โมเดลธุรกิจของเรา

ความโปร่งใสทางการเงิน

ความโปร่งใสทางการเงิน

เรียกดูรายงานประจำปีที่ตรวจสอบโดยสมบูรณ์แล้วของเรา

รายงานประจำปีที่ตรวจสอบโดยสมบูรณ์แล้วของเรามีการจัดเตรียมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใสทางการเงินของเรา สถานที่ทำงานของเราจัดเก็บรายงานประจำปีย้อนหลังไปยังปีงบประมาณ 1993-1994 – หลักฐานที่แสดงว่าความสำเร็จในเชิงพาณิชย์ของเราและความสามารถในการทำกำไรตลอด 31 ที่ผ่านมาไม่ได้เป็นผลมาจากการอุดหนุน อัตราเชื้อเพลิงที่ลดลง หรือการช่วยเหลือทางการเงินอื่น ๆ จากรัฐบาลดูไบ

รายงานประจำปี 2018-2019 ของ The Emirates Group - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (14.3 MB)(เปิดไฟล์ PDF ในหน้าต่างใหม่)

 • ดู PDF

 • ดู PDF

 • ดู PDF

 • ดู PDF

 • ดู PDF

 • ดู PDF

 • ดู PDF

 • ดู PDF

 • ดู PDF

 • ดู PDF

 • ดู PDF

 • ดู PDF

 • ดู PDF

 • ดู PDF

 • ดู PDF

 • ดู PDF

 • ดู PDF

 • ดู PDF

 • ดู PDF

 • ดู PDF

 • ดู PDF

 • ดู PDF

 • ดู PDF

 • ดู PDF

 • ดู PDF