เครือข่ายและรหัสเที่ยวบินร่วมกันของเรา

เอมิเรตส์และแควนตัส - การวางแผนการเดินทางของคุณ

สมาชิก Emirates Skywards ที่เดินทางบนเครือข่ายในประเทศของแควนตัส สามารถเข้าใช้ห้องรับรองพิเศษผู้โดยสารในประเทศในออสเตรเลียได้หรือไม่

สมาชิกบัตรโกลด์ของ Emirates Skywards สามารถเข้าใช้ห้องรับรองพิเศษผู้โดยสารในประเทศของคลับแควนตัสในออสเตรเลีย สมาชิกบัตรแพลตินั่มของ Emirates Skywards สามารถเข้าใช้ห้องรับรองพิเศษผู้โดยสารชั้นธุรกิจในประเทศของแควนตัส (ถ้ามี) และห้องรับรองพิเศษผู้โดยสารในประเทศของคลับแควนตัสในออสเตรเลีย