เครือข่ายและรหัสเที่ยวบินร่วมกันของเรา

การจองเอมิเรตส์และแควนตัส

การจองเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกันของเอมิเรตส์ทำได้อย่างไร

ลูกค้าของเอมิเรตส์สามารถจองเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกันได้ ผ่านทางตัวแทนการท่องเที่ยวที่ต้องการ ศูนย์การติดต่อเอมิเรตส์ และ emirates.com ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความว่าง