เครือข่ายและรหัสเที่ยวบินร่วมกันของเรา

การเชื่อมต่อกับสายการบินอื่น

เหตุใดจึงควรจองเที่ยวบินเชื่อมต่อกับเอมิเรตส์

การจองการเดินทางทั้งหมดของคุณ – รวมทั้งเที่ยวบินข้างหน้า – กับเอมิเรตส์ ช่วยให้คุณสามารถจัดเตรียมการเดินทางของคุณด้วยบัตรโดยสารใบเดียว และบรรทุกสัมภาระใต้ท้องเครื่องไปจนถึงปลายทางสุดท้าย

เอมิเรตส์มีการเชื่อมโยงกับหลายสิบสายการบินทั่วโลก ทำให้เราสามารถให้บริการได้มากกว่า 500 ปลายทางข้างหน้า ตรวจสอบหน้าพันธมิตรการเดินทางของเราของเราเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม