เครือข่ายและรหัสเที่ยวบินร่วมกันของเรา

เอมิเรตส์และแควนตัส - การวางแผนการเดินทางของคุณ

สมาชิก Emirates Skywards จะได้รับการอนุญาตน้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่องเพิ่มเติมบนเที่ยวบินที่บินโดยแควนตัสหรือไม่

คุณจะได้รับการอนุญาตน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมของ Emirates Skywards ที่มีอยู่บนเที่ยวบินที่บินโดยแควนตัส