เครือข่ายและรหัสเที่ยวบินร่วมกันของเรา

การจองเอมิเรตส์และแควนตัส

สามารถจองที่นั่งชั้นประหยัดพรีเมียมของแควนตัสด้วยรหัสเอมิเรตส์ได้หรือไม่

ขออภัย ขณะนี้ คุณสามารถจองได้เฉพาะที่นั่งในชั้นประหยัด ชั้นธุรกิจ หรือชั้นหนึ่งของแควนตัสเท่านั้น