Přeskočit na hlavní obsahInformace o přístupnosti

NAŠE PLANETA

Snižování emisí

Efektivní operace

Strategie letadlové flotily

Provozování moderních a efektivních letadel bylo vždy jádrem obchodního modelu společnosti Emirates. 

Tato trvalá investice v hodnotě několika miliard dolarů je největším závazkem společnosti Emirates – nejen k zajištění komfortu pro cestující, ale také ke snížení dopadu na životní prostředí.

Létáme s jednou z nejmladších flotil letadel se širokým trupem s průměrným stářím 9,1 roku, což je výrazně méně, než je průměr v odvětví. Letadla Airbus A350 a Boeing nové generace, která se k naší flotile připojí od roku 2024, resp. 2025, přispějí k vyšší úspoře paliva.

Účinnost využívání paliva v rámci provozu

Pod vedením koordinační skupiny pro účinnost provozu aktivně zavádíme způsoby, jak omezit zbytečnou spotřebu paliva a emise při současném zachování nejvyšších bezpečnostních standardů.

Společnost Emirates učinila významný krok vpřed úspěšným zavedením ekologických standardních provozních postupů (Green SOP) mezi našimi piloty, což je výsledek mnohostranného přístupu zahrnujícího vzdělávání, osvětu, analýzu dat a technologie.

Ekologické standardní provozní postupy (SOP) společnosti Emirates

Naše ekologické SOP zahrnují opatření, jako je například: omezené pojíždění s motorem, zpětný tah při volnoběhu, opatrné rozhodování o dodatečném palivu, optimalizované přistávání s klapkami, řízení rychlosti za letu s cílem minimalizovat spotřebu paliva a využívání možností přímých tras. V letech 2022–23 pomohly ekologické SOP a další provozní iniciativy snížit spotřebu paliva o více než 50 000 tun a emise uhlíku o více než 160 000 tun.

Společnost Emirates má robustní systém monitorování paliva a využívá pokročilou analýzu dat k optimalizaci čerpání paliva a pitné vody a k nakládání letadel se zajištěním optimálního těžiště. Naši piloti mají k dispozici nejmodernější technologie a nástroje pro sledování a kontrolu výsledků svých letů a díky tomu mají lepší povědomí o tom, jak jejich technika letu ovlivňuje spotřebu paliva a emise uhlíku.

Udržitelné letecké palivo (Sustainable Aviation Fuel, SAF)

Podporujeme iniciativy, které přispívají k zavádění SAF, a aktivně se zapojujeme do rychle se rozvíjejícího průmyslu SAF.

V lednu 2023 proběhl důležitý demonstrační let letadla Boeing 777-300ER, jehož jeden motor byl ze 100 % poháněn SAF.

Jedná se o první takovou iniciativu v regionu MENA, která přispívá ke kolektivním údajům a snahám odvětví umožnit v budoucnu létání se 100% SAF.

Přínos společnosti Emirates k dekarbonizaci SAE

Společnost Emirates se podílela rovněž na:

 • přípravě plánu SAE pro pohonné hmoty umožňující „přenos energie do kapaliny“ (power-to-liquid, PtL), který byl představen v červenci 2022 a který společně připravily Ministerstvo energetiky a infrastruktury a Světové ekonomické fórum. Plán popisuje finanční, ekonomické a ekologické přínosy PtL při dekarbonizaci leteckého průmyslu v zemi; 
 • národním plánu SAE pro udržitelné letecké palivo, který v lednu 2023 vydalo Ministerstvo energetiky a infrastruktury a Generální úřad pro civilní letectví (GCAA) a jehož cílem je urychlit dekarbonizaci leteckého sektoru.
Obnovitelná energie

Investovali jsme do solárních systémů pro výrobu čisté elektřiny v našich hlavních zařízeních. V Dubaji se jedná o středisko Emirates pro údržbu motorů (Emirates Engine Maintenance Centre), Emirates Flight Catering a stadion Emirates Sevens a rovněž naše nové výcvikové středisko pro piloty, které bude otevřeno v roce 2024. 

Naše stávající instalace vyprodukují ročně více než 9 000 MWh elektřiny z obnovitelných zdrojů, čímž ušetříme přibližně 4 miliony kilogramů emisí oxidu uhličitého.

Udržitelná doprava
Do našeho vozového parku, s nímž v Dubaji zajišťujeme přepravu více než 4 000 členů letových posádek do práce a z práce, jsme zařadili elektromobily, díky nimž jsme při více než 2 100 cestách měsíčně ušetřili v průměru 14 tun CO₂.
Dodržování právních předpisů

Dodržujeme všechny předpisy a závazky týkající se emisí a dalších problémů souvisejících s životním prostředím. Počet těchto předpisů přitom stále roste.

Účast společnosti Emirates na iniciativách obchodování s emisemi a kompenzace emisí uhlíku

 • SYSTÉM OBCHODOVÁNÍ S EMISEMI: Společnost Emirates se účastní systému obchodování s emisemi (ETS) EU, švýcarského ETS a britského ETS. Na všechny lety v rámci těchto tří systémů se vztahuje povinnost odevzdávat emisní povolenky.
 • CORSIA: Společnost Emirates se zavázala k zavedení systému kompenzací a snižování emisí uhlíku v mezinárodní letecké dopravě (CORSIA). Cílem programu CORSIA, který zavedla Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) a který implementují její členské státy včetně SAE, je stabilizovat mezinárodní emise ve střednědobém horizontu na úrovni roku 2019 prostřednictvím vyřazování schválených a akreditovaných uhlíkových kompenzací a zároveň nabídnout dodatečné pobídky pro zavádění udržitelných a nízkouhlíkových paliv. 
 • Pravidelné emisní audity: emise z provozování letadel na mezinárodních trasách, které představují největší část našich emisí kategorie Scope 1, protože z vnitrostátních letů máme emisí jen málo, jsou externě ověřovány a auditovány pro potřeby CORSIA.
Konzultace a zapojení zainteresovaných stran
Níže naleznete informace o tom, jak aktivně spolupracujeme se zainteresovanými stranami na ekologických iniciativách.

Rozsáhlá angažovanost společnosti Emirates v oblasti ekologické udržitelnosti

Odvětví: Jsme členy následujících odvětvových a regulačních pracovních skupin pro oblast životního prostředí: 

 • Poradní výbor IATA pro udržitelnost a životní prostředí (SEAC)
 • Pracovní skupina IATA pro udržitelné financování
 • Řídící výbor koalice Clean Skies for Tomorrow Světového ekonomického fóra
 • Výbor pro ochranu životního prostředí v letectví (CAEP) Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) jako účastník pracovních skupin nominovaný SAE
 • Skupina pro environmentální politiku Arabské organizace leteckých dopravců (AACO)
 • Poradní sbor soukromého sektoru SAE pro cíle udržitelného rozvoje
 • Výbor SAE pro udržitelná paliva v letectví, zřízený Ministerstvem energetiky a infrastruktury za účelem přípravy plánu pro SAF v SAE
 • Pracovní skupina SAE pro životní prostředí v letectví, kterou zprostředkovává a které předsedá GCAA SAE
 • Dubajská akční skupina pro životní prostředí na letištích
 • Pracovní skupina pro přepravu v rámci organizace United for Wildlife (UfW) a řídící výbor pobočky UfW pro Blízký východ a severní Afriku
 • Meziodvětvový kulatý stůl vedoucích pracovníků pro udržitelnost v SAE, který uspořádala skupina energetických společností ADNOC s cílem podpořit spolupráci napříč soukromým průmyslovým sektorem v SAE.

Dodavatelé: Spolupracujeme s dodavateli v oblasti udržitelnosti, včetně snižování emisí uhlíku. Mezi klíčové dodavatele patří výrobci OEM (výrobci letadel a motorů), dodavatelé paliva, cateringu a vybavení pro poskytování služeb na palubě a dodavatelé v oblasti nakládání s odpady.

Zákazníci: Se zákazníky diskutujeme o tématech udržitelnosti a reagujeme na stále rostoucí počet dotazníků týkajících se ESG, včetně dotazníků mezinárodně uznávaných platforem jako EcoVadis a CDP.