ความช่วยเหลือพิเศษและคำร้องขอ

ความช่วยเหลือพิเศษ

หากฉันเดินทางกับเด็กเล็กหรือทารก จะมีบริการพิเศษหรือไม่

สายการบินเอมิเรตส์ให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพื่อทำให้การเดินทางสะดวกสบายยิ่งขึ้นสำหรับนักเดินทางตัวน้อยกับครอบครัวในทุก ๆ ขั้นตอนของการเดินทาง คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับบริการสำหรับบุคคลที่เดินทางพร้อมเด็กเล็กบนหน้าการเดินทางพร้อมเด็กเล็กและทารก ถ้าคุณเดินทางกับเด็กอายุระหว่าง 12 ถึง 15 ปี โปรดดูที่หน้าผู้โดยสารอายุน้อย

ผู้โดยสารที่เดินทางกับเด็กเล็กและทารกมีกฎและค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

คุณสามารถอุ้มทารกที่มีอายุไม่เกินสองปีไว้บนตักของคุณได้ เราจะมอบเข็มขัดนิรภัยสำหรับเด็กให้แก่คุณ ถ้าคุณเดินทางกับเด็กอายุตั้งแต่สองปีขึ้นไป คุณจะต้องซื้อบัตรโดยสารสำหรับเด็กและเด็กจะมีที่นั่งของตนเอง
หากคุณนำเข็มขัดนิรภัยหรือที่นั่งสำหรับเด็กมาเอง (ที่รู้จักกันในชื่ออุปกรณ์ยึดตัวเด็กหรือ CRD) อุปกรณ์นั้นจะต้องมีฉลากที่แสดงให้เห็นว่าได้รับการรับรองเพื่อใช้งานบนเครื่องบินจาก:

 • หน่วยงานด้านการบินร่วม (JAA)
 • หน่วยงานบริหารจัดการด้านการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (FAA)
 • การขนส่งแคนาดา

การใช้ที่นั่งในรถยนต์สำหรับเด็กเล็กบนเครื่องบิน

คุณสามารถใช้ที่นั่งในรถยนต์สำหรับทารกบนเที่ยวบิน แต่คุณจะต้องจองบัตรโดยสารแยกต่างหากและชำระค่าโดยสารสำหรับเด็ก

โปรด ติดต่อกับเรา หากคุณต้องการจองที่นั่งบนเครื่องบินสำหรับการใช้ที่นั่งในรถยนต์สำหรับทารกของคุณ

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

หากคุณนำที่นั่งในรถยนต์สำหรับเด็กเล็กมาใช้บนเที่ยวบิน เจ้าหน้าที่เช็คอินจะตรวจสอบว่าที่นั่งนั้นมีฉลากที่แสดงว่าได้รับการรับรองเพื่อใช้งานบนเครื่องบิน รวมถึงมีวิธีการใช้งาน เราอนุญาตให้ใช้ที่นั่งในรถยนต์ที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยดังต่อไปนี้:

 • ที่นั่งที่ผ่านข้อกำหนดและมาตรฐานความปลอดภัยยานยนต์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (FMVSS) ข้อที่ 213 ที่นั่งต้องได้รับการผลิตตามมาตรฐานเหล่านี้ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 1985 หรือหลังจากนั้น ที่นั่งของคุณต้องแสดงฉลากเหล่านี้ด้วยตัวอักษรสีแดง:
  1. เครื่องยึดเหนี่ยวนี้ได้รับการรับรองสำหรับยานยนต์และเครื่องบิน
  2. ระบบยึดเหนี่ยวเด็กนี้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยยานยนต์แห่งชาติทั้งหมด
 • ที่นั่งที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัยยานยนต์ของแคนาดา (CMVSS) ข้อที่ 213'ระบบยึดเหนี่ยวสำหรับเด็ก' หรือ CMVSS ข้อที่ 213.1 'ที่นั่งและระบบยึดเหนี่ยวทารก'
 • ที่นั่งที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยของยุโรป ECE R44 ที่นั่งเหล่านี้ต้องมีฉลากสีส้มพร้อมเครื่องหมาย ECE R44-03 หรือการปรับปรุงแก้ไขหลังจากนั้น
 • ที่นั่งที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานบนเครื่องบินตาม 'กระบวนการตรวจสอบคุณภาพสำหรับระบบยึดเหนี่ยวเด็กสำหรับการใช้งานในเครื่องบิน' (TÜV Doc.TÜV/958-01/2001) ตามข้อกำหนดของเยอรมนี
 • ที่นั่งที่ตรงตามมาตรฐานของออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ AS/NZS 1754

หากเบาะรองนั่งของคุณไม่ตรงตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยเหล่านี้ คุณสามารถโหลดไปพร้อมกับสัมภาระอื่น ๆ ของคุณได้

ทารกที่มีน้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัมสามารถเดินทางโดยนั่งที่นั่งในรถยนต์ประเภทหันหน้าออกหรือหันหน้ากลับทิศ แต่ถ้าทารกหนักมากกว่า 10 กิโลกรัม ที่นั่งในรถยนต์ต้องเป็นประเภทหันหน้าออก

การติดตั้งที่นั่งในรถยนต์สำหรับเด็กเล็กบนเครื่องบิน

ลูกเรือของเราจะช่วยคุณติดตั้งที่นั่งในรถยนต์ของคุณตามคำแนะนำบนฉลาก ที่นั่งจะต้องหันหน้าไปในทิศทางที่เหมาะสม และต้องยึดติดโดยใช้เข็มขัดที่นั่งแบบคาดหน้าตัก เราไม่สามารถอนุญาตให้ใช้ที่นั่งในรถยนต์แบบที่ต้องยึดติดด้วยเข็มขัดที่นั่งแบบสามจุดหรือใช้สายคาดไหล่ได้

อุปกรณ์ / สายรัดเพื่อยึดเหนี่ยวสำหรับทารก เด็ก และผู้ใหญ่

อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์/สายรัดเพื่อยึดเหนี่ยวดังต่อไปนี้บนเครื่องสำหรับเที่ยวบินของเอมิเรตส์ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2019 นอกเหนือไปจากระบบยึดเหนี่ยวบนเครื่องบินสำหรับเด็ก (Child Aviation Restraint Systems, CARES)

 • CARES แบบพิเศษ
 • Crelling/Houdini Model 27
 • Meru TravelChair
 • Leckey Firefly GoTo Seat

เราไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้ให้บริการ คุณต้องติดต่อ ศูนย์บริการติดต่อของเอมิเรตส์ อย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง เนื่องจากอุปกรณ์เหล่านี้สามารถใช้ได้เฉพาะที่นั่งที่ได้รับการอนุญาตและบางห้องโดยสารเท่านั้น

หากคุณต้องการความช่วยเหลือหรือการดูแลเพิ่มเติมสำหรับการเดินทางของคุณ คุณต้องทำการกรอก แบบฟอร์มข้อมูลทางการแพทย์ (MEDIF) ให้เรียบร้อย ทีมของเราจะให้ความช่วยเหลือกับคุณ

ข้อจำกัดสำหรับสายรัดเพื่อยึดเหนี่ยว / อุปกรณ์ทุกชนิด

 • ผู้โดยสารที่ใช้สายรัดเพื่อยึดเหนี่ยว / อุปกรณ์จะต้องนั่งอยู่ในแถวที่นั่งที่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ดังกล่าว
 • ผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบจะต้องนั่งอยู่ถัดจากผู้โดยสารที่ใช้อุปกรณ์/สายรัดเพื่อยึดเหนี่ยว
 • ผู้ใหญ่จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการประกอบติดตั้งอุปกรณ์/สายรัดเพื่อยึดเหนี่ยว และแน่ใจว่าผู้ใช้งานจะนั่งได้เข้าที่และแน่นหนาอย่างถูกต้องเป็นไปตามคำแนะนำของผู้ผลิต
 • จะต้องเข็มขัดนิรภัยรัดหน้าตักประจำที่นั่งของผู้โดยสารจะต้องรัดอย่างแน่นหนา ขณะที่ใช้งานอุปกรณ์/สายรัดเพื่อยึดเหนี่ยว
 • เราจะยอมรับสายรัด/อุปกรณ์เพื่อยึดเหนี่ยวที่สนามบิน หากทุกอย่างเป็นไปตามเงื่อนไข และเราได้ทำการยืนยันแล้วว่าเป็นหนึ่งในอุปกรณ์/สายรัดเพื่อยึดเหนี่ยว ที่ได้รับการยอมรับตามรายการทางด้านบน
 • จะมีการบังคับใช้กฎระเบียบของสายการบิน เมื่อมีสายการบินอื่นหรือสายการบินที่ใช้รหัสร่วมกันเกี่ยวข้องในกำหนดการเดินทาง โปรดตรวจสอบกับสายการบินสำหรับนโยบายเกี่ยวกับอุปกรณ์/สายรัดเพื่อยึดเหนี่ยว

ข้อกำหนดเรื่องการดูแล/การดูแลเป็นพิเศษ:

 • หากน้ำหนักของ CARES เกินน้ำหนักและความสูงสุดที่ได้แนะนำไว้โดยการรับรองของ FAA หรือคุณใช้ CARES ในการต่อเครื่องไปยังสายการบินอื่น พันธมิตรที่ใช้รหัสร่วมกัน หรือสายการบินของสหรัฐฯ ที่สนามบินเกตเวย์ของสหรัฐฯ ของเอมิเรตส์ (รวมถึงสนามบิน Athens International และ Milan Malpensa) คุณจำเป็นต้องร้องขอการยกเว้นสำหรับการเดินทางต่อ หรือจากสหรัฐฯ โดย FAA ก่อนเที่ยวบินของคุณ
 • เนื่องจากเป็นสายการบินต่างชาติ การรับรองของ FAA ไม่สามารถบังคับใช้ได้สำหรับการใช้บนเที่ยวบินของเอมิเรตส์ กฎระเบียบของ FAA เกี่ยวกับสายรัดเพื่อยึดเหนี่ยวไม่ได้บังคับใช้กับสายการบินเอมิเรตส์หรือผู้โดยสารของเราโดยตรง อย่างไรก็ตาม กฎเกณฑ์เหล่านี้จะครอบคลุมอยู่ในการประเมินความเสี่ยงภายในที่ได้รับการรับรอง GCAA ของเราแล้ว

เปลเด็กอ่อน

เปลเด็กอ่อนของเรามีขนาดประมาณ 75 x 33 x 22เซนติเมตร (29.5 x 13 x 8.8 นิ้ว) และสามารถใช้กับทารกที่มีน้ำหนักไม่เกิน 11กิโลกรัม (24.2ปอนด์) แม้ว่าเปลเด็กอ่อนของเราจะได้รับการออกแบบมาสำหรับทารกที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี แต่เพื่อความปลอดภัย เราจะไม่สามารถติดตั้งเปลเด็กให้ได้หากทารกของคุณมีขนาดตัวไม่พอดีกับขนาดของเปล โปรดทราบว่าเปลเด็กอ่อนมีจำนวนจำกัดและขึ้นอยู่กับจำนวนเปลที่พร้อมให้บริการ โปรดจำไว้ว่าคุณไม่สามารถขอใช้บริการเปลนอนเด็กอ่อนได้ หากคุณจองที่นั่งปกติในราคาบัตรโดยสารสำหรับเด็ก 

การใช้กระเป๋าเดินทางแบบนั่งขี่สำหรับเด็กและ/หรือที่วางขา

โปรดทราบว่ากระเป๋าเดินทางแบบนั่งขี่สำหรับเด็กหรืออุปกรณ์ที่วางขาไม่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือน (General Civil Aviation Authority) ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องบินของเรา ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง อุปกรณ์จาก Bedbox, Fly Legs-up และ FLY-Tot คุณสามารถติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้