Přeskočit na hlavní obsahInformace o přístupnosti

PŘED ODLETEM

Zásady pro přepravu nebezpečného zboží

Nebezpečné zboží, předměty a látky mohou ohrozit letadlo a osoby na palubě. Před zabalením zavazadel je důležité prostudovat si zásady pro přepravu nebezpečného zboží, abyste věděli, co si s sebou nemáte do letadla brát.

Kromě níže uvedených pravidel SAE pro přijetí podléhá přijetí některých předmětů, včetně alkoholu, cigaret a elektronických cigaret, parfémů, elektroniky, léků a dalších, ať už přepravovaných v příručním nebo odbaveném zavazadle, zvláštním celním předpisům a letištním bezpečnostním kontrolám v zemi odletu nebo příletu.

Zakázané položky

Zakázané položky jsou předměty nebo látky, které představují zdravotní nebo bezpečnostní riziko pro cestující nebo mohou poškodit letadlo. Tyto položky se nesmí brát na palubu. Všechny zakázané položky jsou uvedeny v následujících tabulkách. Prostudujte si také Zakázané položky dle pravidel bezpečnosti letectví ES. Mohou platit také další omezení stanovená místními úřady. Informujte se u úřadů země odletu a cílové země.

Společnost Emirates zakazuje přepravu všech chytrých balančních desek s kolečky (i v případě, že mají vyjmuté lithiové baterie) v odbavených či příručních zavazadlech.

Zakázané látky v SAE

Spojené arabské emiráty (SAE) mají velmi přísnou protidrogovou politiku s nulovou tolerancí. Všechna letiště v SAE provádějí důkladné kontroly pomocí vysoce citlivého vybavení. Držení jakéhokoli množství nelegálních drog cestujícími, kteří vstupují do SAE nebo zde přestupují, bude potrestáno.

Dovážení léků do SAE

Pokud si s sebou do SAE berete kontrolované léky, musíte požádat o schválení prostřednictvím webových stránek Ministerstva zdravotnictví.

Ověřte si u svého lékaře, zda jsou vaše předepsané léky kontrolované či nikoli. Musíte s sebou mít také předpis na množství (max. 3 měsíční dávky) léku, který do SAE dovážíte.

Veškeré ostatní léky (nekontrolované léky na předpis a léky bez předpisu) předchozí schválení MZ nevyžadují.

Více informací naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví a prevence(v nové záložce se otevřou externí webové stránky).

Než vyrazíte na letiště:

Osobám cestujícím do SAE důrazně doporučujeme, aby se seznámily s tím, jaké léky si s sebou mohou do země vzít, a jaké ne.

Máte-li v úmyslu dovézt si s sebou do SAE nějaké léky či léčiva nebo drogy, poraďte se v této věci s nejbližší ambasádou nebo konzulátem Spojených arabských emirátů.

Seznam konzulátů Spojených arabských emirátů(v nové záložce se otevřou externí webové stránky)

Předměty zakázané přepravovat dle pravidel bezpečnosti letectví ES

Cestující a příruční zavazadla – seznam zakázaných předmětů

Aniž by byla dotčena platná bezpečnostní pravidla, cestující si nesmí brát do vyhrazených bezpečnostních prostor a na palubu letadla následující předměty:

(a) střelné a palné zbraně a ostatní zařízení, která vymršťují projektily – zařízení, jež je možné použít s cílem způsobit vážné zranění vymrštěním projektilu nebo v jejichž případě se toto použití jako možné jeví, včetně:

 • střelných zbraní všech typů, například pistolí, revolverů, pušek, brokových zbraní,
 • hraček napodobujících zbraně, replik a imitací střelných zbraní, které mohou být zaměněny se skutečnými zbraněmi, částí střelných zbraní kromě zaměřovacích dalekohledů,
 • střelných zbraní na stlačený vzduch a CO2, např. pistolí, pušek a zbraní vystřelujících kuličky,
 • signálních zbraní a startovacích pistolí,
 • luků, samostřílů a šípů,
 • harpun a oštěpů,
 • praků a katapultů;

(b) ochromující zařízení – zařízení, jejichž specifickým účelem je ochromit nebo znehybnit, včetně:

 • prostředků způsobujících šok, například paralyzérů, taserů a obušků s elektrickým paralyzérem,
 • zařízení na omračování a zabíjení zvířat,
 • ochromujících a zneschopňujících chemických látek, plynů a sprejů, například sprejů s dávivými plyny, pepřových sprejů, sprejů obsahujících kapsaicin, slzného plynu, kyselinových sprejů a sprejů na odpuzování zvířat a živočichů;

(c) předměty s ostrým hrotem nebo ostrou hranou – předměty s ostrým hrotem nebo ostrou hranou, jež lze použít s cílem způsobit vážné zranění, včetně:

 • předmětů určených k sekání, například seker, sekyrek a sekáčků,
 • sekyrek na led a cepínů,
 • holicích břitev,
 • řezáků s ulamovací čepelí,
 • nožů s čepelí delší než 6 cm,
 • nůžek s ostřím delším než 6 cm měřeno od otočného čepu,
 • vybavení pro bojová umění s ostrým hrotem nebo ostrou hranou,
 • mečů a šavlí;

(d) pracovní nářadí – nářadí, jež lze použít s cílem způsobit vážné zranění nebo ohrozit bezpečnost letadla, včetně:

 • páčidel,
 • vrtáků a vrtacích hrotů, včetně přenosných akumulátorových vrtaček,
 • nářadí s ostřím nebo násadou delší než 6 cm, které lze použít jako zbraň, například šroubováků a dlát,
 • pil, včetně přenosných akumulátorových pil,
 • pájecích (letovacích) lamp,
 • zařízení k nastřelování svorníků a nastřelovacích pistolí;

(e) tupé předměty – předměty, jež lze použít k úderu s cílem způsobit vážné zranění, včetně:

 • basebalových a softbalových pálek,
 • obušků nebo pendreků, například kyjů, pendreků a policejních obušků,
 • vybavení pro bojová umění;

(f) výbušniny a zápalné látky a zařízení – výbušniny a zápalné látky a zařízení, jež je možné použít s cílem způsobit vážné zranění nebo ohrozit bezpečnost letadla, včetně:

 • munice,
 • rozbušek,
 • detonátorů a zápalných zařízení, 
 • replik nebo imitací výbušných zařízení,
 • min, granátů a jiné vojenské výzbroje obsahující výbušniny,
 • ohňostrojů a jiných pyrotechnických výrobků,
 • dýmovnic a kouřových patron,
 • dynamitu, střelného prachu a plastických výbušnin.

Odbavená zavazadla – seznam zakázaných položek

Cestující nesmí v odbaveném zavazadle přepravovat následující položky:

výbušniny a zápalné látky a zařízení – výbušniny a zápalné látky a zařízení, jež je možné použít s cílem způsobit vážné zranění nebo ohrozit bezpečnost letadla, včetně:

 • munice,
 • rozbušek,
 • detonátorů a zápalných zařízení,
 • min, granátů a jiné vojenské výzbroje obsahující výbušniny,
 • ohňostrojů a jiných pyrotechnických výrobků,
 • dýmovnic a kouřových patron,
 • dynamitu, střelného prachu a plastických výbušnin.

Zásady pro přepravu nebezpečného zboží

Nejčastější dotazy