Přeskočit na hlavní obsahInformace o přístupnosti

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Udržitelné operace

Na zemi

Největší podíl našich emisí uhlíku pochází ze spotřeby leteckého paliva. Ty nejlepší příležitosti pro snížení našeho dopadu na životní prostředí proto představuje výběr letadel a způsob, jakým je provozujeme. A pakliže letecké palivo představuje jednu z největších oblastí našich výdajů, je efektivní využívání paliva zásadní pro každou součást naší obchodní činnosti. Kompletní informace o účinnosti využívání paliva, emisích a hlučnosti jsou uvedeny ve Zprávách skupiny Emirates Group o životním prostředí.

Letadlo

Politika společnosti Emirates spočívající v investicích do nejmodernější dostupné ekologicky šetrné technologie znamená, že máme jednu z nejmladších leteckých flotil v sektoru. K environmentálním přínosům provozování moderní flotily letadel se širokým trupem patří jak nižší hluk, tak nižší emise. Všechna naše letadla zcela splňují hlukové normy Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), zakotvené v kapitole 4 (s výjimkou malého počtu nákladních letounů provozovaných v rámci operativního leasingu) – a splňují platné standardy ICAO týkající se emisí z leteckých motorů. Naše Airbusy A380 patří mezi vůbec nejtišší velká letadla, která byla navržena tak, aby splňovala přísné požadavky stanovené některými světovými letišti mimořádně citlivými na výši produkovaného hluku.

Divize Emirates Engineering zaručuje, že naše letadla vždy fungují na optimální úrovni. A naše postupy mytí motorů udržují čisté vnitřní součásti motoru, zajišťují efektivní využívání paliva a prodlužují efektivní životnost motoru. Naše letadla také pravidelně čistíme prostřednictvím takzvaného „suchého čištění“, při kterém se používá jen malé množství čisticího prostředku aplikovaného pomocí textilií a ušetří se významné množství vody.

Díky tomuto postupu ušetříme při každém mytí tisíce litrů vody. Čistý exteriér letadla navíc pomáhá snižovat spotřebu paliva i emise díky tomu, že je letadlo lehčí a aerodynamičtější. Pro více informací si prostudujte podrobné údaje týkající se všech našich letadel.

Provoz

Úspora paliva začíná plánováním na zemi. Investovali jsme do jednoho z nejlepších dostupných systémů plánování letů, který umožňuje pečlivé plánování letů a optimalizaci tras na základě každodenních povětrnostních podmínek, omezení vzdušného prostoru a konkrétního letadla přiděleného pro každý z úseků. Naše letová posádka využívá za letu příležitosti k úspoře paliva a snižování emisí všude, kde to je možné a kde to řízení letového provozu podporuje.

K příkladům patří plynulé stoupání a klesání a přetrasování dálkových letů během letu s cílem využít změn větru. Při přistávání využívají naši piloti zpětný tah při volnoběhu (namísto plného zpětného tahu) a při pojíždění vypínají jeden motor, pokud to je bezpečné a možné. Upřednostňujeme využívání pozemních zdrojů a předklimatizovaného vzduchu, pokud je k dispozici, aby bylo možné vypnout pomocnou hnací jednotku letadla – malou tryskovou turbínu umístěnou na zadní straně letadla. Všechna tato opatření pomáhají šetřit palivo a snižovat emise a také snižovat produkovaný hluk.

Společnost Emirates podporuje celosvětové úsilí o zvýšení efektivity řízení letového provozu a zajištění větší flexibility na letových trasách. Naši odborníci v oblasti provozu letů spolupracují s organizacemi řízení letového provozu na mezinárodní úrovni ve snaze nabízet efektivnější trasy a provozní postupy. Využívají přitom ty nejnovější technologie, které tato vylepšení podporují.

Na palubě

Snahy o minimalizaci našeho vlivu na životní prostředí pokračují na palubě letadla.

Naše přikrývky na dálkových letech v Economy Class jsou vyrobeny ze 100% recyklovaných plastových lahví. Každá přikrývka je vyrobena z 28 lahví, které byly rozmělněny, spředeny do příze a nakonec z nich byly utkány měkké, teplé a udržitelné přikrývky. Díky využívání těchto přikrývek nemusí plastové lahve skončit na skládkách. Během výroby se navíc v porovnání s používáním nových umělých materiálů šetří energie a snižují emise.

Snížení zbytečně přepravované hmotnosti nám pomáhá šetřit palivo. Používáme například odlehčené nákladní kontejnery a na základě plánovaného množství cestujících a délky letu optimalizujeme také množství pitné vody doplňované na každý let.

Biopaliva

Společnost Emirates utrácí každoročně za palivo miliardy dolarů, takže samozřejmě s velkým zájmem sledujeme vývoj technologie biopaliv. Těšíme se na vývoj biopaliv, která budou technicky bezpečná, cenově konkurenceschopná a budou umožňovat skutečný trvale udržitelný rozvoj, s fungujícím dodavatelským řetězcem od vstupní suroviny až do letadla.

Recyklované a opakovaně použitelné

Na našich letech servírujeme každý den miliony jídel, a pokud vás zajímá, co se děje po každém letu s předměty, které pro podávání jídel používáme, pak vězte, že se recyklují a opětovně využívají.

Investovali jsme do rozsáhlého recyklačního programu s uzavřenou smyčkou(v nové záložce se otevře soubor PDF), abychom snížili množství odpadu a dali plastovým předmětům nový život. Místo toho, aby vše skončilo na skládce, se naše tácy na jídlo a talíře a misky na občerstvení v Economy Class a Premium Economy důkladně umyjí, rozemelou a použijí k výrobě nových výrobků připravených k použití.

A protože náš výrobní závod sídlí zde ve Spojených arabských emirátech, snižujeme dále naši ekologickou stopu způsobovanou dopravou a výrobou. V našem závodě využíváme procesy podporující udržitelnost včetně solární energie, efektivního využívání vody a minimálního množství odpadu.

Jak čistit A380 bez použití vody

Ve vzduchu

Největší podíl našich emisí uhlíku pochází ze spotřeby leteckého paliva. Ty nejlepší příležitosti pro snížení našeho dopadu na životní prostředí proto představuje výběr letadel a způsob, jakým je provozujeme. A pakliže letecké palivo představuje jednu z největších oblastí našich výdajů, je efektivní využívání paliva zásadní pro každou součást naší obchodní činnosti. Kompletní informace o účinnosti využívání paliva, emisích a hlučnosti jsou uvedeny ve Zprávách skupiny Emirates Group o životním prostředí.

Elektřina

Dostatek slunečního svitu v Dubaji pomáhá v napájení našeho nejmodernějšího střediska údržby motorů, ve kterém jsme instalovali megawattové pole solárních fotovoltaických panelů. 2990 panelů tvoří střechu nad parkovištěm a předpokládáme, že vyprodukují více než 1800 megawatthodin elektrické energie a každý rok ušetří přibližně 800 tun oxidu uhličitého. V našich provozovnách jsme také nainstalovali LED osvětlení, které šetří velké množství elektrické energie – jen LED osvětlení v terminálu Emirates SkyCargo na letišti Dubai World Central (DWC) ušetří každoročně více než 970 MWh elektrické energie.

Divize Emirates Engineering nainstalovala toto osvětlení do technických hangárů a také do skladů, kde se aktivuje pomocí pohybových senzorů. Tento tým používá LED osvětlení také pro údržbu kabin letadel – kde se projevuje jeho další výhoda, a sice, že je mnohem studenější než osvětlení, které se používalo dříve. Kombinace těchto iniciativ vedla k úspoře více než 2 850 MWh elektrické energie za rok. A nakonec, naše zrekonstruovaná kancelář v Londýně využívá LED osvětlení, modernizovanou klimatizaci a efektivněji využívá podlahovou plochu, což vede ke snížení spotřeby elektrické energie o 60 %.

Omezování, opětovné používání, recyklace

Naše obchodní jednotky neustále hledají příležitosti pro snižování spotřeby zdrojů, využívání stávajících předmětů novými způsoby a recyklace materiálů, když dosáhnou konce své životnosti – všechny základní aspekty kruhového hospodářství.

Oddělení informačních technologií realizovalo kampaň Think Before You Print, díky níž za pouhých osm měsíců dosáhlo 33% poklesu objemu tisku a ušetřilo miliony listů papíru a více než 2 miliony kWh elektrické energie.

I vybavení letadel, které již dosloužilo, je možné znovu použít. Divize Emirates Engineering poskytuje při modernizaci interiérů letadel spoustu vybavení oddělení letového výcviku (Flight Training Facilities). V jednom projektu získali sadu sedadel z doslouživšího Airbusu A340-500 a upravili je tak, aby se vešly do dvou simulátorů nouzové evakuace a dvou simulátorů pro školení v oblasti služeb v kabině. Tento projekt prodloužil životnost sedadel o dalších pět až sedm let a ušetřil společnosti náklady na 50 nových sedadel.

Společnost Emirates Flight Catering je jednou z největších světových společností specializujících se na catering v leteckém průmyslu. Má zavedený recyklační program, který odpovídá rozsahu její činnosti. Její program brání tomu, aby na skládkách skončilo široké spektrum materiálů; mimo jiné se jedná o papír a lepenku, alobal a plechovky, plastové lahve a kanystry, z nichž mnohé jsou z našich letadel shromažďovány po přistání v Dubaji.

Společnost Emirates Flight Catering podporuje také sběr hliníkových plechovek vyhlášený skupinou Emirates Environmental Group – věnovala již tisíce kilogramů plechovek shromážděných během roku na našich letech.

Pozemní doprava

Manažeři našeho vozového parku se zaměřují na minimalizaci environmentální stopy našich silničních provozů. Oddělení Transport Services sleduje dvojí přístup: efektivní řízení růstu a trvalé zlepšování stávajících operací.

Do provozu nasadili více vozidel šetřících pohonné hmoty, optimalizovali plánování cest ve snaze omezit počet obsluhovaných tras a počet prázdných cest a vyškolili řidiče v otázce bezpečných a efektivních praktik při řízení, včetně předcházení zbytečnému chodu motoru naprázdno. Díky těmto snahám získali řadu ocenění za udržitelnou dopravu v Dubaji.

Udržitelné produkty na palubě
Některé z produktů, které s oblibou používáte během našich letů, nám pomáhají přispívat k zelenější budoucnosti. Přečtěte si příběhy o našich udržitelných produktech na palubě.
Více informací