Zůstaňte během letu ve spojení

Palubní Wi-Fi

Palubní Wi-Fi

20 MB zdarma

Během prvních dvou hodin od přihlášení můžete využít až 20 MB v rámci bezplatného Wi-Fi připojení. Je to dostatek k prohlédnutí vašich oblíbených sociálních sítí a odeslání zpráv.

Pokud chcete Wi-Fi na palubě využívat delší dobu nebo potřebujete více dat, můžete si vybrat některou z možností níže.

A v závislosti na vaší členské úrovni a cestovní třídě, ve které letíte, můžete jako člen Emirates Skywards během celého svého letu využívat buď bezplatnou palubní Wi-Fi, nebo některý z našich cenově zvýhodněných datových plánů.

Palubní Wi-Fi

Členové Emirates Skywards

Abyste mohli využívat bezplatnou nebo zlevněnou palubní Wi-Fi, musíte buď při rezervaci, nebo později v sekci Spravujte svou rezervaci zadat své členské číslo Emirates Skywards. Až budete na palubě, použijte své členské číslo a heslo k přihlášení.

Jestliže jste členem programu Emirates Skywards na úrovni Silver nebo Blue, nezapomeňte se přihlásit jako člen a nikoli jako host, abyste mohli využít 20 MB zdarma a poté si zakoupit další data se slevou.

Cestovní třída Členská úroveň Emirates Skywards Datové balíčky
First Class, Business Class Blue, Silver, Gold, Platinum Neomezená bezplatná Wi-Fi po celou dobu letu
Economy Class Gold, Platinum Neomezená bezplatná Wi-Fi po celou dobu letu
Economy Class Silver Ceny, slevy a balíčky se mohou na jednotlivých trasách lišit
Economy Class Blue Ceny, slevy a balíčky se mohou na jednotlivých trasách lišit

Palubní Wi-Fi

Nečlenové programu Emirates Skywards

Cestovní třída Možnosti
First Class, Business Class a Economy Class Ceny a balíčky se mohou na jednotlivých trasách lišit

Naše palubní Wi-Fi

Funguje nejlépe, pokud:

  • se vyhnete streamování videí,
  • nebudete odesílat obrázky,
  • budete používat místo prohlížečů aplikace, neboť ty využívají méně dat,
  • vypnete aplikace na pozadí, které nepoužíváte,
  • zdržíte se používání VPN.

Vyloučení odpovědnosti

Na některých trasách se mohou ceny lišit. S ohledem na předpisy nemůžeme vždy nabídnout komunikační služby nad každou zemí. Naši poskytovatelé služeb spolupracují s regulačními orgány na rozšíření pokrytí. Nemůžeme zaručit, že tyto služby budou probíhat hladce bez jakýchkoli nedostatků. Odpovědnost společnosti Emirates je odpovídajícím způsobem omezena.