การจองกับสายการบินเอมิเรตส์

การเลือกที่นั่ง

ฉันจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเพื่อเลือกที่นั่งบนเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์หรือไม่

ถ้าคุณเดินทางในชั้นหนึ่งหรือชั้นธุรกิจ คุณไม่จำเป็นต้องชำระเงินสำหรับการเลือกที่นั่ง

ถ้าคุณเดินทางในชั้นประหยัดด้วยค่าโดยสารแบบ Flex Plus คุณสามารถเลือกที่นั่งปกติหรือที่นั่งที่ต้องการได้ (ยกเว้นที่นั่งบนชั้นบนของเครื่องบิน A380) ผ่านส่วนจัดการการจองตั้งแต่ตอนที่คุณซื้อบัตรโดยสาร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และคุณยังสามารถชำระเงินเพื่อเลือกที่นั่งที่ต้องการบนชั้นบนของเครื่องบิน A380, ที่นั่งคู่หรือที่นั่งที่มีที่วางขากว้างเป็นพิเศษได้

ถ้าคุณเดินทางในชั้นประหยัดด้วยค่าโดยสารแบบ Flex คุณสามารถเลือกที่นั่งปกติผ่านส่วนจัดการการจองได้ตั้งแต่ตอนที่คุณซื้อบัตรโดยสาร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และคุณยังสามารถชำระเงินเพื่อเลือกที่นั่งที่ต้องการ, ที่นั่งคู่หรือที่นั่งที่มีที่วางขากว้างเป็นพิเศษได้

หากคุณเดินทางในชั้นประหยัดด้วยค่าโดยสารแบบ Special หรือ Saver จะมีการเลือกค่าธรรมเนียมสำหรับการเลือกที่นั่ง คุณสามารถใช้เครื่องมือการเลือกที่นั่งที่มีอยู่ในหน้าจัดการการจองเพื่อเลือก รวมทั้งดูราคาและชำระเงินสำหรับที่นั่งที่เลือก

หรือคุณสามารถรอจนกระทั่งเริ่มเปิดให้ทำการเช็คอินออนไลน์คือ 48 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินออกเดินทาง แล้วเลือกที่นั่งที่ต้องการได้ฟรี โปรดทราบว่าความสามารถในการเลือกและจองที่นั่งที่คุณต้องการอาจทำได้จำกัด ณ จุดนี้ ถ้าคุณไม่เลือกที่นั่งล่วงหน้า เราจะจัดสรรที่นั่งให้คุณก่อนเที่ยวบินออกเดินทาง

เราจะจัดที่นั่งที่เหมาะสมให้แก่ผู้โดยสารที่มีความต้องการเฉพาะโดยอัตโนมัติ เช่น ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมทารก โปรดอ่านคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเลือกที่นั่งสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

ค่าธรรมเนียมการเลือกที่นั่งจะคิดสำหรับเที่ยวบินที่ทำการบินโดยสายการบินเอมิเรตส์เท่านั้น คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าคุณได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการเลือกที่นั่งได้หรือไม่จากคำถามที่พบบ่อยอื่น ๆ ในส่วนนี้ของเรา

สายการบินเอมิเรตส์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงการกำหนดที่นั่งในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านการปฏิบัติการหรือเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย