Přeskočit na hlavní obsahInformace o přístupnosti

Bezpečnost

Bezpečnost je jednou ze základních hodnot společnosti Emirates a základním stavebním kamenem všech našich operací a praktik. Zavázali jsme se udržovat a zlepšovat naši úroveň bezpečnosti a v celé naší společnosti rozvíjet kulturu bezpečnosti.

Bezpečnost v Emirates

Společnost Emirates si vytvořila dobré jméno díky tomu, že nabízí ty nejlepší služby v odvětví, a to v nejmodernějších a nejefektivnějších velkokapacitních letadlech na obloze. Tento úspěch je podložen bezpečností, která je vždy naší nejvyšší prioritou.

V loňském roce cestovalo se společností Emirates v její celosvětové síti více než 150 destinací přes 50 milionů cestujících a počet našich cestujících i obsluhovaných destinací neustále roste. Řízení bezpečnosti v letecké společnosti stojí vždy v popředí všeho, co děláme.

Bezpečnost je jednou z našich firemních hodnot, které stanoví náš účel a zajišťují, aby bezpečnost byla součástí všech našich praktik.

„Budeme chránit naše zákazníky, zaměstnance a majetek prostřednictvím nepřetržitého závazku dodržování mezinárodních a všech dalších příslušných bezpečnostních norem a přijímání postupů, které zdůrazňují bezpečnost jako prvořadou osobní odpovědnost.“
Jeho výsost šejch Ahmed bin Saíd Al-Maktúm,
předseda a generální ředitel společnosti Emirates Airline & Group

Máme zavedenou zdravou kulturu bezpečnosti organizace, v níž jsou zaměstnanci vybízeni k aktivní účasti na neustálém zvyšování bezpečnosti letecké společnosti.

Náš systém řízení bezpečnosti

Náš systém řízení bezpečnosti se řídí standardy a doporučenými praktikami Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO). Zcela splňuje regulační požadavky Generálního úřadu pro civilní letectví (GCAA).

Náš systém řízení bezpečnosti má čtyři složky a 12 prvků – složkami jsou: bezpečnostní politika a cíle, řízení bezpečnostních rizik, zajištění bezpečnosti a podpora bezpečnosti. Náš závazek k bezpečnosti je vyjádřen v našich Zásadách bezpečnosti(otevřou se v novém okně).

Náš rozsáhlý program bezpečnostní komunikace a vzdělávání zajišťuje, že každý zaměstnanec chápe své povinnosti a roli, kterou hraje v celkové bezpečnosti letecké společnosti.

Provozní bezpečnost

Jádrem našich operací je přísný přístup k řízení bezpečnostních rizik a zaměření na bezpečné chování a bezpečnostní postupy. Důsledné zásady řízení rizik a změn uplatňujeme ve všech aspektech našeho provozu včetně letových operací, nákladní přepravy, inženýringu, pozemních operací a bezpečnosti cestovních tříd.

Máme jednu z nejmladších flotil ve vzduchu a neustále usilujeme o trvalé zlepšování bezpečnosti. Mezi naše proaktivní iniciativy patří:

  • Zavádění nových provozních digitálních nástrojů a technologií, které zvyšují účinnost zabezpečení
  • Investice do nejmodernějších analytických technologií na podporu proaktivní a prediktivní činnosti v oblasti řízení bezpečnosti
  • Účast a předsedání v různých celosvětově uznávaných skupinách zabývajících se leteckou bezpečností
  • Časté sdílení údajů s mezinárodními orgány v oblasti letectví a dalšími organizacemi za účelem neustálého zvyšování bezpečnosti v širším průmyslu
Zdraví a bezpečnost na pracovišti / zdraví při práci

Zdraví a bezpečnost na pracovišti je důležitým aspektem našeho systému řízení bezpečnosti. Cílem naší strategie zdraví a bezpečnosti na pracovišti je udržovat zdraví našich zaměstnanců, předcházet úrazům a zajistit zaměstnancům bezpečné a zdravé pracoviště.

Zaměstnancům doporučujeme, aby pracovali bezpečně, používali správné osobní ochranné prostředky a dbali na dodržování pracovních pokynů a standardních pracovních postupů. Všichni zaměstnanci nesou osobní odpovědnost za předcházení nebezpečným jednáním a situacím.

Krizové řízení (plánování reakce na mimořádné situace)

Příprava na nemyslitelné je náročná, ale je důležitou součástí naší kultury ve společnosti Emirates. 

Máme k dispozici program nazvaný emcare a týmy okamžité reakce. Našim cestujícím postiženým jakoukoli formou krize, včetně přírodních katastrof, nemocí, nehod nebo jiných traumat, nabízíme humanitární podporu.

Jsme přesvědčeni, že je lepší být připraven na něco, co se nestane, než nebýt připraven na něco, co se stane. Pravidelně provádíme cvičení, abychom měli jistotu, že jsme stále připraveni podporovat pohodlí našich cestujících a kolegů.