เครือข่ายและรหัสเที่ยวบินร่วมกันของเรา

ข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นพันธมิตรระหว่างสายการบินเอมิเรตส์และสายการบินแควนตัส

จะรู้ได้อย่างไรว่าเที่ยวบินนั้นบินโดยสายการบินเอมิเรตส์หรือแควนตัส

เที่ยวบินเอมิเรตส์ในชุด 5000 บินโดยแควนตัส ส่วนเที่ยวบินชุด 8000 ของแควนตัสบินโดยเอมิเรตส์ คุณจะได้รับการยืนยันสายการบินที่คุณจะบินด้วยระหว่างการจอง