Přeskočit na hlavní obsahInformace o přístupnosti

O nás

Obchodní zásady a postupy

Skupina Emirates Group se zavazuje k etickým a odpovědným postupům v rámci veškeré své obchodní činnosti.

Náš Kodex obchodního chování(v nové záložce se otevře soubor PDF) stanovuje spolu se Zásadami skupiny Emirates Group standardy, jejichž dodržování se očekává od všech zaměstnanců vykonávajících pro skupinu obchodní aktivity.

Společnost Emirates je členem dobrovolné iniciativy United Nations Global Compact, v jejímž rámci usilujeme o to, aby se Cíle udržitelného rozvoje OSN (SDG) a zásady staly součástí naší strategie, kultury a činnosti.

 • Ochrana údajů

  Jako společnost s celosvětovou působností shromažďujeme, ukládáme, spravujeme a předáváme značné množství dat, včetně osobních údajů, které nám pomáhají poskytovat našim zákazníkům kvalitní služby. 

  Je naší povinností chránit soukromí a zajistit bezpečnost údajů, které máme v držení, a tuto svou povinnost bereme velmi vážně.

  Zřídili jsme specializovaný tým na ochranu osobních údajů, který provádí celopodnikovou strategii a správu a pravidelně kontroluje, zda naše zásady a procesy splňují mezinárodní a tuzemské regulační požadavky a odpovídají osvědčeným postupům v odvětví.

  Přečtěte si naše Zásady ochrany osobních údajů

 • Kybernetická bezpečnost

  Stejně jako mnoho dalších velkých organizací čelíme každodenním hrozbám souvisejícím s rozvíjejícími se počítačovými technologiemi, kdy útočníci zvenčí využívají stále sofistikovanější metody. 

  Společnost Emirates neustále zlepšuje své počítačové znalosti a vybavení, aby posílila ochranu před těmito útoky a zajistila přístup k informacím, které uchováváme. Investujeme nemalé zdroje do rozšiřování povědomí zaměstnanců o rizicích v oblasti zabezpečení dat. Zdůrazňujeme přitom potřebu sdílené ostražitosti v kybernetických otázkách prostřednictvím simulací a strukturovaného vzdělávání.

  Pokud máte podezření, že se ve společnosti Emirates vyskytl problém s kybernetickou bezpečností, zde se dozvíte, jak postupovat.

Řízení dodavatelského řetězce

Náš přístup ke vztahům v oblasti nákupu a v dodavatelském řetězci spočívá v tom, že podmínky by měly být jasné, spravedlivé a vzájemně prospěšné. Náš proces nákupu je založen na konkurenčním nabídkovém řízení a na zásadách transparentnosti.

Náš Kodex chování pro dodavatele je v souladu s naším interním Kodexem chování a rozšiřuje naše standardy do celého dodavatelského řetězce. Zahrnuje směrnice, které podporují a zajišťují dodržování lidských práv, zdravotní a bezpečnostní standardy a rovněž požadavky na udržitelnost v oblasti životního prostředí.

Přečtěte si naše prohlášení o zásadách(v nové záložce se otevřou externí webové stránky).