Přeskočit na hlavní obsahInformace o přístupnosti

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Zpráva předsedy

ZDE PRO DÁLKOVÝ LET

Závazek skupiny Emirates Group jednat trvale udržitelným způsobem

Předpokládá se, že v roce 2020 přivítá Dubaj 20 milionů turistů a roční příjmy z cestovního ruchu dosáhnou 300 miliard AED. Společnost Emirates bude při podpoře tohoto cíle hrát významnou roli. Stejně významnou úlohu pak bude mít náš poskytovatel leteckých služeb, společnost dnata, která se ze skromného podniku proměnila ve významného celosvětového hráče.

Letecká společnost Emirates dnes spojuje více než 145 měst jak s Dubají, tak vzájemně mezi sebou, čímž podporuje obchodní toky a cestovní ruch na šesti kontinentech; zatímco dnata zajišťuje handlingové služby, catering, nákladní a cestovní služby nejen v Dubaji, ale v 90 městech ve 38 zemích na pěti kontinentech.  

Dubaj investuje do infrastruktury, aby byla schopná uspokojit budoucí požadavky růstu. Totéž dělá skupina Emirates Group. Společnost Emirates předpokládá, že do roku 2020 přepraví ročně 70 milionů cestujících ve více než 300 letadlech. Ve snaze podpořit provoz takového rozsahu musíme rozvíjet naši pracovní sílu a budovat ta nejmodernější zařízení. I nadále budeme posilovat naši globální stopu, abychom mohli obsluhovat a spojovat ještě více měst po celém světě.

Růst pro nás neznamená jen čísla. Vydali jsme se na dlouhou cestu a jsme si vědomi toho, že rozsahem toho, co děláme, dokážeme změnit ekonomiky, komunity i životní prostředí. Vědomě se snažíme smysluplným způsobem zlepšovat náš vliv na hospodářství, životní prostředí a společnost.

V tomto ohledu bylo jednou ze čtyř hlavních oblastí, na které jsme se vždy zaměřovali, řízení spotřeby zdrojů. Omezování zbytečné spotřeby nejen snižuje negativní dopad na životní prostředí, ale má rovněž přímý pozitivní přínos pro náš čistý zisk. Efektivní využívání paliva je pro naši činnost jako vždy zásadní.

Společnost Emirates již dnes provozuje jednu z nejmladších a nejefektivnějších flotil na obloze. V loňském roce jsme získali 24 nových dopravních a nákladních letadel, mezi které patří Airbusy A380 a Boeingy 777. Tyto nové typy letadel, které představují tu nejmodernější technologii dostupnou pro komerční letadla, nám i nadále pomáhají zlepšovat celkovou účinnost využívání paliva a snižovat množství hluku produkovaného naší flotilou.

V listopadu 2013 jsme objednali 150 letounů Boeing 777X a investovali jsme tak obrovské částky do nejnovější, a z hlediska ochrany životního prostředí nejúčinnější, technologie. Tato letadla 777X, která budou k dispozici od roku 2020, nám pomohou dosáhnout ještě vyšší úrovně účinnosti využívání paliva.

Ve společnosti Emirates se trvale zaměřujeme na provozování našich letadel co možná nejefektivnějším a nejzodpovědnějším způsobem. Kromě našich vlastních snah o efektivitu provozu jsou pro zavedení tras, které umožňují úsporu paliva i času, důležitá naše partnerství s poskytovateli služeb vzdušné navigace.

Na zemi pak společnosti ve skupině a obchodní jednotky pracují na recyklaci nejrůznějších materiálů, snaží se minimalizovat spotřebu vody a papíru a efektivněji provozují pozemní vozidla. Týmy letištního provozu společnosti dnata například minimalizují spotřebu vody při čištění letadel a recyklují noviny a další výrobky z papíru, shromážděné z kabin letadel Emirates na mezinárodním letišti v Dubaji.

Pokračujeme také s naší tradiční podporou biodiverzity a ochrany přírody. V Dubajské přírodní pouštní rezervaci (Dubai Desert Conservation Reserve), jejíž správu společnost Emirates podporuje, bylo například vypuštěno tisíc ohrožených dropů obojkových, kteří jsou v SAE kulturně významným ptačím druhem.

Tito ptáci se mají k světu a někteří z nich již úspěšně vyvedli mladé. Naše chráněné středisko v australských Modrých horách, Emirates Wolgan Valley Resort and Spa, získává tradičně ocenění za udržitelnost a je domovem některých vzácných a ohrožených druhů zvířat.

Toto je jen několik zlatých hřebů našich snah za uplynulý rok a doufám, že až si přečtete zbytek této zprávy, budete, stejně jako já, nadšení z pokroku, kterého jsme v oblasti zlepšování našich měřítek ochrany přírody a udržitelnosti dosáhli.

Víme, že i ta nejmenší snaha se počítá, zejména když ji vynásobíme rozsahem našich operací po celém světě a počtem našich zaměstnanců. Stejně jako víme, že abychom dosáhli skutečně smysluplného vlivu, musí být snahy v oblasti udržitelnosti trvalé a dlouhodobé. Všichni ve skupině Emirates Group jsme plně zavázáni vykonávat svou činnost odpovědně a chránit životní prostředí.

S úctou

Jeho Výsost šejch Ahmed bin Saíd Al-Maktúm

Předseda a generální ředitel společnosti Emirates Airline and Group