เครือข่ายและรหัสเที่ยวบินร่วมกันของเรา

เอมิเรตส์และแควนตัส - การวางแผนการเดินทางของคุณ

เที่ยวบินในประเทศจะได้รับการอนุญาตน้ำหนักสัมภาระเช่นเดียวกันกับเที่ยวบินต่างประเทศหรือไม่

เมื่อคุณเปลี่ยนจากเที่ยวบินต่างประเทศเป็นเที่ยวบินในประเทศของ แควนตัสหรือในทางกลับกันภายใน 24 ชั่วโมงบนบัตรโดยสารเดียวกัน จะใช้การอนุญาตสำหรับต่างประเทศกับทั้งสองส่วน ถ้าคุณเดินทางด้วยบัตรโดยสารต่างหาก คุณต้องแสดงบัตรโดยสารทั้งคู่ เมื่อเช็คอินสัมภาระ ใช้ข้อยกเว้นและข้อจำกัดบางประการกับเที่ยวบิน
แควนตัสที่ไปยังและมาจากเกาะลอร์ดโฮวี เขื่อนโอลิมปิค และเมาท์ฮอตแทม