สัมภาระ

เครื่องคำนวณพิกัดสัมภาระที่อนุญาต

ป้อนข้อมูลเที่ยวบิน

ป้อนข้อมูลเที่ยวบิน

โปรดป้อนข้อมูลของคุณด้านล่างนี้เพื่อดูพิกัดสัมภาระสำหรับการเดินทางของคุณ

น้ำหนักที่อนุญาตจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชั้นที่นั่งในการเดินทาง ประเภทค่าโดยสาร และระดับสถานภาพสมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์ของสายการบินแควนตัสและ Emirates Skywards โปรดทราบว่าพิกัดสัมภาระเพิ่มเติมของสมาชิกที่แสดงอยู่ในนี้จะไม่แสดงบนบัตรโดยสารของคุณ

ในกรณีส่วนใหญ่ หากคุณทำการจองที่เว็บไซต์ emirates.com พิกัดสัมภาระของคุณจะแสดงในกระบวนการจองทางออนไลน์

ตรวจสอบพิกัดสัมภาระของคุณสำหรับการเดินทางที่กำลังจะมาถึง

หากคุณได้ซื้อบัตรโดยสารไปแล้ว คุณสามารถเข้าสู่ระบบที่จัดการการจองของคุณเพื่อตรวจสอบจำนวนพิกัดสัมภาระสำหรับการเดินทางของคุณ เพียงแค่กรอกนามสกุลและข้อมูลอ้างอิงการจอง จากนั้น ให้ตรวจสอบจำนวนพิกัดสัมภาระใต้แท็บ ‘การกำหนดความต้องการของผู้โดยสาร’ หากต้องการ คุณสามารถซื้อพิกัดสัมภาระเพิ่มเติมได้อีก

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับสัมภาระ

คุณสามารถอ่านคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับสัมภาระของเรา เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับน้ำหนักสัมภาระ นโยบาย กฎและวิธีการแก้ปัญหาทั่วไปได้

ประกาศสำคัญ

จำนวนจำกัดของสัมภาระที่โหลดใต้เครื่องและเครื่องคำนวณอัตราสัมภาระส่วนที่เกิน ให้ไว้เป็นข้อมูลเท่านั้น น้ำหนักสัมภาระและอัตราค่าธรรมเนียมจะเป็นไปตามชั้นโดยสารสำหรับการเดินทาง รวมทั้งเมืองที่ออกเดินทางและเดินทางไปถึง นโยบายสำหรับน้ำหนักสัมภาระและน้ำหนักสัมภาระส่วนเกินอาจแตกต่างกันไปตามจุดเริ่มต้นในการออกเดินทางเดิมของคุณ หากคุณมีบัตรโดยสารอยู่แล้ว โปรดตรวจสอบบัตรโดยสารของคุณสำหรับน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาต เนื่องจากนโยบายนี้จะบังคับใช้กับคุณในทุกกรณี สายการบินเอมิเรตส์จะพยายามตรวจสอบให้มั่นใจว่าน้ำหนักสัมภาระที่โหลดใต้เครื่องทั่วไปถูกต้อง และเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักสัมภาระและอัตราค่าธรรมเนียมเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และเราจะไม่รับผิดชอบหากมีความขัดแย้งระหว่างน้ำหนักสัมภาระและอัตราค่าธรรมเนียมที่ระบุโดยเครื่องคำนวณ และปริมาณที่ระบุโดยเจ้าหน้าที่และตัวแทนเช็คอิน

ข้อมูลเพิ่มเติม

นอกจากนี้ คุณยังอาจสนใจเรื่อง...