เครือข่ายและรหัสเที่ยวบินร่วมกันของเรา

เอมิเรตส์และแควนตัส - การวางแผนการเดินทางของคุณ

สามารถเช็คอินทางออนไลน์สำหรับเที่ยวบินแควนตัสบนเว็บไซต์เอมิเรตส์ได้หรือไม่

โปรดทราบว่าคุณไม่สามารถใช้การเช็คอินทางออนไลน์ได้ ถ้าเที่ยวบินแรกในแผนการเดินทางไม่ใช่เที่ยวบินของเอมิเรตส์ ทั้งนี้ ใช้กับเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกันทั้งหมดที่ไม่ได้บินโดยเอมิเรตส์

หากเที่ยวบินแรกของการเดินทางของคุณบินโดยแควนตัส คุณสามารถเช็คอินทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของแควนตัส(เปิดในแท็บใหม่)