Přeskočit na hlavní obsahInformace o přístupnosti

Pravidla a oznámení

Oznámení o zrušení

Zrušení letů odlétajících z letišť v EU

Toto oznámení se vydává na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004 a informuje vás o právech, která máte v případě zrušení vašeho letu.

Pokud zrušíme váš let, budete mít nárok na určitou dostupnou asistenci a výhody za předpokladu, že splníte kritéria způsobilosti.

Kritéria způsobilosti

Nárok na dostupnou asistenci a výhody popsané níže budete mít v případě, že:

 • byl váš let zrušen;
 • zrušený let byl naplánován tak, že měl být provozován naší společností;
 • zrušený let měl plánovaný odlet z letiště v EU;
 • máte potvrzenou rezervaci na zrušený let;
 • jste dodrželi lhůtu pro odbavení ke zrušenému letu (pokud vás před touto lhůtou neinformujeme o zrušení);
 • necestujete bezplatně nebo za zvýhodněný tarif, který není přímo ani nepřímo k dispozici veřejnosti;
 • a není vám nebo by vám nebyl znemožněn nástup na palubu zrušeného letu z důvodu uplatnění našich podmínek přepravy nebo z jiných rozumných důvodů, jako jsou mimo jiné zdravotní důvody, důvody bezpečnosti nebo zabezpečení nebo nevyhovující cestovní dokumenty.

Cestování v rámci věrnostního programu nebo v rámci balíčku dovolené nebude pro účely tohoto oznámení považováno za bezplatné cestování.

Dostupná asistence a výhody

Pokud splňujete kritéria způsobilosti, můžete mít nárok na následující výhody:

Přesměrování/náhrada

Můžete si vybrat jednu z následujících tří možností:

 • možnost 1 – nahradíme vám tarif zaplacený za letenku, a to za nevyužitou část cesty, a za využité části cesty v případě, že zrušený let již v důsledku zrušení neslouží žádnému účelu ve vztahu k vašim původním cestovním plánům, a pokud je to relevantní, přepravíme vás nejbližším letem s vhodným dostupným místem do prvního místa odletu uvedeného ve vaší přepravní smlouvě; nebo
 • možnost 2 – za srovnatelných podmínek přepravy vás při nejbližší příležitosti přesměrujeme na vaše cílové letiště (nebo na jiné letiště obsluhující stejné město nebo oblast, v takovém případě vám zajistíme pozemní dopravu na vaše cílové letiště nebo do jiné blízké destinace, na které se vzájemně dohodneme); nebo
 • možnost 3 – za srovnatelných podmínek přepravy vás později (v termínu, který vám bude vyhovovat) v závislosti na vhodném dostupném místě přepravíme na vaše cílové letiště (nebo na jiné letiště obsluhující stejné město nebo oblast, v takovém případě vám zajistíme pozemní dopravu na vaše cílové letiště nebo do jiné blízké destinace, na které se vzájemně dohodneme).

Pokud nám sdělíte, že si přejete uplatnit možnost 1 nebo možnost 3 výše, jakékoli právo na dostupnou asistenci přestane platit od okamžiku, kdy přijmeme takové vaše sdělení.

Náhrada uvedená v možnosti 1 výše je splatná do sedmi dnů. Platba podléhá splnění všech přiměřeně nezbytných formalit, jako je mimo jiné uspokojivá identifikace strany, která má nárok na náhradu, a vrácení nevyužitých letenek/kupónů.

Právo na náhradu bude platit také v případě, že je váš let součástí balíčku, s výjimkou případů, kdy takové právo vyplývá ze směrnice 90/314/ES.

Dostupná asistence

 • Strava a občerstvení v přiměřené souvislosti s čekací dobou a dále dva telefonní hovory, dvě zprávy telexem nebo faxem nebo elektronickou poštou.
 • Ubytování, pokud je nezbytné zajistit pobyt na jednu nebo více nocí nebo pobyt navíc k vámi zamýšlenému pobytu; jestliže je důvodně očekávaný čas odletu nového letu o den nebo několik dnů později než plánovaný den odletu vašeho zrušeného letu, budete mít nárok na ubytování v hotelu a pozemní dopravu mezi letištěm a takovým ubytováním.

Výše popsaná asistence bude poskytnuta bezplatně. Na takovou asistenci budete mít nárok, pouze pokud důvodně očekáváme, že její poskytnutí nezpůsobí žádné zpoždění.

Náhrada škody

V důsledku zrušení svého letu můžete mít nárok na výplatu náhrady škody. Náhradu škody nelze přiznat v případě, že:

 • zrušení bylo způsobeno mimořádnými okolnostmi navzdory přiměřeným opatřením, která jsme přijali, abychom se jim vyhnuli. K příkladům takových okolností patří mimo jiné případy politické nestability, povětrnostní podmínky včetně spadu sopečného popela neslučitelného s letovým provozem, bezpečnostní rizika, stávky ovlivňující letový provoz a rozhodnutí o řízení letového provozu nebo řízení letového provozu týkající se vašeho letu; nebo
 • jste byli o zrušení informováni nejméně dva týdny před plánovaným časem odletu svého letu; nebo
 • jste byli o zrušení informováni dva týdny až sedm dnů před plánovaným časem odletu a bylo vám nabídnuto přesměrování na let umožňující odlet maximálně o dvě hodiny dříve, než byl plánovaný čas vašeho zrušeného letu, a umožňující vám dostat se do cílové destinace nejméně čtyři hodiny po plánovaném času příletu vašeho zrušeného letu; nebo
 • jste byli o zrušení informováni méně než sedm dnů před plánovaným časem odletu a bylo vám nabídnuto přesměrování na let umožňující odlet maximálně o hodinu dříve, než byl plánovaný čas vašeho zrušeného letu, a umožňující vám dostat se do cílové destinace nejméně dvě hodiny po plánovaném času příletu vašeho zrušeného letu.

Úrovně náhrady škody jsou specifikovány následovně:

 • 250 EUR za lety o délce nejvýše 1 500 km;
 • 400 EUR za lety v rámci EU delší než 1 500 km a za všechny ostatní lety o délce od 1 500 km do 3 500 km; nebo
 • 600 EUR za všechny ostatní lety.

Náhrada škody bude snížena o 50 %, pokud jakékoli přesměrování nabízené do vaší cílové destinace bude mít za následek plánovaný čas příletu, který nepřekročí plánovaný čas příletu zrušeného letu o:

 • dvě hodiny v případě letů o délce nejvýše 1 500 km;
 • tři hodiny v případě všech letů v rámci EU delších než 1 500 km a všech ostatních letů o délce od 1 500 km do 3 500 km; nebo
 • čtyři hodiny v případě všech ostatních letů.

Přesun do nižší cestovní třídy

Pokud budete při přesměrování přesunuti do nižší cestovní třídy, než do které jste si zakoupili letenku, ať v důsledku zrušení letu nebo z jakéhokoli jiného důvodu, jako je například nahrazení letadla letadlem s menší cestovní kabinou, budete mít následující nárok na náhradu:

 • 50 % platného tarifu za lety o délce od 1 500 do 3 500 kilometrů nebo
 • 75 % platného tarifu za lety delší než 3 500 kilometrů za část nebo části cesty, na kterých jste byli přesunuti do nižší cestovní třídy. 

Obecné

Každý členský stát EU určil orgán odpovědný za prosazování nařízení ES č. 261/2004(v nové záložce se otevřou externí webové stránky). V samostatném upozornění vám pro vaši potřebu sdělíme podrobné informace o těchto příslušných orgánech.

Toto oznámení vám neposkytuje žádná další smluvní práva.

Pro podání reklamace můžete kontaktovat přímo naše oddělení vztahů se zákazníky prostřednictvím našich webových stránek www.emirates.com/feedback.

Alternativně můžete zaslat e-mail na adresu: customer.affairs@emirates.com

K zobrazení souborů ve formátu PDF budete potřebovat Adobe Acrobat Reader.
Stáhnout Acrobat Reader