เครือข่ายและรหัสเที่ยวบินร่วมกันของเรา

ข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นพันธมิตรระหว่างสายการบินเอมิเรตส์และสายการบินแควนตัส

เที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกันใดบ้างที่มีอยู่ภายในเครือข่ายในประเทศของสายการบินแควนตัส

ผู้โดยสารของสายการบินเอมิเรตส์สามารถเลือกจุดหมายปลายทางในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มากกว่า 30 แห่งภายในเครือข่ายของสายการบินแควนตัส จุดหมายปลายทางในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของสายการบินเอมิเรตส์ปัจจุบัน:

จุดหมายปลายทางในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ที่ใช้รหัสร่วมกัน: