Informace o přístupnostiPřeskočit na hlavní obsah
Sheikh Ahmed

Zpráva předsedy

Jeho výsost šejch Ahmed bin Saíd Al-Maktúm se vyjadřuje k otázce trvalé udržitelnosti ve vztahu k životnímu prostředí ve skupině Emirates Group.

Další informace

 • Udržitelné operace

  V rámci naší obchodní činnosti pracujeme na tom, abychom minimalizovali odpad a maximalizovali efektivitu jak ve vzduchu, tak na zemi.
  Více informací
 • Environmentální politika

  Zjistěte více o komplexním přístupu skupiny Emirates Group k udržitelnosti a ekologické efektivitě.
  Více informací
 • Zprávy o životním prostředí

  Přečtěte si předchozí zprávy o našem vlivu na životní prostředí.
  Více informací

Příroda 

Jako jedna z největších světových společností působících v leteckém průmyslu jsme se zavázali k tomu, že budeme hrát významnou úlohu v boji proti nezákonnému obchodování s volně žijícími zvířaty a na podporu této dobré věci vyčleníme část našich zdrojů. Uplatňujeme nulovou toleranci k přepravě zakázaných druhů zvířat, loveckých trofejí nebo jakýchkoli produktů souvisejících s nezákonnými činnostmi v přírodě. 

Naši kolegové poskytující handlingové služby disponují rozsáhlými znalostmi předpisů IATA týkajících se přepravy živých zvířat a našich vnitřních zásad pro přepravu volně žijících zvířat. Zaměstnanci v první linii jsou vyškoleni tak, aby rozpoznali a ohlásili podezřelý náklad. Zřídili jsme vyhrazený informační kanál, který našim pracovníkům a partnerům umožňuje zastavit nezákonný obchod díky upozornění na důvěrné informace, které mohou chránit ohrožené druhy. V rámci celé organizace jsme za účelem zvyšování informovanosti zavedli interní kampaně. Do problematiky zapojujeme také naše zákazníky, a to prostřednictvím pravidelných rozhovorů, programů a filmů věnovaných volné přírodě, které jsou k vidění v našem systému zábavy za letu ice, a článků v palubním magazínu Open Skies. Na pěti z našich letadel A380 jsou vyobrazena zvířata ohrožená pytláctvím. Pomáháme tak zvyšovat povědomí o této problematice na letištích po celém světě a mezi miliony cestujících, které každý rok v naší síti přepravíme. 

United For Wildlife

Boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími zvířaty

V rámci našeho boje proti nezákonnému obchodování s volně žijícími zvířaty jsme v roce 2016 podepsali prohlášení Buckinghamského paláce a připojili se k pracovní skupině United for Wildlife Transport Taskforce. Kampaň, kterou vede vévoda z Cambridge a Královská nadace, spolupracuje s předními světovými charitativními organizacemi na ochranu zvířat žijících ve volné přírodě a s odborníky z odvětví dopravy na uzavírání tras využívaných pašeráky nelegálně obchodujícími s divokými zvířaty a podporuje náš boj proti pašeráctví v oblasti dopravy a cel.

WTTC – Světová rada cestování a cestovního ruchu (WTTC) stojí v čele úsilí našeho odvětví bojovat proti nezákonnému obchodování s volně žijícími zvířaty a naše společnost se aktivně zapojuje do jejích iniciativ. Prohlášení z Buenos Aires je závazkem oslovit s naším poselstvím 1 miliardu cestujících a pracovat s komunitami na rozvoji udržitelného cestovního ruchu, který poskytuje živobytí a chrání volně žijící zvířata. WTTC a Světový fond na ochranu přírody připravují pokyny k eliminaci nezákonného obchodování s volně žijícími zvířaty z našeho dodavatelského řetězce. 

Časová osa 

2015 Stali jsme se partnerem iniciativy ROUTES (Reducing Opportunities for Unlawful Transport of Endangered Species – Omezení příležitostí pro nezákonnou přepravu ohrožených druhů) s cílem bojovat proti nezákonnému obchodování s volně žijícími zvířaty. Oznámili jsme podporu organizace United for Wildlife prostřednictvím polepu dvou letadel A380 na téma volně žijících zvířat a zavedli jsme zákaz přepravy loveckých trofejí pocházejících ze slonů,​lvů, tygrů a nosorožců. 

2016 Stali jsme se zakládajícím signatářem prohlášení Buckinghamského paláce z roku 2016. Na londýnském letišti Heathrow jsme nainstalovali model našeho letadla A380 v měřítku 1:3 se speciálním polepem s tématem volně žijících zvířat. Další tři letadla A380 s designem divoké zvěře začala brázdit oblohu. 

2018 Podepsali jsme prohlášení z Buenos Aires o cestování a cestovním ruchu a nelegálním obchodu s volně žijícími živočichy.

Emirates propaguje United for Wildlife

Jsme odhodláni zajistit, aby se budoucí generace těšily z toho, že zvířata mohou žít ve volné přírodě.