Zůstaňte během letu ve spojení

Palubní Wi-Fi

Palubní Wi-Fi

Bezplatná Wi-Fi

Zůstaňte ve spojení s rodinou a přáteli díky dvěma hodinám bezplatného zasílání zpráv přes WhatsApp, iMessage, Facebook Messenger, Viber Chat nebo WeChat. Nebo můžete během dvou hodin od přihlášení bezplatně využít 20 MB dat.

Stačí se přihlásit k naší palubní Wi-Fi OnAir a vybrat si, jakým způsobem se chcete se svými blízkými spojit.

Pokud si chcete projít sociální sítě, posílat e-maily nebo brouzdat po svých oblíbených stránkách, můžete si také vybrat některý z našich datových plánů.

A jste-li členem programu Emirates Skywards, můžete během letu i nadále využívat buď bezplatnou, nebo zvýhodněnou Wi-Fi, v závislosti na své členské úrovni.

Palubní Wi-Fi

Členové Emirates Skywards

Abyste mohli využívat bezplatnou nebo zlevněnou palubní Wi-Fi, musíte buď při rezervaci, nebo později v sekci Spravujte svou rezervaci zadat své členské číslo Emirates Skywards. Až budete na palubě, použijte své členské číslo a heslo k přihlášení.

Jestliže jste členem programu Emirates Skywards na úrovni Silver nebo Blue, nezapomeňte se přihlásit jako člen a nikoli jako host, abyste mohli využít 20 MB dat zdarma a poté si zakoupit další data se slevou.

Cestovní třída Členská úroveň Emirates Skywards Datové balíčky
First Class, Business Class Blue, Silver, Gold, Platinum Neomezená bezplatná Wi-Fi po celou dobu letu
Economy Class Gold, Platinum Neomezená bezplatná Wi-Fi po celou dobu letu
Economy Class Silver Ceny, slevy a balíčky se mohou na jednotlivých trasách lišit
Economy Class Blue Ceny, slevy a balíčky se mohou na jednotlivých trasách lišit

Palubní Wi-Fi

Nečlenové programu Emirates Skywards

Cestovní třída Možnosti
First Class, Business Class a Economy Class Ceny a balíčky se mohou na jednotlivých trasách lišit

Naše palubní Wi-Fi

Funguje nejlépe, pokud:

  • se vyhnete streamování videí,
  • nebudete odesílat obrázky,
  • budete používat místo prohlížečů aplikace, neboť ty využívají méně dat,
  • vypnete aplikace na pozadí, které nepoužíváte,
  • zdržíte se používání VPN.

Vyloučení odpovědnosti

Na některých trasách se mohou ceny lišit. S ohledem na předpisy nemůžeme vždy nabídnout komunikační služby nad každou zemí. Naši poskytovatelé služeb spolupracují s regulačními orgány na rozšíření pokrytí. Nemůžeme zaručit, že tyto služby budou probíhat hladce bez jakýchkoli nedostatků. Odpovědnost společnosti Emirates je odpovídajícím způsobem omezena.