เครือข่ายและรหัสเที่ยวบินร่วมกันของเรา

การจองเอมิเรตส์และแควนตัส

เมื่อจองเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกัน ยังสามารถสมัครวีซ่ายูเออีทางออนไลน์ได้หรือไม่

คุณสามารถสมัครวีซ่ายูเออีบน emirates.com ด้วยเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกัน โดยที่คุณต้องถือบัตรโดยสาร Emirates 176 และการเดินทางเข้าและออกจากดูไบมีเลขที่อ้างอิงเที่ยวบิน EK