจจุบัน ปลายทางเหล่านี้ครอบคลุมเมืองอื่นๆ ในประเทศที่เอมิเรตส์ทำการบินอยู่ในปัจจุบัน และจะขยายไปครอบคลุมเมืองและประเทศต่างๆ มากขึ้นในระยะยาว

เนื่องจากมีเที่ยวบินร่วมกันหลากหลายรูปแบบ ระบบการจองของ emirates.com อาจไม่สามารถสร้างแผนการเดินทางสำหรับรูปแบบที่เป็นไปได้ทั้งหมด ถ้าคุณไม่สามารถจองแผนการเดินทางที่คุณต้องการได้ โปรดติดต่อสำนักงานขายเอมิเรตส์ในพื้นที่ของคุณ เพื่อขอความช่วยเหลือ