Přeskočit na hlavní obsahInformace o přístupnosti

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Environmentální politika

Závazek k udržitelnosti

Udržitelnost a ekologická efektivita jsou základními kameny všech činností skupiny – jak ve vzduchu, tak i na zemi.

Naši zákazníci, zaměstnanci a regulační orgány se čím dál více zajímají o problematiku životního prostředí a emisí skleníkových plynů. Společnost Emirates se zavázala k ekologicky odpovědnému fungování prostřednictvím zásad skupiny Emirates v oblasti životního prostředí, o kterých jsou interně a externě informováni zaměstnanci, zákazníci a všichni investoři. Více informací naleznete v Zásadách skupiny Emirates v oblasti životního prostředí(v nové záložce se otevře PDF).

Závazek skupiny Emirates k udržitelnosti znamená investice mnoha miliard dolarů do nejmodernější dostupné ekologicky šetrné technologie – letadel, motorů a pozemního vybavení a provozování našich aktiv způsobem, který je k životnímu prostředí co možná nejšetrnější. Pokud jde o výsledky v oblasti péče o životní prostředí, v našem odvětví a v našem regionu usilujeme o vůdčí postavení a zavázali jsme se k dodržování všech platných předpisů a norem týkajících se životního prostředí.

Snižování emisí

Jsme součástí globálního průmyslu, který je odhodlán snížit uhlíkovou stopu letectví.

Letectví je jedním z nejdůležitějších přispěvatelů ke globálnímu a sociálnímu rozvoji – zejména v rozvojovém světě. Letecký průmysl podporuje téměř 63 milionů lidí po celém světě a každoročně přispívá částkou 2,7 bilionu amerických dolarů k celosvětovému HDP.
Více informací naleznete ve zprávě Aviation Benefits Beyond Borders (v nové záložce se otevře PDF) z července 2016.

Letecký průmysl si je vědom, že ačkoli je odpovědný za méně než 2 % globálních emisí oxidu uhličitého vytvářených lidskou činností, musí se podílet na zvýšení udržitelnosti a snížení růstu emisí. Pevně podporujeme strategii čtyř pilířů, kterou v zájmu snížení emisí připravil zastřešující orgán našeho odvětví – Mezinárodní asociace leteckých dopravců (International Air Transport Association, IATA). Více informací o této strategii naleznete na stránkách www.enviro.aero(otevřou se v novém okně).

Tuto strategii zavádíme prostřednictvím využívání pokročilých technologií v celé naší skupině včetně letadel a motorů. Podněcujeme vlády, aby zlepšily vzdušnou navigaci tak, aby byla příhodnější s ohledem na spotřebu paliva a snížení emisí, omezujeme vliv našich pozemních operací na životní prostředí a podporujeme rozvoj celosvětového odvětvového přístupu k emisím uhlíku skrze Mezinárodní organizaci pro civilní letectví (ICAO), agentury OSN pro mezinárodní civilní letectví.

Celosvětový odvětvový přístup

Letecký průmysl aktivně vyzval světové vlády, aby přijaly jediné opatření vycházející z celosvětového trhu, které by bylo zaměřené na řešení problému emisí uhlíku v mezinárodním letectví. Vlády dosáhly historické dohody týkající se rámce pro tento nový systém, Systém kompenzací a snižování emisí uhlíku v mezinárodní letecké dopravě (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation, CORSIA), na 39. zasedání shromáždění ICAO v říjnu 2016.

Smyslem dohody CORSIA je zajistit, aby byl růst v leteckém průmyslu od roku 2020 uhlíkově neutrální. Toto se týká emisí v mezinárodním letectví v zemích, které se dobrovolně rozhodly zapojit.

Společnost Emirates podporuje snahy ICAO o zavedení tohoto celosvětového přístupu. Jsme odhodláni spolupracovat s ICAO, abychom od roku 2020 dosáhli uhlíkově neutrálního růstu a pomáhali utvářet bezpečné, efektivní a ekologicky odpovědné odvětví civilního letectví.

Další informace o CORSIA naleznete na webových stránkách ICAO(otevřou se v novém okně).