Přeskočit na hlavní obsahInformace o přístupnosti

Zásady ochrany osobních údajů

Dbáme na ochranu vašeho soukromí

Zavázali jsme se chránit vaše soukromí s respektem, čestně, transparentně a při zachování všech zákonů. Ceníme si důvěry, kterou v nás vkládáte

 • Díky našim zásadám ochrany osobních údajů a v průběhu naší vzájemné interakce se budeme chovat transparentně
 • Budeme používat vaše osobní údaje pouze za účelem zajištění vašich služeb, tedy k zákonem určeným obchodním účelům, abychom dostáli právním nařízením, zajistili vaši bezpečnost a tam, kde nám sdělíte, že je to v pořádku
 • Budeme vám zasílat marketingové zprávy, pokud s tím budete souhlasit
 • Zabezpečíme vaše osobní údaje
 • Respektujeme vaše právo na kontrolu vašich osobních údajů, které s námi sdílíte

Naše Zásady ochrany osobních údajů v kostce

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na skupinu Emirates Group, její webové stránky, mobilní aplikace a mobilní webové stránky (s výjimkou případů, kdy jste upozorněni na další oznámení o ochraně osobních údajů konkrétním subjektem skupiny Emirates Group, který shromažďuje vaše osobní údaje).

Osobní údaje, které shromažďujeme a používáme

Budeme shromažďovat, zpracovávat a používat osobní údaje během naší vzájemné interakce. Typ osobních údajů, který shromažďujeme, závisí na typu interakce s vámi. Běžně zahrnuje

 • jméno / titul,
 • datum narození,
 • kontaktní údaje (včetně e-mailové adresy a telefonního čísla / čísla mobilního telefonu),
 • referenční údaje rezervace / číslo PNR (Passenger Name Record),
 • pohlaví,
 • informace o cestovním pasu,
 • země trvalého pobytu/národnost,
 • kontakt v případě nejvyšší nouze / na nejbližšího příbuzného,
 • informace o platební kartě,
 • číslo ve věrnostním programu,
 • preference (strava, jazyk, letadlo, sedadla, zájmy v oblasti životního stylu),
 • preference týkající se jídel,
 • marketingové preference.

Za určitých okolností můžeme rovněž shromažďovat zvláštní kategorie osobních údajů, jako jsou

 • zdravotní stav
 • náboženské vyznání (pro účely rezervací speciálních náboženských letů (jako jsou cesty na pouti hadždž) a požadavky imigračního řízení)
 • biometrické údaje
 • snímky a audio nahrávky

Jak tyto osobní údaje používáme

Používáme vaše osobní údaje, abychom zajistili náš obchodní záměr a interakci s vámi. Abychom mohli

 • poskytnout vám naše služby a zpracovat platby,
 • provozovat naše podnikání,
 • spravovat vaše návštěvy v našich zařízeních (kancelářích/ letadlech/salóncích) a na akcích,
 • personalizovat, nabízet a propagovat naše produkty, služby a nabídky,
 • komunikovat s vámi,
 • zlepšit naše produkty, služby a internetové stránky/mobilní aplikace,
 • spravovat vaše členství ve věrnostních programech,
 • stanovit vaši způsobilost k letu, zajistit vám speciální lékařskou pomoc, spravovat stavy nouze a splnit vládní nařízení,
 • identifikovat vás pomocí biometrických technologií,
 • splnit právní požadavky, zabránit trestnému činu / podvodu a kvůli právním účelům.

Vaše osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme, používáme, sdílíme a uchováváme pouze tehdy, pokud jsme přesvědčeni, že k tomu máme odpovídající právní základ.

Sdílení vašich osobních údajů s ostatními a po celém světě

Vaše osobní údaje sdílíme s

 • jinými subjekty v rámci skupiny Emirates Group, abychom vám poskytli, zlepšili a personalizovali naše produkty a služby; řídili naše podnikání; vybudovali pohled na jednoho zákazníka; z důvodu profilování a analýz;
 • třetími stranami, které nám pomáhají řídit naše podnikání a dodávat naše produkty a služby, včetně věrnostních programů, IT podpory kanceláří, detekce podvodů, podpory v centrech služeb zákazníkům, provozování letišť a služeb osobní přepravy, marketingu, ověřování plateb a ukládání dat, výzkumů a analýz;
 • poskytovately bankovních a platebních služeb za účelem ověření a provedení plateb;
 • vládními úřady a orgány dohlížejícími na dodržování zákonů a dalšími orgány, jak povoluje nebo vyžaduje zákon;
 • třetími stranami, jejíž produkty nebo služby, které nakupujete prostřednictvím našich platforem nebo jinak, jako jsou letecké společnosti (včetně partnerských leteckých společností, se kterými sdílíme lety a na které naše lety navazují), agentury pro turisty, hotely, agentury zajišťující pronájem aut nebo transfer na letiště, poskytovatelé výletů nebo exkurzí nebo cestovní kanceláře;
 • v souhrnné, statistické podobě můžeme sdílet neosobní údaje týkající se návštěvníků našich platforem, vzorců návštěvnosti a využívání platforem s dalšími subjekty v rámci skupiny Emirates Group nebo externími inzerenty a sociálními médii a digitálními platformami za účelem nabízení reklamy;
 • reklamními platformami třetích stran a platformami sociálních médií za účelem poskytování personalizované inzerce propagující naše produkty a služby v souladu s vašimi preferencemi;
 • potenciálními nebo skutečnými nákupčími třetích stran, kupucijích naše podnikání nebo aktiva.

Skupina Emirates Group je podnik s celosvětovou působností, což znamená, že vaše osobní údaje mohou být předávány a ukládány ve Spojených arabských emirátech i dalších zemích mimo vaši zemi trvalého bydliště. Přijímáme vhodná opatření, abychom zajistili, že předávání osobních údajů probíhá v souladu s platnými právními předpisy, a osobní údaje jsou plně spravovány tak, abychom ochránili vaše soukromí a vaše zájmy.

Jak chráníme a ukládáme vaše osobní údaje

Zavedli jsme a udržujeme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření, zásady a postupy, jejichž cílem je ochrana osobních údajů, které s námi sdílíte, a zajištění důvěrnosti takových údajů. K opatřením, která přijímáme, například patří:

 • požadavky zachování důvěrnosti, které ukládáme našim zaměstnancům a poskytovatelům služeb;
 • zničení nebo trvalé anonymizování osobních údajů, pokud již nejsou zapotřebí pro účely, pro které byly shromážděny;
 • dodržování bezpečnostních postupů při ukládání a zveřejňování vašich osobních údajů, abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim, a
 • používání zabezpečených komunikačních kanálů, jako je SSL („secure sockets layer“) nebo TLS („transport layer security“) pro přenos údajů, které jsou nám zasílány. SSL a TLS jsou standardní šifrovací protokoly používané k ochraně kanálů online transakcí.

Soubory cookie

„Cookie“ je malý počítačový soubor, který se stahuje do vašeho zařízení. Shromažďuje informace o tom, jak se pohybujete na našich webových stránkách a na internetu, a pomáhá nám poskytovat vám na webových stránkách lepší služby a přizpůsobovat určitý obsah.  Pro více informací o tom, jak používáme soubory cookie, si pročtěte našeZásady používání souborů cookie

Dostupná zákonná práva, která vám pomáhají spravovat vaše soukromí

Pokud se na vás vztahují zákony, jež vám zajišťují taková práva, můžete mít v závislosti na určitých výjimkách a v některých případech v závislosti na činnosti zpracování, kterou provádíme, jistá práva týkající se vašich osobních údajů, jako jsou práva na

 • přístup k osobním údajům,
 • omezení zpracování vašich osobních údajů,
 • odmítnutí zpracování (včetně přímého marketingu) osobních údajů,
 • převod vašich osobních údajů,
 • získání kopie bezpečnostních opatření v oblasti osobních údajů pro účely jejich převodu mimo vaši jurisdikci,
 • podání stížnosti u místního orgánu dohledu.

Svých práv můžete využít vyplněním formuláře na našich internetových stránkách nebo tak, že nás budete kontaktovat e-mailem nebo poštou.

Jak nás kontaktovat

Pokud máte dotazy ohledně našich Zásad ochrany osobních údajů, můžete kontaktovat pracovníka pro ochranu osobních údajů na privacy@emirates.com(otevře se e-mailový klient) nebo kancelář Data Privacy Office, Emirates Group, P.O. Box 686, Dubai, United Arab Emirates.

Aktualizace Zásad ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme příležitostně měnit, aby splňovaly aktuální právní požadavky a byly   souladu se způsobem, jakým provozujeme svou činnost. Pokud se rozhodneme naše Zásady ochrany osobních údajů změnit, umístíme veškeré aktualizace na tyto webové stránky a do sekcí příslušných platforem, které se týkající ochrany soukromí.

Právní podmínky

Bez újmy na vašich právech a v souladu s příslušnými zákony nejsou naše Zásady ochrany osobních údajů smlouvou a nepředstavují zákonem stanovená práva nebo povinnosti.

O skupině Emirates Group

V rámci skupiny Emirates Group působí řada spojených podniků včetně:

 • společnosti Emirates se sídlem na adrese Emirates Group Headquarters, PO Box 686, Dubai, United Arab Emirates. Emirates je dubajská společnost založená na základě vyhlášky č. 2 dubajské vlády z roku 1985 (v platném znění), která se zaměřuje především na provozování činnosti letecké společnosti a zahrnuje divize a/nebo subjekty jako Emirates Skycargo, Skywards a Business Rewards, a
 • společnosti dnata se sídlem na adrese Emirates Group Headquarters, PO Box 686, Dubai, United Arab Emirates. dnata je dubajská společnost založená na základě vyhlášky č. 1 dubajské vlády z roku 1987 (v platném znění), která se zaměřuje především na handlingové služby, manipulaci a přepravu nákladu, cateringové služby a služby cestovní kanceláře a zahrnuje divize a/nebo subjekty jako dnata Travel, Arabian Adventures a marhaba.

Více informací o skupině Emirates Group najdete zde(V nové záložce se otevře externí odkaz).

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na skupinu Emirates Group, její webové stránky, mobilní aplikace a mobilní webové stránky (společně dále označované jako „platformy“), s výjimkou případů, kdy jste upozorněni na další oznámení o ochraně soukromí konkrétním subjektem skupiny Emirates Group, který shromažďuje vaše osobní údaje.

Poskytování vašich osobních údajů

Subjektem skupiny Emirates Group, který odpovídá za vaše osobní údaje, bude člen skupiny Emirates Group, který údaje od vás nebo o vás původně shromáždí. Pokud shromažďování a používání osobních údajů není v těchto Zásadách ochrany osobních údajů řešeno, použijí se zásady ochrany osobních údajů platné v době shromáždění vašich osobních údajů.

Své osobní údaje nám nemusíte sdělovat, ovšem pokud nám některé z vašich osobních údajů, které požadujeme, nesdělíte, budeme vám moci poskytovat pouze omezené produkty a služby. Pokud například odmítnete poskytnout povinné cestovní informace, nebudeme vás schopni přepravit.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů platí i v případě, že jste si zakoupili cestu nebo jiné produkty či služby prostřednictvím třetí strany (jako je cestovní kancelář nebo společnost nabízející dovolené). Tyto třetí strany mohou mít v platnosti také své vlastní zásady ochrany osobních údajů, když od vás nebo o vás shromažďují údaje.

Aktualizace

Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme příležitostně měnit, aby splňovaly aktuální právní požadavky a byly v souladu se způsobem, jakým provozujeme svou činnost. Pokud se rozhodneme naše Zásady ochrany osobních údajů změnit, umístíme veškeré aktualizace na tyto webové stránky a do sekcí příslušných platforem, které se týkají ochrany soukromí. Tyto webové stránky i sekce příslušných platforem, které se týkají ochrany soukromí, pravidelně kontrolujte, abyste byli informováni o nejnovější verzi našich Zásad ochrany osobních údajů. Pokud se kdykoli rozhodneme naše Zásady ochrany osobních údajů významně změnit, budeme vás informovat prostřednictvím oznámení na našich webových stránkách nebo v příslušné sekci jakékoli jiné platformy nebo e-mailu.

Webové stránky třetích stran

Na našich platformách můžete najít externí odkazy na webové stránky třetích stran. Naše Oznámení o ochraně osobních údajů se na vaše používání stránek třetích stran nevztahuje. Neodpovídáme za praktiky v oblasti ochrany osobních údajů webových stránek, které neprovozují podniky skupiny Emirates Group, a doporučujeme vám, abyste si na takových webech třetích stran přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů.

Osobní informace, které shromažďujeme a používáme, když si u nás vytváříte rezervace nebo s námi létáte

Když si u nás rezervujete let, dovolenou nebo vytváříte další rezervace související s cestou, shromažďujeme, zpracováváme a používáme vaše osobní údaje, abychom mohli vyřešit všechny aspekty vaší rezervace.

Typy osobních údajů, které shromažďujeme

K typům osobních údajů, které shromažďujeme, když si u nás vytváříte rezervace nebo s námi létáte, patří vaše:

 • jméno,
 • oslovení,
 • datum narození,
 • adresa,
 • kontaktní údaje (včetně e-mailové adresy a telefonního čísla / čísla mobilního telefonu),
 • číslo PNR,
 • pohlaví,
 • informace o cestovním pasu,
 • kontakt v případě nouze,
 • informace o nejbližších příbuzných,
 • rezervační kód,
 • informace o platební kartě,
 • číslo ve věrnostním programu,
 • státní příslušnost a další údaje pro daňové účely (platí pouze v některých zemích),
 • preference týkající se jídel,
 • adresa v cílové destinaci v případě potřeby (tj. v USA).

Vaše osobní údaje používáme pro následující účely:

 • splnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, a/nebo vyřízení vaší rezervace či zamýšlené rezervace, včetně zpracování vaší rezervace, odeslání itineráře nebo jiných informací souvisejících s vaší rezervací nebo kontaktování vaší osoby, pokud by při rezervaci nastaly nějaké potíže (například prostřednictvím zprávy informující o tom, že vaše rezervace nebyla dokončena),
 • informování o změnách vašeho cestovního itineráře (například v případě zpoždění nebo zrušení letu),
 • správa operací spojených s vaší cestou, například handlingových služeb (jako jsou zavazadla a s nimi související nároky), letištních operací (například odbavení), zajištění jídel, vyzvednutí nebo vysazení při využití služeb transferu nebo transferu limuzínou (které mohou být provozovány naší společností nebo externími poskytovateli služeb),
 • správa vašich širších požadavků na cestování a produkty nebo služby (například spojení s vámi a předávání vašich údajů leteckým společnostem, poskytovatelům služeb (jako jsou cateringové společnosti a společnosti zajišťující handlingové služby a manipulaci s nákladem) a/nebo společnostem nabízejícím cestovní podporu, aby vám mohly pomoci s rezervací a/nebo cestovními záležitostmi za účelem minimalizace případných narušení cesty, a/nebo imigračním úřadům, aby zpracovaly vaše žádosti o víza); včetně případů, kdy si rezervujete balíčky na dovolenou, hotely, auta nebo jiné doplňkové služby, které mohou být poskytovány naší společností nebo třetími stranami prostřednictvím našich platforem,
 • zpracování plateb za vaši rezervaci, plnění žádostí o refundace a pro účely účetnictví nebo auditu,
 • zajištění přístupu do salónků a k dalším letištním produktům a službám (jako jsou například služby uvítání),
 • personalizace poskytovaných služeb a nabídek (například pokud budeme znát váš profil a vaše předchozí zkušenosti, transakce či preference, můžeme vám připravit naše produkty a služby přímo na míru),
 • přizpůsobení vzhledu a používání našich platforem a komunikace s vámi, a rovněž ke splnění vašich preferencí, o kterých jste nás informovali nebo které jsme odvodili z vašeho používání našich platforem, výzkumu trhu, vašich interakcí s námi v sociálních médiích a při předchozích transakcích (podrobné informace o tom, Jak používáme vaše osobní údaje pro marketingové účely, k profilování a analýzám, jsou uvedeny níže),
 • zajištění co možná nejužitečnějšího formátu a obsahu pomocí údajů o poloze získaných z našich mobilních platforem (například předběžné vyplnění letiště odletu, kódů letiště a země platby), za předpokladu, že jste nám ve svém mobilním zařízení umožnili využívat vaše údaje o poloze,
 • komunikace a spolupráce s vámi v různých okamžicích během celé vaší cesty (můžeme vás například informovat o tom, že se změnila odletová brána nebo že jste ještě neabsolvovali imigrační kontrolu),
 • komunikace s pracovníky odbavení, leteckou posádkou, personálem na letištích, leteckými společnostmi, poskytovateli ubytování a dalšími stranami, které jsou součástí vaší cesty, ohledně vašich zkušeností, preferencí, pochval nebo stížností,
 • zdokonalování produktů a služeb, které nabízíme, a vytváření nových produktů a služeb,
 • provádění průzkumů spokojenosti zákazníků, abychom lépe porozuměli tomu, jak můžeme produkty a služby, které nabízíme, dále zlepšovat nebo mohli vytvářet nové. Během těchto průzkumů od vás můžeme shromažďovat osobní údaje týkající se vašich názorů/připomínek k vašim zkušenostem s námi,
 • nabízení našich produktů a služeb (podrobné informace o tom, Jak používáme vaše osobní údaje pro marketingové účely, k profilování a analýzám, jsou uvedeny níže),
 • spolupráce s poskytovateli sociálních médií, abychom vám mohli na těchto platformách nabízet reklamy (podrobné informace o tom, Jak používáme vaše osobní údaje pro marketingové účely, k profilování a analýzám, jsou uvedeny níže),
 • správa naší obchodní činnosti, jako například pro účely testování systémů, vzdělávání v oblasti údržby a vývoje IT, benchmarkingu a měření výkonu,
 • používání v souvislosti s vaším online účtem nebo členstvím ve věrnostním programu, jako jsou programy Emirates Skywards a Emirates Business Rewards (podrobné informace o tom, Jaké osobní údaje shromažďujeme a používáme, jestliže si zakládáte online účet nebo se registrujete do některého z našich věrnostních programů, jsou uvedeny níže),
 • pro jiné účely, k nimž nás můžete příležitostně pověřit nebo s nimiž můžete příležitostně dodatečně vyjádřit souhlas.

Speciální kategorie osobních údajů, které shromažďujeme a používáme

Shromažďujeme také speciální kategorie osobních údajů. K typům speciálních kategorií osobních údajů, které shromažďujeme, když si u nás vytváříte rezervace nebo s námi létáte, patří:

 • informace o vašem zdraví nebo zdravotním stavu,
 • vaše náboženské vyznání (pro účely rezervací speciálních náboženských letů (jako jsou cesty na pouti hadždž) a požadavky imigračního řízení),
 • vaše biometrické údaje.

Speciální kategorie osobních údajů používáme, abychom:

 • posoudili vaši schopnost cestovat (například pokud s ohledem na váš stávající zdravotní stav není cestování letadlem bezpečné),
 • vám mohli zajistit speciální asistenci na našich letech, v cílových destinacích nebo na letištích (například když nám sdělíte, že potřebujete láhev s kyslíkem nebo invalidní vozík),
 • mohli splnit speciální dietní požadavky, které nám sdělíte,
 • mohli rozhodnout, zda jste způsobilí rezervovat si speciální náboženské lety,
 • vás mohli identifikovat pomocí rozpoznání obličeje a dalších biometrických technologií, které můžeme používat jak my sami (například k zajištění lepších zákaznických služeb, rychlejšího odbavení letů na letišti a vstupu do našich salónků a z bezpečnostních důvodů), tak naši poskytovatelé cestovních služeb, imigrační úřady na letištích, na která létáme, a to i v zastoupení vlád, a pro účely splnění místních požadavků regulačních orgánů. Přečtěte si naše nejčastější dotazy ohledně zásad ochrany osobních údajů týkajících se biometrických údajů.
 • řešit bezpečnostní nebo zdravotní incidenty,
 • mohli splnit požadavky stanovené zákonem nebo regulačními orgány(například splnit bezpečnostní požadavky nebo zjistit způsobilost k letu během mimořádné události v oblasti veřejného zdraví),
 • pro jiné účely, k nimž nás můžete příležitostně pověřit nebo s nimiž můžete příležitostně dodatečně vyjádřit souhlas.

V případech, kdy nás vládní orgány požádají o provedení zdravotních testů (jako jsou kontroly tělesné teploty, výtěry z nosu nebo krevní testy), sledování příznaků nebo ověření výsledků zdravotních testů během mimořádné události v oblasti veřejného zdraví, vám mohou být poskytnuty další informace o těchto testech, sledování a ověřování a o tom, jak budeme zpracovávat vaše osobní údaje. Ve většině případů budou zdravotní testy provádět pracovníci místních vládních orgánů a pouze místní vládní orgány budou zpracovávat vaše zdravotní informace, nicméně pokud navštívíte naše provozovny, můžeme takové kontroly provádět i my (například kontroly tělesné teploty při vstupu do letištních salónků). Vládní orgány od nás mohou také vyžadovat, abychom od vás shromáždili a/nebo ověřili určité formuláře, které obsahují informace o vašem zdravotním stavu, výsledcích zdravotních testů, nedávných kontaktech, vaší možnosti se izolovat a o tom, zda rozumíte karanténním opatřením. Tyto formuláře budou ve většině případů předány při odletu a/nebo příletu vládním orgánům, které budou také vaše údaje zpracovávat.

Speciální kategorie osobních údajů od vás (ani od osob pro které vytváříte rezervaci) obvykle neshromažďujeme, ovšem pokud tak učiníme, snažíme se jejich shromažďování a využívání omezit a nakládáme s nimi se zvláštní péčí. Tyto informace také sdílíme s třetími stranami (které nám pomáhají provozovat naši obchodní činnost a poskytovat služby, jako jsou například strany zajišťující invalidní vozíky na letištích) a dalšími společnostmi v rámci skupiny Emirates Group (které pomáhají spravovat vaše rezervace nebo cesty) a předáváme je na celosvětové úrovni. Pro další informace o Sdílení vašich osobních údajů s ostatními a Předávání osobních údajů na mezinárodní úrovni klikněte na příslušnou následující část.

Pokud nám vy sami (nebo kdokoli z cestujících) poskytnete speciální kategorie osobních údajů, souhlasíte s tím, že jste tyto informace poskytli dobrovolně a souhlasíte (a příslušný cestující souhlasí) s tím, abychom tyto informace použili pro účely, pro které byly shromážděny.

Předběžné informace o cestujících (Advanced Passenger Information – API)

U cestujících, kteří přilétají do určitých zemí, máme povinnost poskytnout podrobné údaje o itineráři a údaje o rezervaci v našem systému PNR orgánům provádějícím hraniční kontrolu, celním úřadům a soudním orgánům na letištích příletu a odletu uvedených ve vašem itineráři. Tyto informace se označují jako předběžné informace o cestujících (API). API sdílíme dle potřeby s příslušnými úřady v souladu s místními a platnými zákony. Pokud nám tyto informace neposkytnete, je možné, že vám nebudeme moci zajistit cestu a nebudeme vám ani schopni poskytnout refundaci či novou rezervaci.

Vytváření rezervace v zastoupení jiné osoby

Pokud vytváříte rezervaci jménem jiné osoby, je vaší povinností získat její souhlas s rezervací a se sdílením údajů s námi (jak se předpokládá v těchto Zásadách ochrany osobních údajů). Budeme předpokládat, že jste tak před vytvořením rezervace učinili. Je také vaší povinností zastupovat příslušnou osobu během procesu rezervace, což znamená, že nám budete muset poskytnout údaje potřebné pro vytvoření rezervace, jako je celé jméno dotyčné osoby a informace o cestovním pasu, a vysvětlit této osobě, jak budeme používat její osobní údaje, jak je uvedeno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Pokud to vyžadují místní zákony, doporučujeme vám ponechat si důkaz o souhlasu této osoby a předložit jí kopii těchto Zásady ochrany osobních údajů nebo odkaz na tyto Zásady. Každá osoba v rezervaci uvidí telefonní číslo a/nebo e-mailovou adresu dalších osob v rezervaci a tyto údaje může aktualizovat. Veškeré provozní zprávy zasílané jednomu členovi v rezervaci budou zaslány také osobě, která rezervaci vytvořila.

Osobní údaje, které shromažďujeme a používáme, jestliže si zakládáte online účet nebo se registrujete do některého z našich věrnostních programů

Když se zaregistrujete k využívání některé z našich platforem nebo do některého z našich věrnostních programů, jako jsou Emirates Skywards nebo Business Rewards, shromažďujeme, zpracováváme a používáme pro účely správy vaší registrace vaše osobní údaje. Jakmile se zaregistrujete, budete mít možnost spravovat si svůj účet i preference.

Typy osobních údajů, které shromažďujeme

K typům osobních údajů, které od vás shromažďujeme, když si založíte online účet nebo se zaregistrujete do některého z našich věrnostních programů, patří vaše:

 • jméno,
 • oslovení,
 • datum narození,
 • adresa,
 • kontaktní údaje (včetně e-mailové adresy a telefonního čísla / čísla mobilního telefonu),
 • země trvalého pobytu,
 • státní příslušnost,
 • preferovaný jazyk,
 • fotografie (volitelně),
 • název organizace/společnosti, adresa, telefonní číslo a jméno cestovního koordinátora a kontaktní údaje (pro Business Rewards).

Jakmile si založíte online účet nebo se stanete členem věrnostního programu, shromažďujeme od vás mimo jiné tyto typy osobních údajů:

 • údaje o transakcích s odměnami (např. nasbírané body nebo míle, jejich uplatňování, nákup, převod nebo darování),
 • vaše cestovní preference (jako je vaše oblíbené sedadlo, nápoj nebo jídlo na letech, letadlo),
 • vaše osobní zájmy v oblasti životního stylu (zájem o sport, divadlo nebo koníčky),
 • marketingové preference,
 • zdravotní potřeby ve spojitosti s cestováním,
 • informace o cestovním koordinátorovi,
 • informace o vašich rodinných příslušnících (včetně případů, kdy zaregistrujete své dítě nebo propojíte své účty s vašimi rodinnými příslušníky v našich věrnostních programech, jako jsou Emirates Skysurfers nebo Rodinný program),
 • úmrtní list a informace o oprávněné osobě v případě žádosti o převedení bodů nebo mil z účtu zesnulého člena věrnostního programu,
 • členské číslo spojené s věrnostním programem partnerské letecké společnosti.

Když si založíte online účet nebo se zaregistrujete do některého z našich věrnostních programů, budete požádáni o potvrzení, že souhlasíte s obchodními podmínkami online účtu a věrnostního programu, které mohou zahrnovat další nebo upravené obchodní podmínky. Vaše údaje budou sdíleny mezi věrnostními programy, pokud jste také členem věrnostního programu, s nímž máme dohodu o partnerství, a s třetími stranami, které nám pomáhají spravovat naše online účty a věrnostní programy (další informace týkající se Sdílení vašich osobních údajů s ostatními naleznete níže).

Jak tyto osobní údaje používáme

Osobní údaje, které shromažďujeme, pokud si založíte online účet nebo se stanete členem věrnostního programu, spolu s osobními údaji, které shromažďujeme a používáme, když si u nás vytváříte rezervace nebo s námi létáte, používáme k následujícím účelům:

 • správa online účtu nebo věrnostního programu v souladu se všeobecnými podmínkami,
 • správa sbírání, uplatňování, převádění a nakupování odměn (jako jsou body nebo míle) a sdílení osobních údajů s některými z našich partnerů v oblasti odměn (jako jsou naše partnerské letecké společnosti, hotely, dopravní společnosti a společnosti v oblasti maloobchodu, u nichž lze sbírat a uplatňovat body nebo míle) za účelem správy takových odměn,
 • personalizace poskytovaných služeb a nabídek (například pokud budeme znát váš profil a vaše předchozí zkušenosti, transakce či preference, můžeme vám připravit naše produkty a služby přímo na míru),
 • zjištění vaší členské úrovně ve věrnostním programu a nabízení personalizovaných služeb na základě členské úrovně,
 • komunikace a spolupráce s vámi v různých okamžicích během celé vaší cesty (například v případě selhání služeb, v případě pochval nebo stížností),
 • nabízení poznatků o chování během cestování (například odvětví a společnosti využívající naše služby pro účely služebních cest) s cílem poskytnout odvětví nebo společnostem konkrétní nabídky,
 • distribuce pozvánek na naše akce,
 • ověření přihlášení k vašemu online účtu nebo do věrnostního programu a odhalování a předcházení podvodům v souvislosti s vaším online účtem nebo věrnostním programem, včetně zasílání e-mailů nebo SMS/textových zpráv s jednorázovými hesly,
 • pro jiné účely, k nimž nás můžete příležitostně pověřit nebo s nimiž můžete příležitostně dodatečně vyjádřit souhlas.

Veškeré informace, které shromažďujeme, budeme rovněž používat v souladu se všeobecnými podmínkami online účtu nebo věrnostního programu.

Osobní údaje, které shromažďujeme a používáme, pokud máte dotazy týkající se našich produktů nebo služeb

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně některého z našich produktů nebo služeb, chcete vyjádřit pochvalu nebo stížnost nebo předložit žádost, například o doklad o letu, budeme od vás muset shromažďovat informace včetně vašich kontaktních údajů, abychom mohli reagovat na váš dotaz nebo vám poskytnout pomoc. Tyto informace budeme shromažďovat, když odešlete formulář na našich platformách, pošlete nám e-mail, obrátíte se telefonicky na naše zákaznické centrum, navštívíte místní pobočku nebo prodejnu nebo nás kontaktujete prostřednictvím jiné formy komunikace, například prostřednictvím sociálních médií nebo online chatu nebo na palubách našich letů nebo v salóncích.

Typy osobních údajů, které shromažďujeme

K typům osobních údajů, které shromažďujeme, patří vaše:

 • jméno,
 • oslovení,
 • datum narození,
 • adresa,
 • kontaktní údaje (včetně e-mailové adresy a telefonního čísla / čísla mobilního telefonu),
 • číslo PNR,
 • rezervační kód,
 • číslo ve věrnostním programu,
 • kopie cestovního pasu,
 • úmrtní list, oddací list nebo jiné právní potvrzení nebo plná moc.

V závislosti na vašem dotazu od vás budeme muset shromažďovat speciální kategorie osobních údajů, abychom správně porozuměli povaze vašeho dotazu nebo žádosti. Více informací o Speciálních kategoriích osobních údajů, které shromažďujeme a používáme

Uchováváme také informace o komunikaci s vámi, včetně záznamů hovorů, abychom mohli sledovat a zlepšovat kvalitu našich služeb zákaznické podpory, dodržovat příslušné právní závazky a uplatňovat a obhajovat své nároky. Pokud navštívíte některou z našich místních poboček nebo prodejen, můžeme vás z bezpečnostních důvodů sledovat kamerovým systémem. V každém případě tak činíme v souladu s platnými zákony.

Jak tyto osobní údaje používáme

Vaše osobní údaje používáme pro následující účely:

 • co nejefektivnější řešení vašich dotazů nebo jiné spolupráce s námi,
 • analýza typů obdržených dotazů, abychom mohli zdokonalovat naše produkty a služby a spolupráci se zákazníky,
 • ověření vaší totožnosti, například když voláte do našeho zákaznického centra,
 • správa vašich nároků na odškodnění či jinak,
 • pro jiné účely, k nimž nás můžete příležitostně pověřit nebo s nimiž můžete příležitostně dodatečně vyjádřit souhlas.

Osobní informace, které shromažďujeme a používáme, pokud se zaregistrujete k soutěži, losování nebo propagační nabídce

Příležitostně můžeme pořádat soutěže, losování nebo propagační nabídky. Pokud se do nich chcete zapojit, žádáme vás o poskytnutí určitých osobních údajů, které používáme, abychom vás udrželi v kontaktu s našimi produkty, službami a dalšími speciálními nabídkami, o kterých si myslíme, že by pro vás mohly být zajímavé.

Typy osobních údajů, které shromažďujeme

K typům osobních údajů, které shromažďujeme, patří vaše:

 • jméno,
 • oslovení,
 • datum narození,
 • adresa,
 • kontaktní údaje (včetně e-mailové adresy a telefonního čísla / čísla mobilního telefonu),
 • číslo ve věrnostním programu.

Jak tyto osobní údaje používáme

Vaše osobní údaje používáme pro následující účely:

 • abychom mohli spravovat soutěže, losování nebo propagační nabídky a zdokonalovat je,
 • abychom vás mohli pozvat k registraci do našich věrnostních programů,
 • pro jiné účely, k nimž nás můžete příležitostně pověřit nebo s nimiž můžete příležitostně dodatečně vyjádřit souhlas.

Veškeré informace, které shromažďujeme, budeme rovněž používat v souladu se všeobecnými podmínkami příslušné soutěže, losování nebo propagační nabídky.

Osobní údaje, které shromažďujeme a používáme, když s námi létáte nebo využíváte naše salónky

Typy osobních údajů, které shromažďujeme

K typům osobních údajů, které shromažďujeme, patří vaše:

 • jméno,
 • oslovení,
 • datum narození,
 • adresa,
 • kontaktní údaje (včetně e-mailové adresy a telefonního čísla / čísla mobilního telefonu),
 • číslo PNR, 
 • rezervační kód,
 • informace o platební kartě,
 • číslo ve věrnostním programu,
 • preference v oblasti jídel a nápojů a další uvedené preference (například preference konkrétního sedadla),
 • zájmy v oblasti životního stylu (zájem o sport, divadlo nebo koníčky).

V případě zdravotního incidentu na palubě některého z našich letů nebo v našich salóncích od vás budeme muset shromažďovat také speciální kategorie osobních údajů, jako jsou zdravotní informace. Více informací o Speciálních kategoriích osobních údajů, které shromažďujeme a používáme, je uvedeno výše.

Jak tyto osobní údaje používáme

Vaše osobní údaje používáme pro následující účely:

 • rozhodnutí o vašem nároku na přístup do našich salónků,
 • personalizace služeb a nabídek, které dostáváte (například pokud víme, že cestujete na zvláštní událost, uvedli jste, že býváte při letu nervózní, nebo máte určité preference v oblasti nápojů či jídel) a věcná a včasná komunikace v různých okamžicích během celé vaší cesty,
 • správa vaší rezervace, jako je například vyhovění žádosti o změnu sedadla,
 • komunikace a spolupráce s vámi ohledně vaší cesty (například v případě, že má let zpoždění, dojde ke změně odletové brány nebo se opozdíte při nástupu na palubu),
 • komunikace s personálem palubní posádky nebo handlingových služeb ohledně vašich zkušeností, preferencí, pochval nebo stížností nebo v případě bezpečnostního nebo zdravotního incidentu,
 • správa bezcelních obchodů nebo jiných placených transakcí na palubě,
 • poskytnutí palubní Wi-Fi v souladu se všeobecnými podmínkami Wi-Fi připojení,
 • zasílání aktuálních informací o zpožděných letech, příletových branách, čísle pásu pro výdej zavazadel nebo dalších důležitých informací,
 • řešení vašich pochval nebo stížností,
 • zdokonalování produktů a služeb, které nabízíme, a vytváření nových produktů a služeb,
 • řešení bezpečnostních nebo zdravotních incidentů,
 • splnění požadavků stanovených zákonem nebo regulačními orgány (například splnění bezpečnostních požadavků nebo zjištění způsobilosti k letu během mimořádné události v oblasti veřejného zdraví),
 • pro jiné účely, k nimž nás můžete příležitostně pověřit nebo s nimiž můžete příležitostně dodatečně vyjádřit souhlas.

Osobní informace, které shromažďujeme a používáme, pokud prostřednictvím naší společnosti zasíláte nějaký náklad

Typy osobních údajů, které shromažďujeme

K typům osobních údajů, které shromažďujeme, patří vaše:

 • jméno,
 • oslovení,
 • datum narození,
 • adresa,
 • kontaktní údaje (včetně e-mailové adresy a telefonního čísla / čísla mobilního telefonu) vás samotných a vašich případných zprostředkovatelů,
 • informace o cestovním pasu a jiných průkazech totožnosti,
 • informace o platební kartě nebo bankovní údaje.

Jak tyto osobní údaje používáme

Vaše osobní údaje používáme pro následující účely:

 • správa vaší zásilky a vytvoření záznamu o zásilce (nákladního listu letecké zásilky),
 • dodržení právních požadavků a požadavků regulačních orgánů na shromažďování a vykazování údajů o odesílatelích a příjemcích nákladu,
 • pro jiné účely, k nimž nás můžete příležitostně pověřit nebo s nimiž můžete příležitostně dodatečně vyjádřit souhlas.

Osobní údaje, které shromažďujeme a používáme v případě nouzové situace

Typy osobních údajů, které shromažďujeme

K typům osobních údajů, které shromažďujeme, patří vaše:

 • jméno,
 • oslovení,
 • datum narození,
 • adresa,
 • kontaktní údaje (včetně e-mailové adresy a telefonního čísla / čísla mobilního telefonu),
 • číslo PNR,
 • pohlaví,
 • státní příslušnost,
 • informace o cestovním pasu,
 • kontakt v případě nouze,
 • informace o nejbližších příbuzných,
 • rezervační kód, 
 • číslo ve věrnostním programu. 

V případě nouzové situace, která má vliv na váš zdravotní stav během letu nebo cesty budeme muset shromažďovat speciální kategorie osobních údajů. Budeme shromažďovat rovněž informace týkající se vašeho náboženského vyznání, abychom mohli splnit vaši žádost a vyjít vstříc vašemu náboženskému vyznání. Více informací o Speciálních kategoriích osobních údajů, které shromažďujeme a používáme, je uvedeno výše.

Jak tyto osobní údaje používáme

Vaše osobní údaje používáme pro následující účely:

 • poskytnutí lékařské podpory během letu i na zemi,
 • poskytnutí přesných a aktuálních informací osobám přímo dotčeným nouzovou situací, jako jsou vaši nejbližší příbuzní nebo další příbuzní,
 • poskytnutí informací o vašem zdravotním stavu službám záchranného systému, nemocnicím a klinikám, pokud si vás převezmou do péče,
 • komunikace s ambasádami a konzuláty ohledně jejich občanů,
 • zajištění hotelové rezervace v případě potřeby zajistit nové ubytování,
 • splnění požadavků stanovených zákonem nebo regulačními orgány (například podávání zpráv o výsledcích zdravotních testů během mimořádné situace v oblasti veřejného zdraví vládám a zdravotním úřadům),
 • pro jiné účely, k nimž nás můžete příležitostně pověřit nebo s nimiž můžete příležitostně dodatečně vyjádřit souhlas.

Osobní údaje, které shromažďujeme a používáme, když využíváte naše platformy

Naše platformy používají soubory cookie. „Cookie“ je malý počítačový soubor, který se stahuje do vašeho zařízení. Shromažďuje informace o tom, jak se pohybujete na našich platformách a na internetu, a pomáhá nám poskytovat vám na platformách lepší služby a přizpůsobovat určitý obsah. Soubory cookie mohou shromažďovat vaše osobní údaje. Další informace o tom, jak používáme osobní údaje, když využíváte naše platformy, a jak můžete spravovat nastavení souborů cookie, naleznete níže v části Kdy a jak provádíme analýzu a profilování a soubory cookie. Prostřednictvím nástrojů na našich platformách také sledujeme, jak se na našich platformách pohybujete, abychom zajistili, že vaše zákaznické zkušenosti splňují vaše očekávání, a abychom odhalili případné chyby nebo problémy.

Některé z našich platforem zpřístupňují pro nákup produkty a služby související s vaší cestou s námi, jako jsou například bezcelní výrobky. V takových případech můžeme shromažďovat údaje o vašem letu a platební údaje, abychom mohli zpracovat váš nákup a komunikovat s vámi ohledně vaší objednávky.

Osobní údaje, které shromažďujeme a používáme pro zákonné a regulační účely, pro účely dodržování předpisů a odhalování a prevence trestné činnosti

Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom mohli plnit naše zákonné a regulační povinnosti a povinnosti dodržování předpisů; pro zákonné účely, například abychom mohli reagovat na platné soudní obsílky, nároky, předvolání nebo nařízení a chránit svůj majetek, práva a zájmy a rovněž majetek, práva a zájmy jiných osob.

Vaše osobní údaje zpracováváme rovněž pro účely prevence a odhalování trestné činnosti, včetně prevence podvodů při online platbách a využívání věrnostních programů (což může zahrnovat zasílání e-mailů nebo SMS/textových zpráv s jednorázovými hesly), ověřování totožnosti, prověřování a stanovení bonity a pro účely účetnictví nebo auditu. Pokud navštívíte některou z našich místních poboček, prodejen, salónků nebo jiných zařízení, včetně našich letadel, můžeme vás z bezpečnostních důvodů sledovat kamerovým systémem. V každém případě tak činíme v souladu s platnými zákony. Více informací o fotoaparátech na palubě našich letadel najdete v následující sekci.

Osobní údaje, které shromažďujeme od třetích stran a používáme

Shromažďujeme osobní údaje od třetích stran, které jste pověřili, aby nám vaše osobní údaje předaly (může se jednat například o cestovní agenturu nebo jinou osobu, která vaším jménem vytváří rezervaci, vašeho spolucestujícího, vašeho cestovního koordinátora, partnery v oblasti kobrandovaných kreditních karet, prodejny bezcelního zboží, sociální média nebo jiné digitální platformy). Tyto informace kombinujeme s informacemi, které shromažďujeme přímo od vás nebo o vás pro účely uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Další podrobnosti o Sdílení vašich osobních údajů s ostatními jsou uvedeny níže.

Osobní údaje shromažďujeme také od jednotlivců, kteří vám mohou jako příteli doporučit naše věrnostní programy, produkty či služby. Tyto jednotlivce žádáme o potvrzení, že budete rádi, když vás budeme kontaktovat.

Osobní údaje, které shromažďujeme a používáme, když provádíte platbu

V závislosti na vámi zvoleném způsobu platby (jako například kreditní karta, bankovní převod nebo hotovost) shromažďujeme různé osobní údaje. V případě plateb kreditní kartou shromažďujeme například tyto informace: jméno majitele kreditní karty, adresu, číslo karty, datum konce platnosti a kód CVC. Můžete se také rozhodnout, že si u nás informace o své kreditní kartě uložíte pro účely použití v budoucnu. Váš kód CVC/CVV (bezpečnostní kód uvedený na zadní straně kreditní karty) neukládáme. Spolupracujeme s třetími stranami, které nabízejí platební služby. Tito poskytovatelé platebních služeb provádějí v mnoha případech také kontroly pro účely předcházení podvodům. Tito poskytovatelé platebních služeb mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů, které se vztahují na způsob, jakým používají vaše osobní údaje.

Osobní údaje, které shromažďujeme a používáme v průběhu našich podnikových akcí a aktivit

Během našich podnikových akcí a aktivit nebo v souvislosti s nimi shromažďujeme vaše jméno, kontaktní údaje a informace uvedené na vaší navštívence nebo v online profesním profilu. Tyto informace shromažďujeme, abychom s vámi mohli komunikovat a seznámit vás s obchodními příležitostmi, které se týkají naší společnosti, produktů a služeb.

Obecné informace

Tyto sekce vysvětlují právní základ pro shromažďování a používání vašich osobních údajů, jak používáme osobní údaje pro účely marketingu, analýz a profilování, jak vaše osobní údaje chráníme, jaká máte zákonná práva a jak nás můžete kontaktovat.

Právní základ pro používání vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme, používáme, sdílíme a uchováváme pouze tehdy, pokud jsme přesvědčeni, že k tomu máme odpovídající právní základ. Může to být proto, že:

 • potřebujeme použít vaše osobní údaje k plnění smlouvy nebo přijetí opatření k uzavření smlouvy s vámi. Například ke správě vaší rezervace u naší společnosti, k úhradě rezervace, pokud jste cestujícím na některém z našich letů, nebo k dokončení vašich příprav na cestu,
 • vaše osobní údaje musíme použít s ohledem na náš oprávněný zájem obchodní organizace. Můžeme například zaznamenávat příchozí hovory do našeho zákaznického centra, abychom mohli vyhodnotit, jak telefonáty řešíme, a provést potřebná zlepšení, nebo můžeme vaše osobní údaje předávat ostatním společnostem ve skupině Emirates Group za účelem zdokonalení našich produktů a služeb. Ve všech těchto případech budeme s vašimi údaji pečlivě nakládat způsobem, který je přiměřený, respektuje vaše práva na ochranu osobních údajů a je v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Máte právo vznést proti zpracovávání svých osobních údajů námitky, jak je vysvětleno v části Dostupná zákonná práva, která vám pomáhají spravovat vaše soukromí,
 • potřebujeme použít vaše osobní údaje, abychom splnili příslušné povinnosti stanovené zákonem nebo regulačními orgány, nebo pokud máme ze zákona právo sdělit vaše osobní údaje orgánům činným v trestním řízení nebo regulačním a jiným vládním orgánům za účelem pomoci při vyšetřování. . Například v některých zemích jsme povinni poskytnout API orgánům provádějícím hraniční kontrolu, celním úřadům a soudním orgánům na letištích příletu a odletu uvedených ve vašem itineráři nebo poskytnout informace o zdravotním stavu těmto subjektům a místním a mezinárodním zdravotním úřadům během mimořádné události v oblasti veřejného zdraví. Pokud obdržíme žádosti o informace od soudních nebo regulačních a jiných vládních orgánů, pak tyto žádosti před předáním jakýchkoli osobních údajů pečlivě přezkoumáme a ověříme.
 • máme váš souhlas s používáním vašich osobních údajů pro určitou konkrétní činnost. Například pokud souhlasíte s tím, abychom vám zasílali speciální nabídky týkající se skupiny Emirates Group, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat, a
 • musíme použít vaše osobní údaje k ochraně vašich životních zájmů. Můžeme například potřebovat ohlásit váš zdravotní stav nemocnici nebo klinice v případě nouzové situace na palubě našich letů

Více informací o právních základech, pro které zpracováváme osobní údaje, najdete v tabulce níže. Pro konkrétní činnost uvedenou v této tabulce může existovat jeden nebo více právních základů. Tabulku můžeme příležitostně měnit a aktualizovat.

Sdílení vašich osobních údajů s ostatními

Vaše osobní údaje sdílíme způsobem a pro účely, které jsou popsány níže:

 • s dalšími subjekty v rámci skupiny Emirates Group, kde je takové zpřístupnění nezbytné k tomu, abychom vám mohli poskytovat naše produkty a služby nebo spravovat naši obchodní činnost včetně věrnostních programů. Vaše osobní údaje můžeme také sdílet v rámci skupiny Emirates Group, abychom personalizovali služby a nabídky, které od nás dostáváte (například pokud budeme znát váš profil a vaše předchozí zkušenosti, transakce či preference, můžeme vám připravit naše produkty a služby přímo na míru); abychom rozvíjeli jednotný pohled na transakce, interakce, preference a chování našich zákazníků v rámci skupiny Emirates Group; zdokonalovali produkty a služby, které nabízíme, a vytvářeli nové produkty a služby, a pro účely marketingu, profilování a analýzy, jak je podrobně uvedeno níže v části Osobní informace, které shromažďujeme a používáme pro marketingové účely, profilování a analýzy a pro účely popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Následující stránka(v nové záložce se otevřou externí webové stránky) obsahuje seznam členských společností skupiny Emirates Group;
 • s třetími stranami, které nám pomáhají provozovat naši obchodní činnost a dodávat naše produkty a služby včetně věrnostních programů. Tyto třetí strany přijaly závazek zachování důvěrnosti a používání veškerých osobních údajů, které s nimi sdílíme, nebo které shromažďují v našem zastoupení, výhradně za účelem poskytování smluvních služeb pro nás. Mezi tyto třetí strany patří poskytovatelé služeb, kteří nám pomáhají spravovat IT systémy a systémy v back office, odhalují podvodné transakce a bezpečnostní incidenty, zajišťují podporu zákaznickému servisu, řídí operace na letištích, řídí komunikaci a přizpůsobují marketing a reklamu; zpracovávají platby, jako jsou banky a společnosti vydávající platební karty; spravují naše datové sklady; poskytují služby pro správu našich platforem; poskytují internetové služby; hostují naše zařízení; zajišťují handlingové služby a asistenci na letištích; poskytují služby v oblasti pronájmu aut a provádějí výzkumy, které nám pomáhají porozumět zájmům spotřebitelů.
 • s bankami a poskytovateli plateb za účelem schválení a realizace plateb,
 • s vládami, vládními organizacemi a agenturami, orgány pro kontrolu hranic, regulačními orgány, soudními orgány a dalšími stranami, jak to připouští nebo vyžaduje zákon, ve vztahu k API nebo jiným zákonným požadavkům, které se příležitostně vztahují na cesty do nebo z určité země, abychom obecně dodržovali všechny platné zákony, předpisy a pravidla, abychom splnili požadavky soudních, regulačních a jiných vládních orgánů v rámci spolupráce s vyšetřováním, a abychom splnili požadavky orgánů veřejného zdraví týkající se sledování kontaktů a komunikace s cestujícími, kteří mohli být v kontaktu s dotčenými osobami;
 • s třetími stranami, jejichž produkty nebo služby nakupujete prostřednictvím našich platforem nebo jinak, aby mohly dokončit váš nákup, splnit své zákonné povinnosti související s vaším nákupem a řešit případné problémy s vaší rezervací. K těmto třetím stranám patří letecké společnosti (včetně leteckých společností, s nimiž nabízíme sdílené lety, a mezilinkových partnerů), cestovní agentury, hotely, společnosti nabízející transfery a půjčovny aut, poskytovatelé výletů a exkurzí, pojišťovací společnosti a cestovní kanceláře. Tyto třetí strany mohou mít vlastní zásady ochrany osobních údajů, které se vztahují také na vás; a mohou používat vaše osobní údaje ke splnění svých vlastních obchodních účelů a zákonných požadavků.
 • v souhrnné, statistické podobě můžeme sdílet neosobní údaje týkající se návštěvníků našich platforem, vzorců návštěvnosti a využívání platforem s dalšími subjekty v rámci skupiny Emirates Group nebo externími inzerenty a sociálními médii a digitálními platformami za účelem nabízení reklamy,
 • spolupracujeme s reklamními platformami třetích stran a platformami sociálních médií za účelem poskytování personalizovanější inzerce propagující naše produkty a služby v souladu s vašimi preferencemi, jak je podrobně uvedeno níže v části Osobní údaje, které shromažďujeme a používáme pro marketingové účely, profilování a analýzy, a
 • pokud se v budoucnu rozhodneme prodat nebo převést část naší společnosti nebo majetku nebo celou společnost či veškerý majetek na třetí stranu, můžeme údaje předat potenciálnímu nebo skutečnému kupujícímu naší společnosti nebo majetku.

Jak používáme osobní údaje, abychom vás informovali o našich produktech a službách

Osobní údaje používáme proto, abychom vás informovali o produktech a službách skupiny Emirates Group, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat. Můžeme přitom vycházet z vašich preferencí odvozených ze souborů cookie, z vaší interakce s námi, včetně našich účtů na sociálních sítích nebo průzkumů trhu. Můžeme vás rovněž informovat o našich firemních službách, které pro vás mohou být podle našeho názoru relevantní z profesního hlediska.

Spolupracujeme také se sociálními médii a dalšími digitálními platformami, abychom vám v rámci těchto platforem nabídli vhodné reklamy. Poskytujeme jim vaše jméno a kontaktní údaje (například vaši e-mailovou adresu nebo telefonní čísla). Pokud tato sociální média a digitální platformy naleznou shodu profilových informací, které jim poskytneme, s vašimi profilovými informacemi, které mají k dispozici, pak vám budou zobrazovat naše reklamy. Platformy sociálních médií vás nebudou identifikovat ani s námi nebudou sdílet jiné osobní údaje na vašem účtu sociálních médií.

V souladu s vašimi marketingovými preferencemi vám budeme zasílat přímá marketingová sdělení, ať už se jedná o sdělení skupiny Emirates Group, pečlivě vybraných třetích stran nebo sdělení týkající se partnerů, produktů nebo služeb. Můžeme vás kontaktovat e-mailem, prostřednictvím SMS/textových zpráv, sociálních médií nebo jiných komunikačních kanálů, o nichž se domníváme, že byste mohli považovat za užitečné. Pokud budete kdykoli chtít, abychom vám přestali posílat marketingová sdělení, kontaktujte nás nebo zvolte příslušnou možnost „odhlásit se“, která je uvedena níže.

Jak můžete spravovat své preference v oblasti marketingu

Chcete-li si chránit své soukromí a zajistit si kontrolu nad tím, jak spravujeme marketingovou komunikaci s vámi (a za předpokladu, že jste uvedli, že chcete dostávat marketingová sdělení):

 • podnikneme kroky k omezení přímého marketingu na rozumnou a přiměřenou úroveň,
 • budeme vám zasílat pouze sdělení, o kterých se domníváme, že by pro vás mohla být zajímavá a relevantní, a vždy v souladu s vašimi povoleními. Může se jednat o následující sdělení: 
  • informace o vývoji v oblasti produktů a služeb, které jsou dostupné prostřednictvím našich platforem, a produktů a služeb našich pečlivě vybíraných partnerů (za předpokladu, že vás o nich budeme informovat v souladu s naším vlastním marketingem),
  • informace jiných společností v rámci skupiny Emirates Group o vývoji v oblasti jejich produktů a služeb a
  • marketingová sdělení nebo aktuální informace třetích stran o jejich produktech a službách. 
 • Máte možnost změnit nastavení souborů cookie, aby byly blokovány některé typy souborů cookie – podrobné vysvětlení najdete v našich zásadách používání souborů cookie,
 • můžete kliknout na odkaz „odhlásit se“ v dolní části e-mailů, které od nás dostáváte, nebo nás můžete za účelem odhlášení kontaktovat nebo můžete změnit nastavení účtu a odebrat svou adresu ze seznamů odběratelů marketingových sdělení společnosti Emirates;
 • Chcete-li zrušit odběr marketingových sdělení Emirates Skywards, přejděte na stránky www.emirates.com, přihlaste se ke svému účtu Skywards, přejděte na „Můj účet“ a vyberte možnost „Osobní preference“. V sekci Osobní preference srolujte dolů a své preference aktualizujte.
 • Chcete-li odhlásit odběr zpráv nebo oznámení v mobilních zařízeních z aplikací společnosti Emirates, přejděte do „nastavení“ ve svém zařízení a vypněte oznámení z příslušných aplikací společnosti Emirates.
 • pokud nechcete zobrazovat naše reklamy v sociálních médiích nebo na jiných digitálních platformách, můžete spravovat své preference na těchto platformách.

Mějte na paměti, že pokud odběr našich marketingových sdělení zcela odhlásíte, nemusíme být schopni vás informovat o nabídkách přizpůsobených tak, aby splňovaly vaše potřeby. Pokud si odhlásíte odběr marketingových sdělení, budete od nás i nadále dostávat provozní a servisní zprávy týkající se vaší rezervace. Patří k nim například zprávy týkající se případné nedokončené rezervace (např. e-maily nebo oznámení ve vyskakovacích oknech, že ve vašem košíku zůstalo nějaké zboží nebo služby), správy našich věrnostních programů a odpovědi na vaše dotazy, které jste nám zaslali.

Kdy a jak provádíme analýzy a profilování

Analýzy

Shromažďujeme osobní údaje a odstraňujeme z nich jakékoli identifikační prvky, abychom byli schopni analyzovat vzorce a zdokonalovat naše marketingové a propagační snahy, analyzovat používání platforem, zlepšovat obsah a nabídku produktů a služeb a přizpůsobovat obsah a grafickou úpravu platforem a nabízené produkty a služby, a podporovat naši obchodní činnost. Můžeme určit třetí strany, které tyto činnosti budou vykonávat v našem zastoupení, jak je stanoveno výše v části Sdílení osobních údajů s ostatními.

Shromažďujeme určité uživatelské informace, jako je počet a četnost návštěv našich platforem. Tyto informace zahrnují údaje o tom, ze kterých webových stránek jste právě přišli, na které webové stránky dále přecházíte, jaký používáte prohlížeč, a informace o vašem zařízení a IP adrese. Tato souhrnná data nám pomáhají určit, do jaké míry naši zákazníci využívají různé části platforem, a provádět průzkum v souvislosti s demografickými údaji, zájmy a chováním našich uživatelů, abychom jim mohli lépe porozumět a vyhovět. Jedním ze způsobů, který k tomu využíváme, je instalace a používání souborů cookie ve vašem prohlížeči nebo zařízení. Více informací o souborech cookie a naše Zásady používání souborů cookie najdete níže v sekci nazvané Soubory cookie.

Jestliže na našich platformách používáte tlačítka spojená se sociálními médii nebo podobnými stránkami (například tlačítka „To se mi líbí“ a/nebo „Sdílet“), může být obsah z našich platforem odeslán zpět na tyto stránky a, v závislosti na vašem nastavení soukromí, může být soukromě nebo veřejně viditelný (například vašimi přáteli, lidmi, kteří vás sledují, nebo obecně kýmkoli, kdo má přístup k vaší profilové stránce).

Profilování

Osobní údaje, jako je datum narození, pohlaví, země pobytu, transakce (například platby, které jste uskutečnili, počet nalétaných mil a počet absolvovaných letů), informace získané ze souborů cookie a vaše preference používáme pro účely profilování. K legitimním účelům, pro které profilujeme osobní údaje, patří:

 • abychom lépe porozuměli tomu, co od nás chcete vidět, a jak pro vás můžeme dále vylepšovat naše služby;
 • abychom mohli přizpůsobit služby a nabídky, které od nás dostáváte, poznat vaši věrnost a odměňovat vás v rámci našich věrnostních programů, včetně pozvánek na speciální akce;
 • abychom vám nabídli personalizovaný online obsah a optimalizovali vaše zkušenosti s našimi platformami;
 • abychom vám mohli na jiných webových stránkách, které navštěvujete, v sociálních médiích a digitálních platformách nabízet reklamy přímo na míru;
 • abychom s vámi mohli sdílet marketingový materiál jiných společností v rámci skupiny Emirates Group a obsah našich externích partnerů, o kterém se domníváme, že by vás mohl zajímat;
 • abychom mohli efektivněji provozovat naše služby;
 • abychom mohli ověřit přihlášení na našich platformách a detekovat podvody, předcházet jim a zasílat e-maily nebo SMS/textové zprávy s jednorázovými hesly./li>

Pokud to vyžadují příslušné zákony o ochraně soukromí:

 • podnikneme kroky k tomu, abychom zajistili, že před profilováním vašich osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu nebudou náš oprávněný zájem převyšovat vaše vlastní zájmy nebo základní práva a svobody; a
 • můžete mít právo vznést námitku proti tomu, abychom profilovali vaše osobní údaje. Více informací o takových právech se dozvíte v části Dostupná zákonná práva, která vám pomáhají spravovat vaše soukromí.

Předávání osobních údajů na mezinárodní úrovni

Skupina Emirates Group je podnik s celosvětovou působností, což znamená, že vaše osobní údaje mohou být předávány a ukládány ve Spojených arabských emirátech i dalších zemích mimo vaši zemi trvalého bydliště. V některých z těchto zemí platí jiné standardy ochrany údajů než v zemi, kde žijete.

Přijímáme vhodná opatření, abychom zajistili, že předávání osobních údajů probíhá v souladu s platnými právními předpisy, a osobní údaje předáváme pouze do jiné země, kde:

 • jsme přesvědčeni, že je k dispozici odpovídající úroveň ochrany vašich údajů, a
 • předávání je plně řízeno tak, aby byla zajištěna ochrana vašich osobních práv a zájmů, a bylo omezeno na země, které jsou uznávány jako země nabízející odpovídající úroveň právní ochrany nebo kde jsme přesvědčeni, že existují alternativní opatření k ochraně vašich práv na ochranu osobních údajů.

Za tímto účelem:

 • zajistíme, aby převody v rámci skupiny Emirates byly kryty dohodou uzavřenou členy skupiny Emirates Group (smlouva v rámci skupiny), která smluvně zavazuje každého člena, aby zajistil, že se osobním údajům dostane v rámci skupiny Emirates Group přiměřené a konzistentní úrovně ochrany,
 • pokud předáváme vaše osobní údaje mimo skupinu Emirates Group nebo třetím stranám (které nám pomáhají poskytovat naše produkty a služby), zajistíme si od nich smluvní závazek k ochraně vašich osobních údajů, nebo
 • pokud obdržíme žádosti o informace od soudních nebo regulačních orgánů, pak tyto žádosti před předáním jakýchkoli osobních údajů pečlivě přezkoumáme a ověříme.

V případě, že vaše osobní údaje budou předávány do zahraniční jurisdikce, mohou se na ně vztahovat zákony dané jurisdikce a nám může vzniknout povinnost předat tyto údaje soudům, soudním nebo státním orgánům v těchto jurisdikcích.

Máte právo kontaktovat nás a požádat o více informací o bezpečnostních opatřeních, která jsme zavedli (včetně kopie příslušných smluvních závazků), abychom zajistili odpovídající ochranu vašich osobních údajů při jejich předávání, jak je uvedeno výše.

U občanů Austrálie mohou být osobní údaje příležitostně předávány do Spojených arabských emirátů a Velké Británie a dalších zemí, kde se nacházejí naše servery, a to včetně informací o tom, kam nebo odkud cestujete, které mohou být vyžadovány ze zákona.

Jak chráníme a ukládáme vaše osobní údaje

Ochrana vašich osobních údajů

Zavedli jsme a udržujeme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření, zásady a postupy, jejichž cílem je ochrana osobních údajů, které s námi sdílíte, a zajištění důvěrnosti takových údajů. K opatřením, která přijímáme, například patří:

 • požadavky zachování důvěrnosti, které ukládáme našim zaměstnancům a poskytovatelům služeb;
 • zničení nebo trvalé anonymizování osobních údajů, pokud již nejsou zapotřebí pro účely, pro které byly shromážděny;
 • dodržování bezpečnostních postupů při ukládání a zveřejňování vašich osobních údajů, abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim, a
 • používání zabezpečených komunikačních kanálů, jako je SSL („secure sockets layer“) nebo TLS („transport layer security“) pro přenos údajů, které jsou nám zasílány. SSL a TLS jsou standardní šifrovací protokoly používané k ochraně kanálů online transakcí.

Vzhledem k tomu, že zabezpečení informací závisí částečně na bezpečnosti počítače, který využíváte ke komunikaci s námi, a na zabezpečení, které využíváte k ochraně uživatelských jmen a hesel, je třeba, abyste přijali vhodná opatření k ochraně těchto informací.

Zde je několik jednoduchých kroků, které můžete přijmout pro zajištění bezpečného uchovávání svých osobních údajů:

 • Svůj rezervační kód uchovávejte v tajnosti – po vytvoření rezervace se v e-mailovém potvrzení nebo na letence každé osoby ve vaší rezervaci objeví unikátní rezervační kód (označovaný také jako PNR). Je důležité, abyste svůj rezervační kód uchovávali vždy v tajnosti. Pokud svůj rezervační kód sdělíte jiné osobě, může se tato osoba v našem systému dostat k údajům o vaší rezervaci.
 • Jestliže cestujete ve skupině a chcete, aby vaše osobní údaje o rezervaci nebyly k dispozici ostatním cestujícím, můžete si zvolit možnost vytvoření samostatných rezervací (které budou hrazeny individuálně) pro každou osobu.
 • Uchovávejte své číslo Skywards / číslo Business Rewards / zákaznické přihlašovací údaje v tajnosti. Své přihlašovací údaje byste neměli sdílet s nikým jiným. Po ukončení práce na našich platformách byste se měli odhlásit. Je to zvlášť důležité tehdy, jestliže používáte veřejně přístupný počítač.
 • Mějte na paměti tzv. „phishing“, tzn. situaci, kdy se někdo pokouší představit se jako někdo jiný, aby od vás vylákal informace – vždy si ověřte, zda e-maily skutečně pocházejí od příslušného odesílatele, a pokud máte pochybnosti, přejděte na jejich webové stránky přímo a neklikejte na žádné odkazy v e-mailech, neboť přes ně se můžete dostat na „naklonované“ webové stránky, které používají vaše informace nezákonným způsobem.

Uchovávání vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny. Například abychom mohli spravovat vaše rezervace a nabízet vám relevantní produkty nebo služby Emirates, jak je vysvětleno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Zajistíme, aby byly zlikvidovány bezpečným způsobem.

Za určitých okolností můžeme vaše osobní údaje uchovávat delší dobu, například v případech, kdy jsme povinni tak učinit v souladu s právními, regulačními, daňovými nebo účetními požadavky, abychom měli přesné záznamy o vašich jednáních s námi pro případ jakýchkoli stížností nebo námitek, nebo pokud se domníváme, že existuje možnost soudního sporu týkajícího se vašich osobních údajů nebo jednání.

Pokud máte zájem o další informace o tom, jak uchováváme konkrétní informace, prosím kontaktujte nás.

Soubory cookie

„Cookie“ je malý počítačový soubor, který se stahuje do vašeho zařízení. Shromažďuje informace o tom, jak se pohybujete na našich platformách a na internetu, a pomáhá nám poskytovat vám na platformách lepší služby a přizpůsobovat určitý obsah.

Soubory cookie mohou shromažďovat vaše osobní údaje. Soubory cookie nám pomáhají zapamatovat si informace o vašich návštěvách našich platforem, jako je vaše země, jazyk a další nastavení a vyhledávání. Soubory cookie nám umožňují porozumět tomu, kdo viděl jaké webové stránky a jak často, a zjistit, jaké jsou nejoblíbenější oblasti našich platforem. Mohou nám také pomoci efektivněji spravovat webové stránky a usnadnit vám další návštěvu a přizpůsobit vám vzhled našich platforem tak, aby zohledňovaly vaše preference a aktivity. Pomáhají nám také přizpůsobit vám marketing a reklamy na našich platformách, jiných webových stránkách, které navštěvujete, platformách sociálních médií a dalších zařízeních.

Více informací o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách týkajících se souborů cookie, kde najdete také informace o tom, jak soubory cookie vymazat nebo jak konkrétní typy souborů cookie blokovat. Měli byste však mít na paměti, že to může mít vliv na naši schopnost poskytovat vám služby na platformách.

Podívejte se také na sekci Kdy a jak provádíme analýzy a profilování.

Dostupná zákonná práva, která vám pomáhají spravovat vaše soukromí

Pokud se na vás vztahují zákony, jež vám zajišťují taková práva, můžete mít v závislosti na určitých výjimkách a v některých případech v závislosti na činnosti zpracování, kterou provádíme, jistá práva týkající se vašich osobních údajů. Kliknutím na níže uvedené odkazy získáte další informace o každém z práv, které máte k dispozici:

 • Přístup k osobním údajům
 • Oprava/vymazání („právo být zapomenut“) osobních údajů
 • Omezení zpracování vašich osobních údajů
 • Odmítnutí zpracování (včetně přímého marketingu) osobních údajů
 • Předání osobních údajů
 • Získání kopie bezpečnostních opatření v oblasti osobních údajů, uplatňovaných při předávání mimo vaši jurisdikci
 • Podání stížnosti u místního orgánu dohledu

Chcete-li získat přístup k některým z výše uvedených práv, můžeme vás požádat o další informace za účelem ověření vaší totožnosti a z bezpečnostních důvodů, zejména předtím, než vám osobní údaje sdělíme. Pokud to dovoluje zákon, vyhrazujeme si právo účtovat vám určitý poplatek, například pokud je vaše žádost zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo požadovat, abychom vám poskytli kopii vašich osobních údajů, které máme v držení, a máte právo být informováni o: zdroji vašich osobních údajů, účelech, právním základu a metodách zpracování; totožnosti správce údajů; a subjektech nebo kategoriích subjektů, kterým mohou být vaše osobní údaje předávány.

Právo na opravu nebo vymazání osobních údajů

Máte právo požadovat, abychom opravili nepřesné osobní údaje. Před opravením osobních údajů se můžeme pokusit ověřit jejich přesnost.

Můžete také požádat o vymazání svých osobních údajů v omezených případech, kdy:

 • již nejsou zapotřebí pro účely, pro které byly shromážděny, nebo
 • jste odvolali svůj souhlas (pokud bylo zpracování údajů založeno na souhlasu) nebo
 • po úspěšném uplatnění práva na námitku (viz právo na námitku) nebo
 • jejich zpracování je nezákonné nebo
 • osobní údaje musí být vymazány z důvodu dodržení zákonné povinnosti podle práva Evropské unie nebo členského státu, kterému příslušný podnik v rámci skupiny Emirates Group podléhá.

Vaší žádosti na vymazání osobních údajů nemáme povinnost vyhovět, pokud je zpracování vašich osobních údajů nezbytné:

 • pro splnění zákonné povinnosti nebo
 • pro prokázání, uplatnění nebo obhajobu právních nároků.

Právo vznést námitky proti zpracování (včetně přímého marketingu) vašich osobních údajů

Proti zpracování svých osobních údajů, jehož právním základem je náš oprávněný zájem, můžete podat námitku, pokud se domníváte, že nad našimi oprávněnými zájmy převažují vaše základní práva a svobody.

Pokud podáte námitku, máme příležitost prokázat, že máme přesvědčivý oprávněný zájem, který převažuje nad vašimi právy a svobodami.

Můžete požádat, abychom vás přestali kontaktovat pro marketingové účely.

Můžete požádat, abychom vaše osobní údaje nepředávali pro účely přímého marketingu nebo pro jiné účely nepřidruženým třetím stranám.

Pokud jste členem programu Skywards nebo jste se přihlásili k odběru našich e-mailů, můžete své marketingové preference spravovat automaticky následujícími způsoby:

 • můžete kliknout na odkaz „odhlásit se“ v dolní části e-mailů, které od nás dostáváte, nebo nás můžete za účelem odhlášení kontaktovat nebo můžete změnit nastavení účtu a odebrat svou adresu ze seznamů odběratelů marketingových sdělení společnosti Emirates;
 • chcete-li zrušit odběr marketingových sdělení Emirates Skywards, přejděte na stránky www.emirates.com přihlaste se ke svému účtu Skywards, přejděte na „Můj účet“ a vyberte možnost „Osobní preference“. V sekci Osobní preference srolujte dolů a své preference aktualizujte.

Právo na předání vašich osobních údajů

Můžete nás požádat, abychom vám poskytli vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu nebo můžete požádat o jejich předání přímo jinému správci údajů, avšak pouze v případě, že:

 • zpracování je založeno na vašem souhlasu nebo na plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli,
 • zpracování je automatizované.

Právo na získání kopie bezpečnostních opatření v oblasti osobních údajů, uplatňovaných při předávání mimo vaši jurisdikci

Můžete požádat o kopii nebo odkaz na bezpečnostní opatření, za kterých jsou vaše osobní údaje předávány mimo Evropskou unii.

Pro ochranu obchodních podmínek můžeme smlouvy o předávání údajů redigovat.

Právo omezení zpracování vašich osobních údajů

Můžete nás požádat, abychom omezili vaše osobní údaje, ovšem pouze tehdy, pokud:

 • jejich přesnost je sporná, abychom mohli jejich přesnost ověřit, nebo
 • zpracování je nezákonné, ale nechcete, aby byly údaje vymazány, nebo
 • údaje již nejsou zapotřebí pro účely, pro které byly shromážděny, ovšem my je stále potřebujeme pro účely prokázání, uplatnění nebo obhajobu právních nároků, nebo
 • jste uplatnili právo vznést námitku a probíhá ověření existence převažujících důvodů.

Vaše osobní údaje můžeme po předložení žádosti o omezení nadále používat v případech, kdy:

 • máme váš souhlas nebo
 • pro účely prokázání, uplatnění nebo obhajobu právních nároků nebo
 • pro účely ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby.

Právo podání stížnosti u místního orgánu dohledu

Máte právo podat stížnost u svého místního orgánu dohledu (tj. v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu práce nebo v místě údajného porušení předpisů), pokud máte obavy ohledně toho, jak zpracováváme vaše osobní údaje.

Přestože máte právo svůj dozorčí orgán kdykoli kontaktovat, žádáme vás, abyste se s námi nejprve pokusili všechny problémy vyřešit.

Jak můžete uplatnit svá práva

Svá práva můžete uplatnit vyplněním formuláře na našich webových stránkách, který najdete na následující stránce, zasláním e-mailu na adresu privacy@emirates.com(otevře se váš e-mailový klient) nebo zasláním dopisu na adresu Data Privacy Office, Emirates, P.O. Box 686, Dubai, United Arab Emirates. V souladu s právními a jinými přípustnými úvahami vynaložíme veškeré přiměřené úsilí, abychom vaší žádosti co nejrychleji vyhověli, nebo vás informovali, zda potřebujeme další informace k tomu, abychom vaší žádosti mohli vyhovět.

Možná nebudeme vždy schopni plně vyhovět vaší žádosti, například pokud by to mělo dopad na povinnost zachování důvěrnosti, kterou jsme vázáni vůči ostatním, nebo pokud máme právní nárok vyřešit žádost jiným způsobem.

Prohlášení dle zákona „Shine the Light“ platného v Kalifornii

Pokud sdílíme vaše osobní údaje s pečlivě vybranými třetími stranami pro vlastní marketingové účely těchto třetích stran a vy máte trvalý pobyt v Kalifornii, můžete nás jednou za rok kontaktovat a požádat o názvy těchto třetích stran a kategorie údajů, které o vás sdílíme. Chcete-li tak učinit, zašlete prosím žádost, jak je stanoveno níže, spolu s platným dokladem o svém trvalém pobytu v Kalifornii. Vezměte prosím na vědomí, že zpracování žádosti může trvat až 30 dní.

Jak nás kontaktovat

Primárním kontaktním bodem pro všechny otázky vyplývající z těchto Zásad ochrany osobních údajů je náš pracovník pro ochranu osobních údajů, kterého můžete kontaktovat e-mailem na adrese privacy@emirates.com(otevře se váš e-mailový klient) nebo poštou na adrese Data Privacy Office, Emirates Group, P.O. Box 686, Dubai, United Arab Emirates.

Máte-li jakékoli dotazy, obavy nebo stížnosti týkající se našeho dodržování těchto Zásad ochrany osobních údajů, doporučujeme nejprve kontaktovat našeho pracovníka pro ochranu osobních údajů. Stížnosti a spory vyšetříme a pokusíme se vyřešit co nejrychleji a v každém případě ve lhůtách stanovených platnými zákony o ochraně údajů.

Tabulka právních základů

Bez újmy na vašich právech a v souladu s příslušnými zákony nejsou naše Zásady ochrany osobních údajů smlouvou a nepředstavují zákonem stanovená práva nebo povinnosti.

Vaše osobní údaje používáme pro následující účely:Právní základ pro používání osobních údajů:Odůvodnění právního základu oprávněných důvodů:
Správa vaší rezervace u nás a vaší cesty (a dalších produktů a služeb, které si od nás zakoupíte, nebo k nimž máte přístup, jako jsou naše salónky) – včetně zpracování vaší platby; zasílání servisních zpráv a koordinace s dalšími poskytovateli služeb, jako jsou partnerské letecké společnosti, hotely a pronájmy aut,za účelem plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, 
Personalizace služeb a nabídek, které od nás dostáváte, a personalizace našich platforem a komunikacepro náš oprávněný zájemV našem oprávněném zájmu je podporovat naši obchodní činnost, nadále rozvíjet náš vztah s vámi, nabízet vám co nejrelevantnější obsah na našich platformách (mimo jiné prostřednictvím používání souborů cookie a údajů o poloze, pokud jste ve svém mobilním zařízení takové služby určování polohy povolili) a v našich sděleních a spolupracovat s vámi co možná nejužitečnějším a nejrelevantnějším způsobem. Za tímto účelem přizpůsobujeme své služby vašim potřebám a upozorňujeme vás na nabídky, které by vás mohly zajímat. Je nepravděpodobné, že by tento typ činnosti převyšoval vaše zájmy nebo základní práva a svobody, které vyžadují ochranu vašich osobních údajů. Pokud budou mít naše aktivity formu marketingu, budeme se tam, kde to vyžaduje zákon, snažit opatřit si váš souhlas. Pokud jste subjektem údajů chráněným GDPR, můžete mít právo toto zpracovávání omezit nebo proti němu vznést námitku. Upozorňujeme však, že to může mít nepříznivý vliv na naši schopnost přizpůsobit vám naše služby, nabídky a sdělení, které dostáváte.
Zdokonalení našich produktů a služeb a vytváření nových – mimo jiné prostřednictvím průzkumů, a analýzy dotazů a spolupráce s námipro náš oprávněný zájemV našem oprávněném zájmu je zdokonalovat naše produkty a služby dle informací od našich zákazníků, jako jsou jejich transakce a spolupráce s námi. Je nepravděpodobné, že by tento typ činnosti převyšoval vaše zájmy nebo základní práva a svobody, které vyžadují ochranu vašich osobních údajů. Pokud jste subjektem údajů chráněným GDPR, můžete mít právo toto zpracovávání omezit nebo proti němu vznést námitku. Vezměte však prosím na vědomí, že to může mít nepříznivý vliv na produkty a služby, které nabízíme.
Nabízení našich produktů a služeb – mimo jiné prostřednictvím přímého marketingu, reklam v sociálních médiích a na jiných digitálních platformách, a obsahu, soutěží, losování a propagačních nabídekpro náš oprávněný zájem; s vaším souhlasemV našem oprávněném zájmu je propagovat naše produkty a služby, abychom vám nabídli informace o našich nabídkách a zvýšili prodeje a zapojení zákazníků, mimo jiné prostřednictvím třetích stran, které nás v tom podporují. Je nepravděpodobné, že by tento typ činnosti převyšoval vaše zájmy nebo základní práva a svobody, které vyžadují ochranu vašich osobních údajů. Vždy se pokusíme získat váš souhlas, pokud nám zákon takovou povinnost ukládá. Pokud jste subjektem údajů chráněným GDPR, můžete mít právo toto zpracovávání omezit nebo proti němu vznést námitku. Pokud od nás již nechcete dostávat taková marketingová sdělení, můžete se odhlásit zvolením možnosti „odhlásit se“ uvedené v našich Zásadách ochrany osobních údajů.
Správa vašeho online účtu nebo členství ve věrnostním programupro plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli 
Poskytování speciální asistence – včetně rozhodnutí o vaší způsobilosti letět; poskytnutí zdravotnického vybavení a plnění speciálních stravovacích požadavkůpro plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli; pro splnění zákonných nebo regulačních požadavků; s vaším souhlasem 
Poskytování zákaznické podpory – včetně zodpovídání vašich dotazů ohledně našich produktů a služeb; řešení stížností a pochval a plnění vašich požadavkůpro plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli; pro náš oprávněný zájemV našem oprávněném zájmu je zajistit hladký průběh naší obchodní činnosti a poskytování účinné a včasné podpory našim zákazníkům. Je nepravděpodobné, že by tento typ činnosti převyšoval vaše zájmy nebo základní práva a svobody, které vyžadují ochranu vašich osobních údajů. Pokud jste subjektem údajů chráněným GDPR, můžete mít právo toto zpracovávání omezit nebo proti němu vznést námitku. Upozorňujeme však, že to může mít nepříznivý vliv na naši schopnost poskytovat vám účinnou zákaznickou podporu.
Řízení nouzové situace – včetně koordinace zdravotní péče, informování vašich nejbližších příbuzných, vlád, nemocnic a klinik, zajištění nového ubytování na vaší cestě a řešení bezpečnostních incidentůpro splnění zákonných nebo regulačních požadavků; s vaším souhlasem 
Vaše identifikace pomocí rozpoznání obličeje a dalších biometrických technologií – mimo jiné ve spolupráci s celními a imigračními úřadypro splnění zákonných nebo regulačních požadavků; s vaším souhlasem 
Řízení naší obchodní činnosti – včetně odhalování a prevence podvodů; analyzování našich zákazníků, produktů a služeb a využíváním třetích stran, které pro nás spravují naše produkty a službypro náš oprávněný zájemV našem oprávněném zájmu je podporovat naši obchodní činnost mimo jiné prostřednictvím předcházení podvodům a porozumění našim zákazníkům a tomu, jak používají naše produkty a služby. Je nepravděpodobné, že by tento typ činnosti převyšoval vaše zájmy nebo základní práva a svobody, které vyžadují ochranu vašich osobních údajů. Pokud jste subjektem údajů chráněným GDPR, můžete mít právo toto zpracovávání omezit nebo proti němu vznést námitku. Vezměte však prosím na vědomí, že to může mít nepříznivý vliv na používání našich produktů a služeb.
Komunikace s vámi ohledně obchodních příležitostípro náš oprávněný zájemV našem oprávněném zájmu je podporovat naši obchodní činnost sledováním obchodních příležitostí, s nimiž oslovíme jednotlivce na základě jejich odborného působení. Je nepravděpodobné, že by tento typ činnosti převyšoval vaše zájmy nebo základní práva a svobody, které vyžadují ochranu vašich osobních údajů. Pokud jste subjektem údajů chráněným GDPR, můžete mít právo toto zpracovávání omezit nebo proti němu vznést námitku. Vezměte však prosím na vědomí, že to může mít nepříznivý vliv na obchodní příležitosti, o které můžete usilovat.
Splnění zákonných a regulačních požadavků – včetně těch, které se týkají bezpečnosti a prevence trestné činnosti; imigračních a celních úřadů, vyšetřování ze strany soudních orgánů a předvolání, nároků, obsílek a příkazů regulačních orgánůpro splnění zákonných povinností 
Řízení zákonných nároků – včetně prokázání a obhajoby zákonných nárokůnezbytné pro prokázání nebo obhajobu zákonného nárokuPokud potřebujeme uplatnit nebo obhájit právní nárok, můžeme zpracovávat speciální kategorie údajů pro prokázání, uplatnění nebo obhajobu takového nároku, nebo kdykoli soudní orgány jednají ve své soudní kapacitě