สัมภาระและทรัพย์สินที่สูญหาย

น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาต

วิธีคิดตามจำนวนชิ้นและน้ำหนักคืออะไร

เพื่อให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับระหว่างประเทศ พิกัดสัมภาระฟรีของคุณจะคิดตามจำนวนชิ้นสัมภาระหรือน้ำหนักสัมภาระทั้งหมดที่คุณนำไปเพื่อเดินทาง ทั้งนี้ การใช้กฎนี้จะขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณเดินทางไปและกลับ

วิธีคิดตามจำนวนชิ้น

หากคุณเดินทางไปหรือกลับจากประเทศแคนาดา อเมริกาเหนือ อเมริกากลาง หรืออเมริกาใต้ หรือเดินทางจากแอฟริกา คุณจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎวิธีคิดตามจำนวนชิ้น

โดยจะพิจารณาจากจำนวนสัมภาระในการเดินทางทั้งหมด รวมทั้งพิจารณาจากน้ำหนักและขนาดสูงสุดของสัมภาระของคุณ

ขนาดรวม (ความยาว + ความกว้าง + ความสูง) ของสัมภาระแต่ละชิ้นจะต้องไม่เกิน 150 เซนติเมตร (59 นิ้ว) คุณจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับสัมภาระแต่ละชิ้นที่มีขนาดเกิน 150 ซม. (59 นิ้ว) แต่ไม่เกิน 300 ซม. (118 นิ้ว) หากสัมภาระชิ้นใดมีขนาดรวมเกินกว่า 300 ซม. (118 นิ้ว) สัมภาระชิ้นนั้นจะไม่สามารถโหลดเป็นสัมภาระใต้ท้องเครื่องและจะต้องส่งเป็นสินค้าบรรทุกหรือสินค้าขนส่ง

เมื่อคุณเดินทางไปกับเราเพื่อไปหรือกลับจากทวีปอเมริกาหรือแอฟริกา คุณจะได้รับน้ำหนักสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องดังต่อไปนี้:

พิกัดสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่อง
ชั้นหนึ่งชั้นธุรกิจชั้นประหยัด
สัมภาระ 2 ใบ โดยแต่ละใบต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 32 กก.สัมภาระ 2 ใบ โดยแต่ละใบต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 32 กก.สัมภาระ 2 ใบ โดยแต่ละใบต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 23 กก.

โปรดทราบว่าหากคุณซื้อบัตรโดยสารสำหรับเที่ยวบินที่เดินทางไปหรือกลับจากบราซิลก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2017 คุณสามารถนำกระเป๋าไปได้สองใบ โดยแต่ละใบต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 32 กก. ในชั้นประหยัด

วิธีคิดตามน้ำหนัก:

น้ำหนักสัมภาระฟรีที่อนุญาตตามมาตรฐานสำหรับจุดหมายปลายทางของเอมิเรตส์อื่น ๆ ทั้งหมดคือ 50 กก. สำหรับที่นั่งชั้นหนึ่ง และ 40 กก. สำหรับที่นั่งชั้นธุรกิจ สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตจะขึ้นอยู่กับประเภทค่าโดยสารที่คุณซื้อ ค่าโดยสารพิเศษในชั้นประหยัดจะได้รับ 20 กก. Special Saver และ Flex ได้รับ 30 กก. และ Flex Plus ได้รับ 35 กก.

ผู้โดยสารในชั้นประหยัดที่เดินทางไปและกลับจากประเทศอาร์เจนตินา (ไม่รวมเที่ยวบินระหว่างอาร์เจนตินากับบราซิล) สามารถโหลดสัมภาระได้จำนวนสองชิ้น แต่ละชิ้นจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 23 กก.

ทั้งนี้ จำนวนพิกัดสัมภาระในชั้นประหยัดจะแตกต่างกันไป หากได้ออกบัตรโดยสารก่อนวันที่ 20 มิถุนายน 2016

โปรดใช้เครื่องคำนวณน้ำหนักสัมภาระของเราเพื่อตรวจสอบน้ำหนักสัมภาระที่ได้รับอนุญาต

สำหรับวิธีคิดตามน้ำหนัก ผู้โดยสารในทุกชั้นโดยสารสามารถโหลดสัมภาระได้สูงสุดจำนวน 10 ชิ้น

หากแผนการเดินทางของคุณรวมถึงเที่ยวบินที่ทำการบินโดยสายการบินอื่น อาจใช้กฎสัมภาระที่ต่างกันสำหรับเที่ยวบินเหล่านี้ – เรียนรู้เพิ่มเติม