รับข้อเสนอสุดพิเศษ ที่ UAE กับ My Emirates Pass

อ่านเพิ่มเติม

ค้นหาเที่ยวบิน

มีข้อผิดพลาดในหน้านี้
 • โปรดเลือกสนามบินที่ออกเดินทาง

 • โปรดเลือกสนามบินปลายทาง

 • โปรดเลือกวันที่ออกเดินทาง

 • โปรดเลือกวันที่เดินทางกลับ

โปรดเลือกวันที่ที่คุณออกเดินทาง Use the page up key to select the next month and the page down key to select the previous month. Use arrow keys to select the dates. After selecting the dates, use tab key to select one way or flexible dates options.
-
คุณต้องการกลับเมื่อไหร่ Use the page up key to select the next month and the page down key to select the previous month. Use arrow keys to select the dates. After selecting the dates, use tab key to select one way or flexible dates options.

จัดการการจองหรือเช็คอิน


มีข้อผิดพลาดในหน้านี้
 • โปรดกรอกนามสกุลและข้อมูลอ้างอิงการจอง

บริการบนเที่ยวบินของคุณ

มีข้อผิดพลาดในหน้านี้
 • โปรดเลือกต้นทาง

 • โปรดเลือกจุดหมายปลายทาง

 • โปรดเลือกวันที่ออกเดินทาง

 • โปรดระบุหมายเลขเที่ยวบิน

 • โปรดเลือกวันที่ออกเดินทาง

คุณต้องการออกเดินทางเมื่อไหร่ ใช้ปุ่มเลื่อนหน้าขึ้นเพื่อเลือกเดือนถัดไป และปุ่มเลื่อนหน้าลงเพื่อเลือกเดือนก่อนหน้า ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือกวันที่

Flight number error

คุณต้องการออกเดินทางเมื่อไหร่ ใช้ปุ่มเลื่อนหน้าขึ้นเพื่อเลือกเดือนถัดไป และปุ่มเลื่อนหน้าลงเพื่อเลือกเดือนก่อนหน้า ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือกวันที่

สถานะเที่ยวบิน

มีข้อผิดพลาดในหน้านี้
 • โปรดเลือกต้นทาง

 • โปรดเลือกจุดหมายปลายทาง

 • โปรดเลือกวันที่ออกเดินทาง

 • โปรดระบุหมายเลขเที่ยวบิน

 • โปรดเลือกวันที่ออกเดินทาง

Flight number error

เดินทางกับสายการบินเอมิเรตส์

สัมผัสประสบการณ์กับสายการบินเอมิเรตส์

ไม่ว่าจะเป็นเที่ยวบินแรกหรือเที่ยวบินล่าสุดของคุณ เรามุ่งมั่นตอบสนองทุกความต้องการของคุณ