Přeskočit na hlavní obsahInformace o přístupnosti

O NÁS

Naše planeta

Naše orientace na životní prostředí

Společnost Emirates dbá na ochranu životního prostředí a zaměřuje se na tři oblasti: 

  • Snižování emisí
  • Zodpovědná spotřeba
  • Ochrana přírody a stanovišť

V souladu s touto činností zavádíme systém vyhodnocování dopadů na životní prostředí IATA Environmental Assessment (IEnvA). Jedná se o komplexní systém správy ochrany životního prostředí, který v rámci našeho závazku pokrývá náš letový provoz, firemní aktivity, a také prvky na zamezení nelegálního obchodu s volně žijícími zvířaty.

Výkonná řídicí skupina pro environmentální udržitelnost se pravidelně schází, aby určovala směr a hodnotila pokrok na celopodnikové úrovni.

Na úrovni pracovních skupin se pak pravidelně scházejí různé interní výbory, které koordinují a realizují opatření v oblasti udržitelnosti.

Naším cílem je snížit dopad naší činnosti na životní prostředí a stanout na vůdčí pozici v otázce trvale udržitelného poskytování leteckých služeb.

Environmentální politika

Zjistěte více o holistickém přístupu skupiny Emirates Group k environmentální udržitelnosti.

Číst dále o environmentální politice

Snižování emisí

Společnost Emirates podporuje kolektivní závazek sdružení IATA a dlouhodobý ambiciózní cíl ICAO (LTAG) dosáhnout do roku 2050 nulových čistých emisí uhlíku. Přezkoumáváme možnosti a cesty, které pomohou tohoto cíle dosáhnout. Patří k nim: obnova letového parku, účinné využívání paliva, orientace na nízkouhlíková letecká paliva podporující udržitelnost a využívání obnovitelné energie.

Více informací

Zodpovědná spotřeba

Zavázali jsme se omezovat náš dopad na životní prostředí prostřednictvím odpovědné spotřeby a pečlivě rozhodovat o tom, jaké položky nakupujeme a z jakých zdrojů, jak nakládáme s odpady a jak využíváme vodu a energii.

Více informací

Ochrana přírody a stanovišť

Krása a biologická rozmanitost našeho světa je inspirací pro cestování a my jsme odhodláni plnit svou roli v ochraně přírodních stanovišť a bojovat proti nezákonnému obchodu s volně žijícími zvířaty, který přivádí ohrožené druhy na pokraj vyhynutí.

Více informací