Pokračováním v prohlížení naší stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací najdete v zásadách používání souborů cookie.

Pravidla a oznámení

Podmínky přepravy

Vaše letenka pro cestu se společností Emirates představuje smlouvu o přepravě, která vám umožňuje přepravu jedním nebo více lety a jejíž podmínky se řídí a) všeobecnými podmínkami letenky, b) podmínkami přepravy, c) platnými tarify a d) našimi předpisy.

Podmínky přepravy(V nové záložce se otevře PDF)

Podmínky přepravy v českém jazyce(V nové záložce se otevře PDF)

Oznámení po celém světě

Prohlášení o transparentnosti dle zákona o moderním otrokářství (Modern Slavery Act)

Moderní otrokářství, nevolnictví, nucená práce a obchodování s lidmi představují trestné činy a porušování základních lidských práv. Zákon o moderním otrokářství z roku 2015 (Modern Slavery Act 2015) je zákon Parlamentu Spojeného království, který se zabývá otrokářstvím v zemi a slučuje předchozí trestné činy týkající se obchodování s lidmi a otrokářství.

Skupina Emirates Group dodržuje všechny zákony v zemích, v nichž působí, včetně zákonů týkajících se boje proti obchodování s lidmi a otrokářství. Skupina Emirates Group vyznává politiku nulové tolerance vůči modernímu otrokářství a zavázala se k etickému jednání a bezúhonnosti v rámci všech svých obchodních jednání, vztahů a dodavatelských řetězců.

Zásady skupiny Emirates Group pro boj proti otrokářství a obchodování s lidmi(V nové záložce se otevře PDF)

Prohlášení skupiny Emirates Group k modernímu otrokářství(V nové záložce se otevře PDF)

Oznámení v Evropské unii

Od 17. února 2005 platí nařízení ES 261/2004, které dává cestujícím, kteří nastupují na let v zemi EU, určitá práva v případě zamítnutí nástupu, storna nebo dlouhého zpoždění letu.

Oznámení k zamítnutí nástupu(V nové záložce se otevře PDF)

Oznámení ke zpoždění(V nové záložce se otevře PDF)

Oznámení ke stornu(V nové záložce se otevře PDF)

Pokud se domníváte, že máte právo na odškodnění na základě těchto oznámení, obraťte se prosím na nejbližší pobočku společnosti Emirates.

Národní prosazovací orgány(V nové záložce se otevře PDF)

Vezměte na vědomí, že ne všechny země ES mají jmenované národní prosazovací orgány.

S platností od 1. května 2009 platí nová omezení pro osobní dovoz produktů živočišného původu do EU. Další informace najdete na webových stránkách Evropské komise(V nové záložce se otevřou externí webové stránky).

Souhrn ručení EU

Souhrn ručení EU(V nové záložce se otevře PDF)

Seznam zakázaných leteckých společností v EU

Seznam pro bezpečnost letecké dopravy v EU(V nové záložce se otevřou externí webové stránky)

Jestliže jsme vám vytvořili rezervaci, která obsahuje let provozovaný leteckou společností uvedenou v seznamu, můžete mít s ohledem na takový let nárok na refundaci nebo změnu trasy v souladu s článkem 8 nařízení ES č. 261/04. Vezměte prosím na vědomí, že se na váš let vztahují požadavky na způsobilost, obsažené v nařízení ES č. 261/04.

Ochrana v případě platební neschopnosti

Společnost Emirates uzavřela pojištění proti platební neschopnosti u společnosti International Passenger Protection Limited (IPP) coby pojistníka pro určité pojistitele u Lloyd’s. Toto pojištění se vztahuje pouze na platební neschopnost společnosti Emirates ve spojitosti s finančními prostředky uhrazenými společnosti Emirates v souvislosti se smlouvami o souborných cestovních službách a balíčcích, jak jsou definovány v nařízení o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách z roku 2018 a/nebo směrnici (EU) 2015/2302

Pokud si přejete s ohledem na naši platební neschopnost uplatnit nárok, kontaktujte prosím IPP na britském telefonním čísle +44 (0)345 266 1872 nebo uplatněte nárok online na stránkách www.ipplondon.co.uk/claims.asp

Oznámení ve Spojených státech amerických

Předběžné informace o cestujících – oznámení o zachování soukromí

Následující oznámení Správy pro bezpečnost v dopravě USA platí pro všechny cestující, kteří cestují do Spojených států amerických nebo ze Spojených států amerických:

„Správa pro bezpečnost v dopravě (TSA – Transportation Security Administration) vyžaduje, abyste uvedli své jméno, datum narození a pohlaví pro účely kontroly podle zákonného práva 49 U.S.C., část 114, Zákona o reformě zpravodajské služby a prevence terorismu z roku 2004 a 49 C.F.R, části 1540 a 1560. Můžete uvést také své číslo Redress, pokud jej máte. Neuvedení celého jména, data narození a pohlaví může vést k odmítnutí přepravy nebo zamítnutí vstupu do prostoru nástupu. TSA může sdílet informace, které poskytnete, s agenturami pro prosazování zákonů a se zpravodajskými a dalšími agenturami v rámci svého publikovaného prohlášení o systému záznamů. Chcete-li se dozvědět více o zásadách ochrany osobních údajů TSA, nebo si chcete prohlédnout prohlášení o systému záznamů a hodnocení dopadů na soukromí, navštivte prosím webové stránky TSA na adrese www.tsa.gov(V nové záložce se otevřou externí webové stránky).“

K zobrazení souborů ve formátu PDF budete potřebovat Adobe Acrobat Reader.

Získat Acrobat Reader(v nové záložce se otevřou externí webové stránky)