Zůstaňte během letu ve spojení

Palubní Wi-Fi

Palubní Wi-Fi

20 MB zdarma

Na většině letů Emirates je k dispozici Wi-Fi připojení. Na všech svých zařízeních můžete během prvních dvou hodin od přihlášení bezplatně využít až 20 MB. Je to dostatek k prohlédnutí vašich oblíbených sociálních sítí a odeslání zpráv.

Pokud chcete Wi-Fi na palubě využívat delší dobu nebo potřebujete více dat, můžete si vybrat některou z možností níže.

A v závislosti na vaší členské úrovni a cestovní třídě, ve které letíte, můžete jako člen Emirates Skywards během celého svého letu využívat buď bezplatnou palubní Wi-Fi, nebo některý z našich cenově zvýhodněných datových plánů.

Palubní Wi-Fi

Členové Emirates Skywards

Abyste mohli využívat bezplatnou nebo zlevněnou palubní Wi-Fi, musíte buď při rezervaci, nebo později v sekci Spravujte svou rezervaci zadat své členské číslo Emirates Skywards. Až budete na palubě, použijte své členské číslo a heslo k přihlášení.

Jestliže jste členem programu Emirates Skywards na úrovni Silver nebo Blue, nezapomeňte se přihlásit jako člen a nikoli jako host, abyste mohli využít 20 MB zdarma a poté si zakoupit další data se slevou.

Cestovní třída Členská úroveň Emirates Skywards Datové balíčky
First Class, Business Class Blue, Silver, Gold, Platinum Neomezená bezplatná Wi-Fi po celou dobu letu
Economy Class Gold, Platinum Neomezená bezplatná Wi-Fi po celou dobu letu
Economy Class Silver Až 150 MB dat za 4,99 USD
Až 500 MB dat za 7,99 USD
Economy Class Blue Až 150 MB dat za 6,99 USD
Až 500 MB dat za 10,99 USD

Palubní Wi-Fi

Nečlenové programu Emirates Skywards

Cestovní třída Možnosti
First Class, Business Class a Economy Class Až 150 MB dat za 9,99 USD
Až 500 MB dat za 15,99 USD

Naše palubní Wi-Fi

Funguje nejlépe, pokud:

  • se vyhnete streamování videí,
  • nebudete odesílat obrázky,
  • budete používat místo prohlížečů aplikace, neboť ty využívají méně dat,
  • vypnete aplikace na pozadí, které nepoužíváte,
  • zdržíte se používání VPN.

Vyloučení odpovědnosti

S ohledem na předpisy nemůžeme vždy nabídnout komunikační služby nad každou zemí. Naši poskytovatelé služeb spolupracují s regulačními orgány na rozšíření pokrytí. Nemůžeme zaručit, že tyto služby budou k dispozici na všech letech nebo že u nich nebude docházet k problémům. Odpovědnost společnosti Emirates je odpovídajícím způsobem omezena.