Informace o přístupnostiPřeskočit na hlavní obsah

NAŠE PLANETA

Snižování emisí

Efektivní operace

Efektivní operace

Provozování moderních a úsporných letadel byl od založení letecké společnosti Emirates ústředním bodem jejího obchodního modelu. Létáme s jednou z nejmladších flotil letadel s širokým trupem s průměrným stářím 6,5 roku. Tato trvalá investice v hodnotě několika miliard dolarů je největším závazkem společnosti Emirates – nejen k zajištění komfortu pro cestující, ale také ke snížení dopadu na životní prostředí.

Společnost Emirates má komplexní program úspory paliva, který aktivně zkoumá a zavádí způsoby, jak omezit zbytečné spalování paliva a množství emisí, kdekoli je to provozně možné.

Mezi nejvýznamnější iniciativy programu patří:

  • Provozování flexibilních tras – spolupracujeme s poskytovateli navigačních služeb, s nimiž pro každý let vytváříme co nejúčinnější letový plán využívající přirozených zadních větrů a současně se vyhýbající přednímu větru, a využíváme meteorologické systémy. V těchto snahách pokračujeme od roku 2003 a spolupracujeme také s IATA na rozšíření tohoto systému vytváření tras po celém světě jako standardního provozního postupu, pokud je to možné.
  • Spolupráce s poskytovateli řízení letového provozu na vývoji protokolů, které zvyšují provozní efektivitu. Například omezení počtu letů ve vyčkávacím obrazci, zvyšování dostupnosti vzdušného prostoru volných tratí (Free Route Airspace) a vývoj účinnějších tras.
  • Zavedení robustního systému monitorování paliva a pokročilých analýz dat, které vedlo k omezení doplňování paliva dle volného uvážení posádek a dispečerů.
  • Zavádění postupů zaměřených na úsporu paliva, když je letadlo na zemi, jako například: použití pozemních energetických jednotek namísto pomocných energetických jednotek letadla (APU) a vypnutí jednoho nebo dvou motorů při pojíždění po přistání.
  • Zavádění zpětného tahu při volnoběhu při přistání místo přepínání motorů do zpětného tahu.
  • Zlepšení účinnosti nakládky tak, aby odpovídala ideální linii zarovnání, což má za následek posun těžiště blíže k zádi a menší spotřebu paliva.
  • Správa hmotnosti letadel – společnost Emirates průběžně obnovuje produkty na palubě a vybavení kabiny, aby snížila hmotnost svých letadel (a tím spotřebu paliva), aniž by to ohrozilo zážitek zákazníků. K nedávným iniciativám patří využívání datové analýzy a v blízké budoucnosti to bude strojové učení (machine learning, ML) a umělá inteligence (AI) pro lepší předpovídání spotřeby pitné vody na každém letu.
  • Přesun našeho personálu v kokpitu zcela na elektronické letové aktovky, které šetří váhu v porovnání s tradičními letovými aktovkami a pomáhají našim pilotům vykonávat úkoly řízení letu snadněji a efektivněji s menší potřebou papíru.
  • K efektivnímu provozu přispívají také dobře udržovaná letadla. Společnost Emirates využívá pro čištění leteckých motorů inovativní techniku ​​mytí pěnou, která nám v rámci celé naší flotily pomáhá ušetřit ročně kolem 200 tun emisí oxidu uhličitého. K čištění našich letadel používáme také techniku ​​suchého mytí(otevře se v novém okně). Tato metoda nejen šetří 11 milionů litrů vody ročně, ale je také zárukou, že naše letadla vydrží déle čistá. Omezuje spotřebu paliva letadla díky menší akumulaci nečistot a snižuje četnost mytí letadel – ta stačí umývat přibližně třikrát ročně. Společnost Emirates investovala také do systémů solární energie pro výrobu čisté elektřiny ve dvou hlavních zařízeních letecké společnosti v SAE – ve středisku Emirates pro údržbu motorů (Emirates Engine Maintenance Centre) a Emirates Flight Catering (otevře se v novém okně). Očekává se, že tato dvě zařízení povedou k úsporám až 3,8 milionu kilogramů emisí oxidu uhličitého ročně.