Informace o přístupnostiPřeskočit na hlavní obsah
Zakoupit míle Opens an external link in a new tab
Nakupte si více mil Skywards
Pokud již máte vyhlédnutou odměnu, ale nemáte na svém účtu dostatek mil Skywards, stačí si další míle Skywards zakoupit. Ať máte na dosah bonusový let nebo chcete přesunout svůj let do vyšší cestovní třídy, dostaňte se k těmto výhodám rychleji. 1 000 mil vás stojí jen 30 USD a každý rok si můžete v závislosti na své členské úrovni zakoupit až 100 000 nebo 200 000 mil Skywards.
Zakoupit míleZakoupit míle Opens an external link in a new tab
Věnovat míle Opens an external link in a new tab
Věnujte míle Skywards jako dar
Až budete chtít příště potěšit své blízké nebo přátele, kupte jim míle Skywards a dopřejte jim báječné zážitky. Od letů až po hotelové pobyty – v naší nabídce lákavých odměn si jistě vyberou něco, co jim udělá radost. 1 000 mil Skywards stojí 30 USD a každý rok můžete v závislosti na členské úrovni příjemce věnovat jako dárek až 100 000 nebo 200 000 mil.
Věnovat míleVěnovat míle Opens an external link in a new tab
Převést míle Opens an external link in a new tab
Převeďte své míle Skywards za nižší cenu
Pokud nemůžete dosáhnout na konkrétní odměnu, převeďte své míle Skywards na své rodinné příslušníky nebo přátele, abyste je mohli zkombinovat v rámci jednoho účtu a využít. Míle můžete převádět za cenu 15 USD za 1 000 mil a každý rok můžete převést nejvýše 50 000 mil.
Převést mílePřevést míle Opens an external link in a new tab
Znásobte své míle Skywards
Počítáte, kolik mil vám zbývá do příští odměny? Nyní můžete za speciální cenu zdvojnásobit, ztrojnásobit nebo zčtyřnásobit míle, které získáte na letech a u našich partnerů. Zaplaťte pouze 20 USD za každých 1 000 mil, které chcete znásobit. Každý rok si můžete znásobit míle až do 50 000 mil, takže se ze své příští odměny můžete těšit dříve.
Obnovit míle Opens an external link in a new tab
Obnovte si míle Skywards, jejichž platnost skončila
Pokud některým vašim mílím Skywards skončila během uplynulých 6 měsíců platnost, můžete si je znovu aktivovat a přidat zpět na svůj účet. Stojí to pouze 20 USD za 1 000 mil a každý rok si můžete požádat až o 50 000 mil Skywards.
Obnovit míleObnovit míle Opens an external link in a new tab

Více informací

Může trvat až 48 hodin, než se míle objeví na vašem účtu a budete je moci uplatnit.

Platnost mil Skywards, která skončila nebo má skončit, je možné prodloužit nebo obnovit pouze na webu emirates.com.

Nabídky Zakoupit míle, Věnovat míle, Převést míle, Obnovit míle, Prodloužit platnost mil a Násobit míle jsou v současné době k dispozici pouze pro členy s individuálním účtem v programu Emirates Skywards a nevztahují se na účty v Rodinném programu.

Na účty v Rodinném programu nelze zakoupit další míle a příspěvek mil nelze věnovat, převést, obnovit, prodloužit ani násobit.

Kliknutím na některou z výše uvedených možností Zakoupit míle, Věnovat míle, Převést míle, Prodloužit platnost mil, Obnovit míle nebo Násobit míle opustíte emirates.com a budete přesměrováni z webových stránek společnosti Emirates na platformu Points, tedy webové stránky provozované třetí stranou, společností Points.com Inc.

Emirates Skywards se zavazuje chránit váš členský účet, osobní údaje a zůstatek mil. Rádi bychom vás vyzvali, abyste nakupovali míle pouze prostřednictvím webu emirates.com a zákaznických center Emirates a zdrželi se transakcí se stranami zapojenými do neoprávněných a nelegitimních aktivit zahrnujících prodej mil a bonusových letenek. Pravidla programu Skywards přísně zakazují nákup mil a bonusových letenek prostřednictvím neautorizovaných kanálů.

Všeobecné podmínky

 1. Kliknutím na některou z výše uvedených možností Zakoupit míle, Věnovat míle, Převést míle, Prodloužit platnost mil, Obnovit míle nebo Znásobit míle opustíte emirates.com a budete přesměrováni na platformu Points, která je webovou stránkou třetí strany spravovanou společností Points.com Inc. Člen programu Emirates Skywards bere na vědomí, že Emirates Skywards může shromažďovat, používat a předávat společnosti Points.com Inc. určité informace, včetně relevantních informací o členovi programu Skywards, který bude příjemcem mil Skywards, které o něm má společnost Emirates k dispozici, a to včetně osobních údajů, které člen Emirates Skywards společnosti Emirates poskytl, například: identifikační údaje jako jméno nebo e-mailová adresa; údaje o účtu Skywards, jako je číslo členského účtu, zůstatek mil Skywards; transakční údaje jako transakce v minulosti; informace o letu a údaje o chování, jako reakce na kampaně nebo online aktivita. Takové zveřejnění bude učiněno v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Jeho účelem je umožnit členovi Emirates Skywards realizaci transakcí a zpřístupnit mu příležitostné speciální nabídky Emirates Skywards a našich partnerů.
 2. Všechny transakce Zakoupit míle, Věnovat míle, Převést míle, Prodloužit platnost mil, Obnovit míle, Znásobit míle zpracovává a platby za ně přijímá a zpracovává společnost Points.com Inc.
 3. Smlouva o užívání platformy Points, včetně zpracování jakýchkoli plateb společností Points.com Inc. prostřednictvím platformy Points, je uzavřena mezi členem programu Emirates Skywards a společností Points.com Inc. Proto se na používání platformy Points vztahují Zásady ochrany osobních údajů společnosti Points.com Inc. Způsob užívání a zpřístupňování osobních údajů ve společnosti Points.com Inc. může být jiný, než je tomu ve společnosti Emirates. Společnost Points.com Inc. nemusí být vázána zákony o ochraně osobních údajů, které poskytují tutéž úroveň ochrany jako zákony závazné pro Emirates.
 4. Emirates Skywards důrazně doporučuje, aby si členové programu Emirates Skywards přečetli všeobecné podmínky. Používáním platformy Points člen programu Emirates Skywards vyjadřuje souhlas s dodržováním všeobecných podmínek stanovených společností Points.com Inc. týkajících se používání platformy Point, včetně zaplacení všech částek v době splatnosti a dodržení všech pravidel a omezení týkajících se používání platformy.
 5. Členové programu Skywards mohou nakupovat, získávat, převádět, prodlužovat platnost, obnovovat nebo znásobovat míle Skywards prostřednictvím platformy společnosti Points.com Inc. (dále „platforma Points“) tehdy, pokud mají na svém účtu Emirates Skywards zaznamenanou alespoň jednu předchozí činnost získávání mil na letech společnosti Emirates nebo partnerské letecké společnosti nebo na základě transakce u některého z partnerů (dále „oprávněný člen programu Skywards“). Bonusy za poskytnutí osobních údajů se pro tento účel nezapočítávají.
 6. Oprávněný člen programu Skywards si může zakoupit míle Skywards prostřednictvím platformy Points pro svou osobní potřebu („Zakoupit pouze míle“) nebo jako dárek pro jiného oprávněného člena programu Skywards („Věnovat míle“) v násobcích po 1 000 mílích a za cenu 30 USD za 1 000 mil, přičemž minimální počet pro nákup je 2 000 mil. Oprávnění členové programu Skywards budou mít čas od času možnost doplnit svůj zůstatek mil Skywards, pokud je již vyčerpali a potřebují další pro rezervaci bonusového letu s Emirates nebo bonusového přesunu do vyšší třídy na webu emirates.com („Zakoupit další míle“ a společně se „Zakoupit pouze míle“, „Zakoupit míle“). Tito členové mohou Zakoupit další míle v blocích po 1 000 mílích a za cenu 30 USD za 1 000 mil, přičemž minimální počet pro nákup je 1 000 mil. Kombinované maximum, které si člen může pro sebe zakoupit prostřednictvím produktu Zakoupit míle a obdržet jako dárek prostřednictvím produktu Věnovat míle, bude vycházet z jeho členské úrovně v době nákupu:
  • Členové na úrovni Platinum a Gold si mohou zakoupit za jeden kalendářní rok až 200 000 mil.
  • Členové na úrovni Silver a Blue si mohou zakoupit za jeden kalendářní rok až 100 000 mil.
  Mílemi získanými prostřednictvím produktů Zakoupit míle a Věnovat míle nelze přispívat na účet v Rodinném programu. Statusové míle nelze zakoupit ani věnovat.
 7. Oprávněný člen programu Skywards může převést míle Skywards na jiného člena prostřednictvím platformy Points („Převést míle“) v násobcích po 1 000 mílích a za cenu 15 USD za 1 000 mil. Nejnižší počáteční nákup činí 2 000 mil a maximální počet mil, které lze za jeden kalendářní rok převést (odeslat nebo přijmout), činí 50 000 mil. Převod mil není k dispozici pro zasílání mil Skywards nebo přijímání mil Skywards na účet / z účtu v Rodinném programu. Statusové míle převést nelze.
 8. Oprávněný člen programu Skywards může prostřednictvím platformy Points („Prodloužit platnost mil“) prodloužit platnost mil Skywards, jejichž platnost vyprší během nadcházejících devadesáti (90) dnů, na dalších 12 měsíců počínaje dnem vypršení původní platnosti, a to za cenu 20 USD za 1 000 mil. Míle Skywards, jejichž platnost skončila během uplynulých sto osmdesáti (180) dnů, může oprávněný člen programu Skywards prostřednictvím platformy Points („Obnovit míle“) obnovit s dodatečnou platností o délce 12 měsíců od data zakoupení, a to za cenu 20 USD za 1 000 mil. 1 000 mil je počáteční minimální výše nákupu a maximální výše, kterou může člen zakoupit k prodloužení platnosti a obnovení, je 50 000 mil v rámci jednoho kalendářního roku. Míle Skywards vložené na účet v Rodinném programu nelze prodloužit ani nelze obnovit jejich platnost. Platnost statusových mil nelze prodloužit, ani je nelze obnovit.
 9. Způsobilí členové programu Skywards budou mít příležitostně možnost zdvojnásobit, ztrojnásobit nebo zčtyřnásobit určité míle Skywards za cenu 20 USD za 1 000 mil zakoupených prostřednictvím platformy Points (dále „znásobit míle“). Možnost znásobit míle bude k dispozici pro
  • určitou část mil Skywards, kterou již způsobilí členové programu Skywards v minulosti získali na letech splňujících podmínky nebo od partnerů,
  • míle Skywards, které mají způsobilí členové programu Skywards získat na nadcházejících letech Emirates, které jsou rezervovány a potvrzeny na budoucí datum, pokud má být absolvován ještě celý itinerář.
  V rámci produktu Znásobit míle si způsobilý člen může zakoupit nejvýše 50 000 mil za kalendářní rok. Počet mil Skywards, které je možné si zakoupit prostřednictvím produktu Znásobit míle, bude specifikován na platformě Points a způsobilí členové si budou moci znásobit míle pouze v rámci těchto specifikovaných možností. Na jednu rezervaci lze zakoupit pouze jeden produkt Znásobit míle. Míle zakoupené v rámci produktu Znásobit míle budou připsány na účet způsobilého člena v souladu s bodem 17 níže bez ohledu na to, zda bude nadcházející cesta zahájena nebo dokončena či nikoli. Proto nelze transakci Znásobit míle měnit ani vzít zpět bez ohledu na případné změny či zrušení rezervace, v souvislosti s níž byl produkt Znásobit míle zakoupen. Mílemi získanými prostřednictvím produktů Znásobit míle nelze přispívat na účet v Rodinném programu. Statusové míle znásobit nelze.
 10. Cena mil Skywards a pravidla spojená s nákupem, převodem, prodloužením platnosti, obnovením a znásobením mil Skywards a/nebo podmínky získání mil Skywards se mohou kdykoli změnit.
 11. Zakoupené/věnované/převedené/znásobené míle Skywards jsou platné po dobu nejméně 3 let od data zakoupení a jejich platnost skončí ve třetím roce na konci měsíce narození člena, který míle obdržel. Prodloužené míle Skywards jsou platné po dobu 12 měsíců od data původního vypršení platnosti a jejich platnost skončí na konci tohoto období. Obnovené míle Skywards jsou platné po dobu 12 měsíců od data zakoupení a jejich platnost skončí na konci tohoto období.
 12. Míle Skywards lze zakoupit, věnovat, převádět, prodloužit jejich platnost a obnovit prostřednictvím webu emirates.com a prostřednictvím kontaktního centra společnosti Emirates a pobočky společnosti Emirates zajišťující rezervace a prodej letenek. Platnost mil Skywards lze znásobit pouze online prostřednictvím webu emirates.com a nikoli prostřednictvím kontaktního centra společnosti Emirates ani pobočky společnosti Emirates zajišťující rezervace a prodej letenek.
 13. K platbám za zakoupení, věnování, převod, prodloužení platnosti, obnovení a znásobení mil budou moci členové využít pouze kreditní kartu. Platby v hotovosti nejsou možné.
 14. Před přechodem na platformu Points za účelem dokončení transakce se členové programu Emirates Skywards musí přihlásit ke svému účtu Emirates Skywards na webu emirates.com.
 15. Transakce se budou zpracovávat v měně na základě místa trvalého pobytu uvedeného v členském profilu člena programu Skywards, kromě případů Zakoupení dalších mil, kdy budou transakce zpracovány ve stejné měně, v níž byla stanovena cena rezervace letu na webu Emirates.com. Pokud jsou platby realizovány v jiné měně, než je americký dolar, může se použitý směnný kurz lišit od aktuálního směnného kurzu. V případech, kdy platba v místní měně člena není podporována, bude transakce zpracována v amerických dolarech. V souladu se svými zásadami může společnost Emirates vybírat a hradit místní daně.
 16. Míle Skywards budou připsány na účet člena Emirates Skywards do 48 hodin od úspěšného uhrazení platby v plné výši prostřednictvím kreditní karty na platformě Points. V případě, že míle Skywards nebudou připsány na účet, je možné se obrátit na kontaktní centrum společnosti Emirates a uplatnit nárok na připsání mil Skywards.
 17. Míle Skywards je možné nakupovat, věnovat a převádět kdykoli, ovšem násobit je lze pouze tehdy, když způsobilý člen dostane možnost Znásobit míle na nadcházejícím letu s Emirates. Platnost mil Skywards lze prodloužit během posledních devadesáti (90) dnů před skončením jejich platnosti a obnovit do sto osmdesáti (180) dnů po skončení platnosti.
 18. Míle Skywards lze nakupovat, věnovat, převádět, prodlužovat platnost, obnovovat a násobit v rámci stanovených limitů, ovšem nejméně 48 hodin před provedením rezervace/uplatněním mil. Jakákoli transakce provedená prostřednictvím možnosti Zakoupit míle (ať již prostřednictvím možnosti Zakoupit pouze míle nebo Zakoupit další míle), Věnovat míle, Převést míle, Prodloužit platnost mil, Obnovit míle a Znásobit míle se záměrem využít tyto míle Skywards na pořízení bonusu nezaručuje dostupnost takových bonusů. Refundace s ohledem na míle Skywards zakoupené v rámci produktů Zakoupit míle, Věnovat míle, Převést míle, Obnovit míle nebo Znásobit míle nejsou přípustné, pokud to nevyžaduje zákon. Cena v hotovosti, za kterou lze míle Skywards zakoupit, nijak nesouvisí s hodnotou, kterou může člen programu Skywards získat, jestliže tyto zakoupené míle Skywards využije na bonusy, v porovnání s cenou, za kterou je možné takový výrobek nebo službu zakoupit buď s využitím kombinace hotovosti a mil (Cash+Miles), nebo pouze v hotovosti.
 19. Člen programu nesmí prodávat své míle Skywards za hotovost nebo jinou protihodnotu a nesmí nakupovat míle Skywards od třetích stran.
 20. Pokud příjemce mil Skywards není členem programu Skywards, musí se do programu Emirates Skywards zaregistrovat, aby mohl jakékoli takové míle Skywards získat.
 21. Zakoupené, věnované, převedené, obnovené nebo znásobené míle Skywards nebo míle, jejichž platnost byla prodloužena, se nezapočítávají pro účely zvýšení členské úrovně.
 22. Na takto zpracovávané transakce a platby se vztahují zásady ochrany osobních údajů a všeobecné podmínky společnosti Points.com Inc.
 23. Platí pravidla programu Emirates Skywards.