เครือข่ายและรหัสเที่ยวบินร่วมกันของเรา

การจองเอมิเรตส์และแควนตัส

เมื่อใดจึงสามารถจองเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกันของเอมิเรตส์ได้

ปัจจุบัน มีบริการเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกันต่างประเทศและในประเทศพร้อมขายทันที ซึ่งครอบคลุมบริการระหว่างนิวซีแลนด์กับออสเตรเลีย ออสเตรเลียกับเอเชีย ออสเตรเลียกับดูไบ และดูไบกับลอนดอน ตลอดจนเครือข่ายในประเทศ