เครือข่ายและรหัสเที่ยวบินร่วมกันของเรา

การจองเอมิเรตส์และแควนตัส

การเปลี่ยนเป็นเที่ยวบินที่บินโดยแควนตัสผ่านทาง emirates.com หรือศูนย์การติดต่อเอมิเรตส์สามารถทำได้หรือไม่

ได้ การเปลี่ยนแปลงสามารถทำได้โดยผ่าน emirates.com และศูนย์การติดต่อเอมิเรตส์