Přeskočit na hlavní obsahInformace o přístupnosti

NAŠE PLANETA

Ochrana přírody a stanovišť

Ochrana stanovišť
Společnost Emirates již více než 20 let pomáhá podporovat udržitelný ekosystém v Dubajské pouštní přírodní rezervaci (DDCR), která byla založena za účelem obnovy a ochrany původní fauny a flóry. Největší dubajský národní park o rozloze 225 km2 tvoří 5 % celkové rozlohy emirátu. Společnost Emirates podporuje DDCR finančně a má své zastoupení ve správní radě.
Emirates One&Only Wolgan Valley

V Austrálii přispíváme k ochraně jedinečné biologické rozmanitosti v údolí Wolgan Valley, které se nachází v oblasti Greater Blue Mountains zapsané do seznamu světového dědictví, a to od roku 2009, kdy jsme zde otevřeli hotel Emirates One&Only Wolgan Valley. Jedná se o jeden z prvních luxusních australských rezortů zaměřených na ochranu přírody. Zaujímá pouze 1 % z celkové rozlohy přírodní rezervace, která činí 2 800 hektarů. Společnost Emirates do tohoto projektu investovala více než 125 milionů australských dolarů a od té doby vysadila v celé lokalitě přes 175 000 původních stromů a keřů.

Ochrana přírody
Společnost Emirates uplatňuje politiku nulové tolerance k přepravě zakázaných druhů zvířat, loveckých trofejí nebo jakýchkoli produktů souvisejících s nezákonnými činnostmi v přírodě. V průběhu let ve spolupráci se subjekty, jako je Ministerstvo pro změnu klimatu a životní prostředí v SAE, neustále prokazujeme své pevné odhodlání podporovat protokoly CITES (Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin).

Závazek společnosti Emirates k boji proti nelegálnímu obchodování s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami

V souladu se závazkem společnosti Emirates bojovat proti nelegálnímu obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami jsme v roce 2023 získali certifikát modulu IEnvA Illegal Wildlife Trade (IWT). Certifikát uděluje organizace United for Wildlife.

Společnost Emirates aktivně přispívá k činnosti pracovní skupiny pro přepravu v rámci organizace United for Wildlife a má své zastoupení v řídicím výboru pobočky United for Wildlife MENA, která byla založena na začátku roku 2022. Naši kolegové poskytující handlingové služby ve společnosti dnata disponují rozsáhlými znalostmi předpisů IATA týkajících se přepravy živých zvířat a vnitřních zásad Emirates pro přepravu volně žijících živočichů. Zaměstnanci v první linii jsou vyškoleni tak, aby rozpoznali a ohlásili podezřelý náklad. Zřídili jsme vyhrazený informační kanál, který našim pracovníkům a partnerům umožňuje zastavit nezákonný obchod díky upozornění na důvěrné informace, které mohou chránit ohrožené druhy.