Informace o přístupnostiPřeskočit na hlavní obsah

Podmínky přepravy

Když si zakoupíte letenku na let s Emirates, jedná se o uzavření přepravní smlouvy. Ta vám umožní přepravu na letu nebo sérii letů. Její podmínky se řídí a) všeobecnými podmínkami letenky, b) podmínkami přepravy, c) příslušnými tarify a d) našimi předpisy.

Přečtěte si úplné podmínky přepravy

Oznámení po celém světě

Naše Prohlášení o transparentnosti dle zákona o moderním otrokářství

Moderní otrokářství, nevolnictví, nucená práce a obchodování s lidmi představují trestné činy a porušování základních lidských práv. Zákon o moderním otrokářství z roku 2015 (Modern Slavery Act 2015) je zákon Parlamentu Spojeného království, který se zabývá otrokářstvím v zemi a slučuje předchozí trestné činy týkající se obchodování s lidmi a otrokářství.


Skupina Emirates Group dodržuje všechny zákony v zemích, v nichž působí, včetně zákonů týkajících se boje proti obchodování s lidmi a otrokářství. Skupina Emirates Group vyznává politiku nulové tolerance vůči modernímu otrokářství a zavázala se k etickému jednání a bezúhonnosti v rámci všech svých obchodních jednání, vztahů a dodavatelských řetězců.


Zásady skupiny Emirates pro boj proti otrokářství a obchodování s lidmi


Prohlášení společnosti Emirates k modernímu otrokářství

Oznámení v Evropské unii

Od 17. února 2005 platí nařízení ES 261/2004, které dává cestujícím, kteří nastupují na let v zemi EU, určitá práva v případě odepření nástupu, storna nebo dlouhého zpoždění letu.


Oznámení k odepření nástupu(V nové záložce se otevře PDF)


Oznámení ke zpoždění(V nové záložce se otevře PDF)


Oznámení ke stornu(V nové záložce se otevře PDF)


Pokud se domníváte, že máte právo na odškodnění na základě těchto oznámení, obraťte se prosím na nejbližší pobočku společnosti Emirates.


Národní prosazovací orgány(V nové záložce se otevře PDF)


Vezměte na vědomí, že ne všechny země ES mají jmenované národní prosazovací orgány.


Od 1. května 2009 platí nová omezení pro osobní dovoz produktů živočišného původu do EU. Další informace najdete na webových stránkách Evropské komise(V nové záložce se otevřou externí webové stránky).

Souhrn ručení EU

Vysvětlili jsme závazky, které máme v souladu s předpisy ES vůči vám jako zákazníkovi a vašim zavazadlům.


Souhrn ručení EU(V nové záložce se otevře PDF)

Seznam zakázaných leteckých společností v EU

Seznam pro bezpečnost letecké dopravy v EU(V nové záložce se otevřou externí webové stránky)


Jestliže jsme vám vytvořili rezervaci, která obsahuje let provozovaný leteckou společností uvedenou v seznamu, můžete mít s ohledem na takový let nárok na refundaci nebo změnu trasy v souladu s článkem 8 nařízení ES č. 261/04. Vezměte prosím na vědomí, že se na váš let vztahují požadavky na způsobilost, obsažené v nařízení ES č. 261/04.

Ochrana v případě platební neschopnosti

Společnost Emirates uzavřela pojištění proti platební neschopnosti u společnosti International Passenger Protection Limited (IPP) coby pojistníka pro určité pojistitele u Lloyd’s. Toto pojištění se vztahuje pouze na platební neschopnost společnosti Emirates ve spojitosti s finančními prostředky uhrazenými společnosti Emirates v souvislosti se smlouvami o souborných cestovních službách a balíčcích, jak jsou definovány v nařízení o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách z roku 2018 a/nebo směrnici (EU) 2015/2302


Pokud si přejete s ohledem na naši platební neschopnost uplatnit nárok, kontaktujte prosím IPP na britském telefonním čísle +44 (0)345 266 1872 nebo uplatněte nárok online na stránkách www.ipplondon.co.uk/claims.asp

Oznámení pro Spojené státy americké

Předběžné informace o cestujících – oznámení o ochraně soukromí

Následující oznámení Správy pro bezpečnost v dopravě USA platí pro všechny cestující, kteří cestují do Spojených států amerických nebo ze Spojených států amerických:


„Správa pro bezpečnost v dopravě (TSA – Transportation Security Administration) vyžaduje, abyste uvedli své jméno, datum narození a pohlaví pro účely kontroly podle zákonného práva 49 U.S.C., část 114, Zákona o reformě zpravodajské služby a prevence terorismu z roku 2004 a 49 C.F.R, části 1540 a 1560. Můžete uvést také své číslo Redress, pokud jej máte. Neuvedení celého jména, data narození a pohlaví může vést k odmítnutí přepravy nebo zamítnutí vstupu do prostoru nástupu. TSA může sdílet informace, které poskytnete, s agenturami pro prosazování zákonů a se zpravodajskými a dalšími agenturami v rámci svého publikovaného prohlášení o systému záznamů. Chcete-li se dozvědět více o zásadách ochrany osobních údajů TSA, nebo si chcete prohlédnout prohlášení o systému záznamů a hodnocení dopadů na soukromí, navštivte prosím webové stránky TSA na adrese www.tsa.gov(V nové záložce se otevřou externí webové stránky).“

Oznámení pro Malajsii

Práva cestujících v letecké dopravě jsou chráněna podle malajsijského zákona o ochraně spotřebitelů v letecké dopravě (MACPC) bez ohledu na to, zda si cestovní pojištění zakoupili od letecké společnosti nebo od poskytovatele služeb cestovního pojištění. Další informace o MACPC naleznete na webových stránkách www.mavcom.my.

Daňová sleva pro obyvatele Malediv

Letenky pro lety s odletem z Malé (MLE) se vystavují včetně poplatku za rozvoj letiště a letištního servisního poplatku. Každý z těchto poplatků činí 25 USD. Občané Malediv však mají na tyto poplatky slevu a každou daň zaplatí pouze ve výši 12 USD. Občané Malediv nás mohou kontaktovat a požádat o refundaci částky 13 USD za každou daň, kterou nejsou povinni platit.


Máte-li zájem o další informace, navštivte https://mira.gov.mv/forms/r834-guide-to-airport-service-charge-and-development-fee.pdf.

Upozornění pro cestující, kteří plánují navštívit Tanzanii

Pevninská Tanzanie zakazuje dovážet, vyvážet, vyrábět, prodávat, skladovat a používat plastové přepravní tašky, bez ohledu na jejich tloušťku.


Cestujícím, kteří se chystají do Tanzanie, se doporučuje, aby se vyhnuli přepravě nebo uložení plastových tašek do kufrů nebo příručních zavazadel.


Plastové obaly pro lékařské, potravinářské, hygienické služby a služby nakládání s odpady budou povoleny. Kromě toho budou povoleny plastové přepravní sáčky se zipem používané speciálně k přepravě toaletních potřeb při cestování. Očekává se, že po celou dobu návštěvy zůstanou ve vlastnictví cestujících.

K zobrazení souborů ve formátu PDF budete potřebovat Adobe Acrobat Reader.
Stáhnout Acrobat Reader