เครือข่ายและรหัสเที่ยวบินร่วมกันของเรา

เอมิเรตส์และแควนตัส - การวางแผนการเดินทางของคุณ

ถ้าเลือกที่จะบินกับแควนตัสจากดูไบไปออสเตรเลีย จะยังสามารถใช้ห้องพักผู้โดยสารเอมิเรตส์ในดูไบได้หรือไม่

คุณสามารถใช้ห้องพักผู้โดยสารเอมิเรตส์ในดูไบได้ เมื่อคุณบินกับแควนตัส ถ้าคุณ

  • เดินทางในชั้นหนึ่งหรือชั้นธุรกิจ หรือ
  • เป็นสมาชิกบัตรแพลตินั่ม ทองหรือเงินของ Emirates Skywards หรือ
  • เป็นสมาชิกผู้ที่ขึ้นบินบ่อยระดับ Platinum One, Platinum หรือ Gold ของ
    แควนตัส