สิ่งของต้องห้ามของหน่วยงานรักษาความปลอดภัยในการบินของคณะกรรมาธิการยุโรป


สัมภาระของผู้โดยสารและสัมภาระที่นำขึ้นเครื่อง - รายการสิ่งของต้องห้าม

ห้ามผู้โดยสารนำสิ่งของต่อไปนี้เข้าไปยังพื้นที่หวงห้ามและบนเครื่องบิน โดยไม่คำนึงถึงกฎความปลอดภัยที่บังคับใช้:

(a) ปืน อาวุธปืนและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ยิงกระสุน —อุปกรณ์ที่สามารถใช้หรือมีความสามารถในการนำมาใช้เพื่อก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บร้ายแรงโดยการยิงกระสุน ได้แก่:

 • อาวุธปืนทุกชนิด เช่น ปืนพก, ปืนลูกโม่, ปืนไรเฟิล, ปืนลูกซอง
 • ปืนของเล่น, ปืนจำลองและปืนปลอมที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นอาวุธจริง, ส่วนประกอบของอาวุธปืน ไม่รวมกล้องเล็ง
 • ปืนอัดลมและปืน CO2 เช่น ปืนพก, ปืนลูกซอง, ปืนลม, ปืนไรเฟิลและปืนอัดลม
 • ปืนพลุสัญญาณและปืนยิงสัญญาณ
 • ธนู, หน้าไม้และลูกศร
 • ปืนฉมวก (harpoon guns and spear guns)
 • หนังสติ๊ก (slingshots and catapults)

(b) เครื่องช็อตไฟฟ้า — อุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อทำให้หมดสติหรือทำให้ไม่เคลื่อนที่ ซึ่งได้แก่:

 • เครื่องที่ทำให้ช็อก เช่น เครื่องช็อตไฟฟ้า, ปืนไฟฟ้าและอุปกรณ์ช็อตไฟฟ้า
 • เครื่องช็อตไฟฟ้าสำหรับสัตว์และอุปกรณ์ฆ่าสัตว์
 • อุปกรณ์ที่สามารถปล่อยสารเคมี ก๊าซและสเปรย์ เช่น สเปรย์กระป๋อง, สเปรย์พริกไทย, สเปรย์พริก, แก๊สน้ำตา, สเปรย์กรดและสเปรย์ไล่สัตว์

(c) สิ่งของที่มีปลายแหลมหรือขอบแหลมคม — สิ่งของที่มีปลายแหลมหรือขอบแหลมคมซึ่งอาจทำให้เกิดอาการบาดเจ็บร้ายแรงได้ ได้แก่:

 • อุปกรณ์ที่ออกแบบมาใช้สำหรับการฟัน เช่น ขวาน, ขวานขนาดเล็กและ มีดปังตอ
 • ขวานเจาะน้ำแข็งและที่เจาะน้ำแข็ง
 • ใบมีดโกน
 • คัตเตอร์
 • มีดพร้อมใบมีดที่มีความยาวมากกว่า 6 ซม.
 • กรรไกรที่มีใบมีดยาวกว่า 6 ซม. โดยวัดจากด้าม
 • อุปกรณ์ศิลปะการต่อสู้ที่มีปลายแหลมหรือขอบแหลมคม
 • ดาบและกระบี่

(d) เครื่องมือที่ใช้ในการทำงาน — เครื่องมือที่อาจทำให้เกิดอาการบาดเจ็บร้ายแรงหรือเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของเครื่องบิน ได้แก่:

 • ชะแลง
 • สว่านและหัวเจาะ รวมทั้งสว่านไฟฟ้าแบบไม่มีสาย
 • เครื่องมือที่มีใบมีดหรือเพลาที่มีความยาวมากกว่า 6 ซม. ซึ่งสามารถใช้เป็นอาวุธ เช่น ไขควงและสิ่ว
 • เลื่อย รวมทั้งเลื่อยไฟฟ้าแบบไม่มีสาย
 • เครื่องพ่นความร้อน
 • เครื่องขันน็อตและเครื่องยิงตะปู

(e) สิ่งของที่ไม่แหลมคม — สิ่งของที่อาจทำให้เกิดอาการบาดเจ็บร้ายแรงเมื่อใช้ตี ได้แก่:

 • ไม้เบสบอลและซอฟท์บอล
 • ไม้และกระบอง เช่น บิลลีคลับ, ไม้แบล็กแจ็ก และกระบองสั้น
 • อุปกรณ์ศิลปะการต่อสู้

(f) ระเบิดและสารเคมีและอุปกรณ์สำหรับการวางเพลิง — ระเบิดและสารเคมีและอุปกรณ์สำหรับการวางเพลิงที่สามารถ หรือมีความสามารถในการนำมาใช้เพื่อก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บร้ายแรงหรือเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของเครื่องบิน ได้แก่:

 • อาวุธยุทธภัณฑ์
 • เชื้อปะทุ
 • เครื่องมือที่ใช้จุดระเบิดและฟิวส์ 
 • อุปกรณ์ระเบิดจำลองหรือเลียนแบบ
 • ทุ่นระเบิด ลูกระเบิดมือและวัตถุระเบิดทางทหารอื่น ๆ
 • ดอกไม้ไฟและไพโรเทคนิคอื่น ๆ
 • ถังบรรจุควันและกระป๋องบรรจุควัน
 • ระเบิด, ดินปืนและระเบิดพลาสติก

สัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่อง - รายการสิ่งของต้องห้าม

ห้ามผู้โดยสารนำสิ่งของต่อไปนี้ใส่ในสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่อง โดยไม่คำนึงถึงกฎความปลอดภัยที่บังคับใช้:

ระเบิดและสารเคมีและอุปกรณ์สำหรับการวางเพลิง — ระเบิดและสารเคมีและอุปกรณ์สำหรับการวางเพลิงที่สามารถนำมาใช้เพื่อก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บร้ายแรงหรือเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของเครื่องบิน ได้แก่:

 • อาวุธยุทธภัณฑ์
 • เชื้อปะทุ
 • เครื่องมือที่ใช้จุดระเบิดและฟิวส์
 • ทุ่นระเบิด ลูกระเบิดมือและวัตถุระเบิดทางทหารอื่น ๆ
 • ดอกไม้ไฟและไพโรเทคนิคอื่น ๆ
 • ถังบรรจุควันและกระป๋องบรรจุควัน
 • ระเบิด, ดินปืนและระเบิดพลาสติก