เครือข่ายและรหัสเที่ยวบินร่วมกันของเรา

ข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นพันธมิตรระหว่างสายการบินเอมิเรตส์และสายการบินแควนตัส

สิทธิประโยชน์ของลูกค้าแตกต่างกันหรือไม่บนเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกัน

สิทธิประโยชน์และนโยบายของเอมิเรตส์ที่มีอยู่ ขยายไปยังเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกันของแควนตัส เช่น การอนุญาตน้ำหนักสัมภาระ สิทธิ์เข้าใช้ห้องพักผู้โดยสาร และสิทธิประโยชน์ของผู้ที่ขึ้นบินบ่อย เรายังคงเดินหน้าต่อไปกับแควนตัส เพื่อเสริมสิทธิประโยชน์ของลูกค้ายิ่งขึ้นไปภายในความร่วมมือนี้ และจะแจ้งให้คุณทราบต่อไป