เครือข่ายและรหัสเที่ยวบินร่วมกันของเรา

การเชื่อมต่อกับสายการบินอื่น

อะไรจะเกิดขึ้น ถ้าพลาดการเชื่อมต่อ

ด้วยการจองกำหนดการเดินทางทั้งหมดด้วยบัตรโดยสารใบเดียว คุณสามารถมั่นใจได้ว่า ในกรณีส่วนใหญ่ การเดินทางข้างหน้าของคุณจะได้รับการรับประกัน ซึ่งหมายความว่า หากคุณพลาดการเชื่อมต่อโดยที่ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของคุณเอง คุณจะได้รับการจองใหม่กับเที่ยวบินที่ว่างถัดไป

โปรดตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะของบัตรโดยสารของคุณ หรือติดต่อสำนักงานสายการบินเอมิเรตส์ในพื้นที่ของคุณ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม