Pokračováním v prohlížení naší stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací najdete v zásadách používání souborů cookie.

Zdravotní informační formulář (MEDIF)

Máte-li pochybnosti ohledně svého zdraví nebo potřebujete-li během cesty asistenci, budete si muset před cestou ověřit, zda jste schopni s námi letět. Na základě vyplnění zdravotního informačního formuláře (MEDIF) může náš zdravotní tým vyhodnotit, zda je pro vás cestování bezpečné nebo zda vám můžeme během cesty poskytnout nějakou asistenci.


Část 1 formuláře MEDIF vyplňuje cestující nebo jeho zástupce. Po předložení části 1 bude část 2 předána lékaři cestujícího (na uvedenou e-mailovou adresu). 
Část 2 poté vyplňuje a předkládá lékař cestujícího. Po předložení části 2 bude cestujícímu přeposláno konečné podání (na uvedenou e-mailovou adresu).

Konečné podání poté cestující zkontroluje a předloží nám k prověření. 

Dbejte na to, aby cestující učinil konečné podání části 1 a části 2 alespoň 48 hodin před letem abychom měli dostatek času na zpracování vaší žádosti.


Pro vyplnění online žádosti MEDIF prosím zadejte v nástroji své údaje pro nalezení rezervace.


Vezměte prosím na vědomí, že společnost Emirates může kontaktovat vás nebo vašeho ošetřujícího lékaře a vyžádat si další informace/upřesnění k vašemu zdravotnímu stavu.

Vyvolat údaje
 

Pokud chcete raději vyplnit formulář ručně, stáhněte si prosím MEDIF ve formátu PDF a zašlete jeho vyplněnou kopii na adresu medaattachments@emirates.com.

Zpracování formulářů MEDIF

Formulář MEDIF by měl být vyplněn na základě stavu cestujícího (pacienta) do jednoho měsíce ode dne zahájení letu a předložen nejméně 48 hodin před zahájením cesty. Vezměte prosím na vědomí, že divize Emirates Medical Services si může před schválením formuláře MEDIF vyžádat další informace nebo vysvětlení. O jakékoli změně stavu pacienta je nutné PŘED cestou neprodleně informovat společnost Emirates.


Důležité: Jestliže předkládáte formulář MEDIF za kojence, stáhněte si prosím MEDIF ve formátu PDF a zašlete jeho vyplněnou kopii na adresu medaattachments@emirates.com.

Obecné vodítko

Zákazníci cestující s kterýmkoli z následujících zdravotních stavů by měli formulář MEDIF vyplnit při vytváření rezervace:

 • Cestující, jejichž zdravotní stav vyžaduje přísun kyslíku, nosítka, lékařský doprovod nebo lékařské ošetření během letu.
 • Cestující, kteří mohou během letu potřebovat lékařské vybavení nebo přístroje.
 • Cestující, u kterých existují pochyby o jejich způsobilosti k letu, ať už kvůli nedávné nestabilitě zdravotního stavu, nemoci, léčbě nebo chirurgickému zákroku.
 • Cestující, kterým většinou není cestování povoleno nebo kteří trpí vážným nebo nestabilním onemocněním nebo zraněním.

Při posuzování zdravotní způsobilosti pacienta pro cestování letadlem bereme v úvahu dva hlavní faktory:

 • Snížený tlak vzduchu: tlak vzduchu v kabině se během 15–30 minut po startu i před přistáním výrazně mění a expanze i smršťování plynů může způsobit bolest a pocity tlaku.
 • Snížení tenze kyslíku: tlak v kabině odpovídá hodnotě ve výšce 6000 až 8000 stop a parciální tlak kyslíku je přibližně o 20 % nižší než na zemi.

V souvislosti s leteckou přepravou se za nepřijatelný považuje takový zdravotní stav cestujícího, který mu neumožňuje bezpečně absolvovat let bez zvláštní lékařské pomoci za letu.

Zdravotní stavy, které jsou obvykle považovány za nepřijatelné pro cestování letadlem 

Každý jednotlivý případ posuzujeme podle jeho okolností a bereme v úvahu, zda je cestující doprovázen lékařskou doprovodnou službou. Obecně se však pro účely letecké přepravy obvykle považují za nepřijatelné následující stavy:

 • závažné případy anémie,
 • závažné případy buď zánětu středního ucha (otitis media), nebo paranasálních dutin,
 • akutní, infekční nebo přenosná onemocnění,
 • pacienti trpící městnavým srdečním selháním nebo jinou, ne zcela kontrolovanou cyanotickou srdeční vadou,
 • nekomplikovaný infarkt myokardu do 2 týdnů od prodělání nebo komplikovaný infarkt myokardu do 6 týdnů od prodělání,
 • pacienti trpící závažnou nemocí dýchacích cest nebo kteří nedávno prodělali pneumotorax,
 • pacienti trpící gastrointestinálními lézemi, u nichž může hrozit hematemeze, meléna nebo střevní obstrukce,
 • pooperativní stavy:
  • do 10 dní od jednoduchých abdominálních zákroků,
  • do 21 dní od operací v oblasti hrudníku nebo invazivních operací oka (jiných než laserových),
 • zlomeniny čelisti nebo čelistní kosti s fixací pomocí drátěné dlahy (bez lékařského doprovodu),
 • nestabilní duševní onemocnění bez doprovodu a aplikace vhodných léků po dobu cesty,
 • nekontrolované záchvaty (bez lékařského doprovodu),
 • nekomplikovaná jednočetná gravidita po ukončení 36. týdne nebo vícečetná gravidita po ukončení 32. týdne,
 • kojenci do sedmi dní od narození,
 • pacienti se zavedeným vzduchem do tělních dutin z diagnostických nebo terapeutických důvodů během uplynulých sedmi dní.

Poznámky k dalším specifickým stavům

Alergie: cestující, kteří chtějí pro svůj let požádat o speciální jídlo, nemusejí tento formulář vyplňovat. (Vezměte prosím na vědomí, že nemůžeme garantovat jídla s nulovým obsahem arašídů.) Pokud ovšem pacient trpí život ohrožující alergií na určité potraviny, u níž by mohlo být nezbytné ošetření při letu – zvláště pokud by mohl reagovat i na stopy příslušné potraviny ve vzduchu – je třeba tento formulář vyplnit.

Astma: cestující musí mít potřebné léky na astma u sebe v příručním zavazadle. Vzhledem k tomu, že rozprašovače musí být opatřeny vlastním zdrojem energie, jsou pro aplikaci na palubě letadla účinnou alternativou inhalační nástavce používané s inhalátory.

Doprovod: doprovázející osoby by si měly zajistit všechny věci potřebné k řádné péči o pacienta a zodpovídají za zabezpečení všech aspektů jeho potřeb. Vzhledem k předpisům o manipulaci s potravinami nemůže palubní personál při zajišťování těchto potřeb asistovat.

Zlomeniny: všechny čerstvé zlomeniny dlouhých kostí a sádrové obvazy přes celou nohu vyžadují lékařské osvědčení. Sádrové obvazy musí být nejméně 48 hodin staré. V případě čerstvého zranění (do 48 hodin po úrazu) by během dlouhého letu mohlo dojít k otoku, proto by sádra měla být rozpůlena. V Economy Class bohužel nelze zajistit prostor navíc, který je potřebný ke zvednutí nohy, lze si však rezervovat sedadlo v uličce. Uveďte prosím, zda je pacient zraněn na levé nebo pravé straně těla.

Péče během letu: vezměte prosím na vědomí, že nezajišťujeme ošetřovatele; náš palubní personál absolvuje pouze školení týkající se poskytování první pomoci.

Plicní nebo srdeční onemocnění: při kardiopulmonálním onemocnění, které způsobuje dušnost při chůzi na vzdálenost delší než 100 metrů na rovné ploše nebo si vyžádalo použití kyslíku v nemocnici či doma (případně dříve během letu), může být potřebný přívod kyslíku. Přívod kyslíku instalovaný v letadle je určen jen k použití ve stavu nouze. Závažné případy kardiopulmonálních onemocnění, stejně jako případy vyžadující trvalý přívod kyslíku, použití nosítek nebo inkubátoru, by měly být doloženy podrobnou lékařskou zprávou z poslední doby s lékařským potvrzením. (Postačí kopie doporučení specialisty či nemocničního zařízení.)

Tělesná invalidita: pokud pacient potřebuje invalidní vozík jen k přepravě ke dveřím letadla, není třeba tento formulář vyplňovat. Poznámka: Podle pravidel civilní letecké přepravy však musí být všichni cestující schopni používat sedadla v letadle s opěradlem ve svislé poloze.

Speciální pokrmy: speciální pokrmy z náboženských nebo jiných zdravotních důvodů lze objednat přímo u cestovní kanceláře nebo prostřednictvím sekce Správa rezervace.

Nevyléčitelná onemocnění: cestující v pokročilých stádiích nevyléčitelné nemoci bude obvykle potřebovat doprovod lékaře nebo ošetřovatele.