ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การชดเชยกรณีที่ถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่อง