ความช่วยเหลือพิเศษและคำร้องขอ

ความช่วยเหลือพิเศษ

หากฉันเดินทางกับเด็กเล็กหรือทารก จะมีบริการพิเศษหรือไม่

สายการบินเอมิเรตส์ให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพื่อทำให้การเดินทางสะดวกสบายยิ่งขึ้นสำหรับนักเดินทางที่อายุน้อยที่สุดกับครอบครัวในทุกๆ ขั้นตอนของการเดินทาง คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับบริการสำหรับบุคคลที่เดินทางพร้อมเด็กเล็กบนหน้าการเดินทางพร้อมเด็กเล็กและทารก ถ้าคุณเดินทางกับเด็กอายุระหว่าง 12 ถึง 15 ปี โปรดดูที่หน้าผู้โดยสารอายุน้อย

ผู้โดยสารที่เดินทางกับเด็กเล็กและทารกมีกฎและค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

คุณสามารถอุ้มทารกที่มีอายุไม่เกินสองปีไว้บนตักของคุณได้ เราจะมอบส่วนขยายพิเศษของเข็มขัดให้แก่คุณ ถ้าคุณเดินทางกับเด็กอายุเกินสองปี คุณจะต้องซื้อบัตรโดยสารสำหรับเด็กและเด็กจะมีที่นั่งของตนเอง
หากคุณนำเข็มขัดนิรภัยหรือที่นั่งสำหรับเด็กมาเอง (ที่รู้จักกันในชื่ออุปกรณ์ยึดตัวเด็กหรือ CRD) อุปกรณ์นั้นจะต้องมีฉลากที่แสดงให้เห็นว่าได้รับการรับรองเพื่อใช้งานบนเครื่องบินจาก:

 • หน่วยงานด้านการบินร่วม (JAA)
 • หน่วยงานบริหารจัดการด้านการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (FAA)
 • การขนส่งแคนาดา

การใช้ที่นั่งในรถยนต์สำหรับเด็กเล็กบนเครื่องบิน

คุณสามารถใช้ที่นั่งในรถยนต์สำหรับทารกบนเที่ยวบิน แต่คุณจะต้องจองบัตรโดยสารแยกต่างหากและชำระค่าโดยสารสำหรับเด็ก

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

หากคุณนำที่นั่งในรถยนต์สำหรับเด็กเล็กมาใช้บนเที่ยวบิน เจ้าหน้าที่เช็คอินจะตรวจสอบว่าที่นั่งนั้นมีฉลากที่แสดงว่าได้รับการรับรองเพื่อใช้งานบนเครื่องบิน รวมถึงมีวิธีการใช้งาน เราอนุญาตให้ใช้ที่นั่งในรถยนต์ที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยดังต่อไปนี้:

 • ที่นั่งที่ผ่านข้อกำหนดและมาตรฐานความปลอดภัยยานยนต์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (FMVSS) ข้อที่ 213 ที่นั่งต้องได้รับการผลิตตามมาตรฐานเหล่านี้ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 1985 หรือหลังจากนั้น ที่นั่งของคุณต้องแสดงฉลากเหล่านี้ด้วยตัวอักษรสีแดง:
  1. เครื่องยึดเหนี่ยวนี้ได้รับการรับรองสำหรับยานยนต์และเครื่องบิน
  2. ระบบยึดเหนี่ยวเด็กนี้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยยานยนต์แห่งชาติทั้งหมด
 • ที่นั่งที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัยยานยนต์ของแคนาดา (CMVSS) ข้อที่ 213'ระบบยึดเหนี่ยวสำหรับเด็ก' หรือ CMVSS ข้อที่ 213.1 'ที่นั่งและระบบยึดเหนี่ยวทารก'
 • ที่นั่งที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยของยุโรป ECE R44 ที่นั่งเหล่านี้ต้องมีฉลากสีส้มพร้อมเครื่องหมาย ECE R44-03 หรือการปรับปรุงแก้ไขหลังจากนั้น
 • ที่นั่งที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานบนเครื่องบินตาม 'กระบวนการตรวจสอบคุณภาพสำหรับระบบยึดเหนี่ยวเด็กสำหรับการใช้งานในเครื่องบิน' (TÜV Doc.TÜV/958-01/2001) ตามข้อกำหนดของเยอรมนี
 • ที่นั่งที่ตรงตามมาตรฐานของออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ AS/NZS 1754

หากที่นั่งในรถยนต์ของคุณไม่ตรงตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยเหล่านี้ คุณสามารถโหลดที่นั่งไปพร้อมกับสัมภาระอื่นๆ ของคุณได้

ทารกที่มีน้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัมสามารถเดินทางโดยนั่งที่นั่งในรถยนต์ประเภทหันหน้าออกหรือหันหน้ากลับทิศ แต่ถ้าทารกหนักมากกว่า 10 กิโลกรัม ที่นั่งในรถยนต์ต้องเป็นประเภทหันหน้าออก

การติดตั้งที่นั่งในรถยนต์สำหรับเด็กเล็กบนเครื่องบิน

ลูกเรือของเราจะช่วยคุณติดตั้งที่นั่งในรถยนต์ของคุณตามคำแนะนำบนฉลาก ที่นั่งจะต้องหันหน้าไปในทิศทางที่เหมาะสม และต้องยึดติดโดยใช้เข็มขัดที่นั่งแบบคาดหน้าตัก เราไม่สามารถอนุญาตให้ใช้ที่นั่งในรถยนต์แบบที่ต้องยึดติดด้วยเข็มขัดที่นั่งแบบสามจุดหรือใช้สายคาดไหล่ได้

เปลเด็กอ่อน

เปลเด็กอ่อนของเรามีขนาดประมาณ 75 x 33 x 22เซนติเมตร (29.5 x 13 x 8.8 นิ้ว) และสามารถใช้กับทารกที่มีน้ำหนักไม่เกิน 11กิโลกรัม (24.2ปอนด์) แม้ว่าเปลเด็กอ่อนของเราจะได้รับการออกแบบมาสำหรับทารกที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี แต่เพื่อความปลอดภัย เราจะไม่สามารถติดตั้งเปลเด็กให้ได้หากทารกของคุณมีขนาดตัวไม่พอดีกับขนาดของเปล โปรดทราบว่าเปลเด็กอ่อนมีจำนวนจำกัดและขึ้นอยู่กับจำนวนเปลที่พร้อมให้บริการ

การใช้กระเป๋าเดินทางแบบนั่งขี่สำหรับเด็กและ/หรือที่วางขา

โปรดทราบว่ากระเป๋าเดินทางแบบนั่งขี่สำหรับเด็กหรืออุปกรณ์ที่วางขาไม่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือน (General Civil Aviation Authority) ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องบินของเรา ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง อุปกรณ์จาก Bedbox, Fly Legs-up และ FLY-Tot คุณสามารถติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้