เครือข่ายและรหัสเที่ยวบินร่วมกันของเรา

การจองเอมิเรตส์และแควนตัส

เมื่อเดินทางมาถึงออสเตรเลียโดยสายการบินเอมิเรตส์ และจำเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องเป็นเที่ยวบินในประเทศกับแควนตัส จะต้องไปที่ไหน

หากคุณกำลังเปลี่ยนเครื่องจากเที่ยวบินต่างประเทศของเอมิเรตส์ คุณจะต้องผ่านพิธีการศุลกากรและรับสัมภาระของคุณ ก่อนที่จะไปยังอาคารในประเทศ สนามบินนานาชาติบางแห่งมีเคาน์เตอร์เปลี่ยนเครื่องในประเทศที่อนุญาตให้คุณเช็คอินกระเป๋าสำหรับเที่ยวบินในประเทศ ก่อนที่จะไปที่อาคารในประเทศ