เครือข่ายและรหัสเที่ยวบินร่วมกันของเรา

เอมิเรตส์และแควนตัส - การวางแผนการเดินทางของคุณ

จะขอบริการคนขับรถได้อย่างไรสำหรับเที่ยวบินที่บินโดยแควนตัส

คุณสามารถบริการรถพร้อมคนขับสำหรับทั้งเที่ยวบินที่บินโดยเอมิเรตส์และแควนตัสภายใต้หัวข้อจัดการการจองของคุณบน emirates.com สำหรับเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยแควนตัส คุณสามารถจองบริการรถพร้อมคนขับผ่าน qantas.com ได้ด้วย (เปิดในหน้าต่างใหม่)