Program Emirates Business Rewards

Správa účtu Emirates Business Rewards

Kdo může spravovat účet Emirates Business Rewards?

Správce programu je osoba, která registruje vaši organizaci do programu Emirates Business Rewards - může to být zaměstnanec organizace nebo určený cestovní manažer. Role může být kdykoli předána kterémukoli členovi zaregistrovanému k tomuto účtu. K účtu lze přidat nejvýše pět správců programu. Správce programu může upravovat profil vaší společnosti, přidávat a odebírat zaměstnance a cestující hosty a rezervovat, schvalovat, hradit a spravovat cesty. Může také využívat body k rezervaci bonusových letů Dynamic a k přesunům letů do vyšší cestovní třídy.