เครือข่ายและรหัสเที่ยวบินร่วมกันของเรา

เอมิเรตส์และแควนตัส - การวางแผนการเดินทางของคุณ

เมื่อเดินทางบนเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกัน สามารถเช็คอินที่ทั้งเคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์และแควนตัสหรือไม่

ไม่ ถ้าคุณเดินทางบนเที่ยวบินที่บินโดยเอมิเรตส์ คุณจะต้องเช็คอินที่เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ ส่วนเที่ยวบินที่บินโดยแควนตัส ที่เคาน์เตอร์แควนตัส