เครือข่ายและรหัสเที่ยวบินร่วมกันของเรา

เอมิเรตส์และแควนตัส - การวางแผนการเดินทางของคุณ

หากฉันบินกับสายการบินแควนตัส ฉันสามารถใช้บริการรถพร้อมคนขับได้หรือไม่

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการรถพร้อมคนขับที่บังคับใช้คือข้อกำหนดและเงื่อนไขของสายการบินที่บริการรถพร้อมคนขับใช้ในการเดินทางไปหรือกลับจากสนามบิน ซึ่งนี่จะบังคับใช้ โดยไม่คำนึงถึงว่าบัตรโดยสารของคุณจะเป็นบัตรโดยสารที่ใช้รหัสร่วมกันซึ่งออกโดยสายการบินอื่นหรือไม่

กำหนดการเดินทางเฉพาะระหว่างนิวซีแลนด์และออสเตรเลียบนเที่ยวบินที่บินโดยสายการบินเอมิเรตส์ จะไม่มีสิทธิ์ได้รับบริการรถพร้อมคนขับ กำหนดการเดินทางอื่น ๆ ทั้งหมดบนเที่ยวบินที่บินโดยสายการบินเอมิเรตส์จะมีสิทธิ์ใช้บริการ รวมถึงกำหนดการเดินทางในชั้นธุรกิจที่รวมการหยุดแวะพักในออสเตรเลียไว้ด้วย