Informace o přístupnostiPřeskočit na hlavní obsah

Pokud budete potřebovat během cesty pomoci, zajistíme, abyste se po celou dobu cítili bezpečně a pohodlně. Dejte nám vědět, jaký typ asistence potřebujete na letišti a během letu. Můžete nám vše potřebné sdělit při rezervaci nebo alespoň 48 hodin před odletem. Zde naleznete seznam našich místních telefonních čísel. O sjednání asistence můžete také požádat cestovní agenturu.

Neslyšící nebo sluchově postižení cestující

Vytvoření rezervace

Jestliže jste neslyšící nebo sluchově postižení a požadujete speciální asistenci během cesty s námi, informujte nás prosím během rezervace. Jestliže jste si zarezervovali svůj let na stránkách emirates.com nebo pomocí jiné online rezervační agentury, obraťte se prosím po provedení rezervace na místní pobočku společnosti Emirates, kde nám sdělíte své požadavky.

V USA a Kanadě nás můžete kontaktovat na našem čísle TTY (viz níže).

Na letišti

Máme monitory, které zobrazují informace o letech pro všechny naše cestující, a většina bran má elektronické displeje, které uvádějí informace o konkrétním letu. Naši zástupci u odletových bran vám poskytnou verbální informace o vašem letu, včetně oznámení o nástupu do letadla, zpoždění letu nebo změně odletové brány. Pokud jste neslyšící nebo sluchově postižení, informujte prosím naše pracovníky u odbavení, abychom vám mohli poskytnout speciální asistenci v případě, že by se váš let opozdil, nebo se změnila odletová brána následně po odbavení.

Na palubě

 • Individuální bezpečnostní informace obdrží všichni cestující, kteří o ně požádají. Součástí těchto informací je vysvětlení bezpečnostních postupů, umístění nouzových východů a sdělení nejvhodnějších způsobů poskytnutí asistence v souladu s vašimi potřebami.
 • Palubní personál vám poskytne aktuální informace během letu v případě jakýchkoli oznámení.
 • Sluchátka na palubě jsou kompatibilní se standardními sluchovými pomůckami po přepnutí do polohy „T“.
 • Ve všech letadlech společnosti Emirates jsou k dispozici předem nahrané bezpečnostní pokyny s titulky v angličtině a arabštině. V letadlech Emirates vybavených naším palubním zábavním systémem ice také nabízíme řadu filmů se skrytými titulky.

Náš systém zábavy za letu, ice – skryté titulky u filmů

Skryté titulky představují technologii, která umožňuje zprostředkování dialogu mezi herci a rovněž příslušných zvukových efektů ve filmu. Jsou dostupné v angličtině pouze v letadlech vybavených zábavním systémem ice. Každý měsíc obvykle nabízíme přibližně 30 nových filmů se skrytými titulky.

Chcete-li zjistit více informací o konkrétních službách a vybavení nabízených na vašem příštím letu se společností Emirates, využijte prosím vyhledávač služeb.

Nevidomí nebo zrakově postižení cestující

Vytvoření rezervace

Jestliže jste nevidomí nebo zrakově postižení a potřebujete pomoc či radu při příjezdu na letiště nebo jakoukoli jinou speciální asistenci během cesty s námi, informujte nás prosím během rezervace. Jestliže jste si zarezervovali svůj let na stránkách emirates.com nebo pomocí jiné online rezervační agentury, obraťte se prosím po provedení rezervace na místní pobočku společnosti Emirates, kde nám sdělíte své požadavky.

Na letišti

K dispozici je asistenční služba Meet and Assist, která vám pomůže dostat se k odletové bráně – nebo pokud chcete, můžete také využít asistenci s invalidním vozíkem. Na vaši žádost vám také poskytneme asistenci s přestupy a transfery.

Na palubě

 • Individuální bezpečnostní informace obdrží všichni cestující, kteří o ně požádají. Součástí těchto informací je vysvětlení bezpečnostních postupů, umístění nouzových východů a sdělení nejvhodnějších způsobů poskytnutí asistence v souladu s vašimi potřebami.
 • Všechna letadla společnosti Emirates jsou vybavena bezpečnostními informačními kartami, které jsou vytištěny v Braillově písmu pro zrakově postižené zákazníky.
 • Náš palubní personál vám přečte nabídku jídel, seznámí vás se součástmi jídla a umístěním na podnose a na požádání vám pomůže s otevřením balíčků.
 • Z bezpečnostních důvodů nebudete usazeni v řadě sedadel u nouzového východu.

Cestující s omezenou pohyblivostí

Invalidní vozíky na letišti

Na všech letištích jsou k dispozici invalidní vozíky. Pomůžeme vám s přepravou od vstupu do terminálu (nebo z místa vysazení z vozidla poblíž vstupu) k odletové bráně, při přestupu (v relevantních případech) i s přepravou od letadla ke vstupu do terminálu (nebo na místo vyzvednutí vozidlem poblíž vstupu) ve vaší destinaci.

Cestování s vlastním invalidním vozíkem nebo pomocným zařízením

 • Společnost Emirates přijímá k přepravě motorizované i nemotorizované invalidní vozíky a pomocná zařízení. Platí zde ale určitá omezení týkající se velikosti a hmotnosti, která byste měli probrat s pracovníkem zařizujícím cestu v době provádění rezervace.
 • V mnoha letadlech společnosti Emirates umožňujeme uložení jednoho skládacího ručního invalidního vozíku na principu včasného příchodu (bude obsloužen ten cestující, který se dostaví jako první), jestliže požádáte o asistenci před nástupem u odletové brány. Jestliže si přejete vzít k bráně vlastní invalidní vozík, musíte se k bráně dostavit nejméně 60 minut před odletem. Invalidní vozíky nebo pomocná zařízení, která jsou příliš rozměrná nebo příliš těžká pro uložení v kabině letadla, budou přepravena v nákladovém prostoru.
 • Neskládací invalidní vozíky, elektrické invalidní vozíky a poháněné skútry budou přijaty jako odbavené zavazadlo. Tyto položky je možné odbavit u hlavní odbavovací přepážky.
 • Jestliže cestujete s invalidním vozíkem nebo jinou pomůckou pro zajištění mobility s pohonem na baterie, je potřeba dodržet před cestou určitá bezpečnostní opatření. Dejte nám prosím vědět o svém požadavku nejméně 48 hodin předem a sdělte nám rozměry, hmotnost a typ baterie ve svém zařízení. Dále se nechte na letišti odbavit nejméně jednu hodinu před plánovaným časem odbavení, aby bylo možné zajistit, že vaše zařízení bude přepraveno v souladu se všemi požadavky na manipulaci s nebezpečným zbožím.
 • Je-li to nutné, provedeme demontáž a montáž invalidního vozíku nebo jiného asistenčního zařízení našich zákazníků na cestách. Pokud bude nutné demontovat váš invalidní vozík, naši zaměstnanci budou potřebovat instrukce: přineste s sebou prosím na letiště instrukce od výrobce. Budete požádáni o odbavení invalidního vozíku u odbavovací přepážky a bude nutné, abyste byli přítomni při demontáži a montáži zařízení.
 • Lékařské zařízení a až dvě asistenční zařízení schválená pro přepravu v kabině se nezapočítávají do počtu příručních zavazadel, která může mít cestující zdarma u sebe.
 • Hole nebo berle musí být před startem a přistáním uloženy pod sedadlem. Hůl nebo berle musí ležet na zemi a nesmí blokovat nouzové východy nebo vyčnívat do uličky.

Asistence před nástupem

Cestujícím se speciálními potřebami bude na vyžádání poskytnuta asistence před nástupem a budou mít možnost se přednostně usadit před nástupem ostatních cestujících.

Asistence a usnadnění během letu

Invalidní vozíky na letišti


Na všech letech společnosti Emirates jsou k dispozici palubní invalidní vozíky, které jsou zkonstruovány tak, aby se vešly do uličky letadla a umožnily přemístění nemobilních cestujících na toaletu a zpět.


Uložení příručních předmětů


Na vyžádání bude poskytnuta pomoc při uložení a vydání příručních předmětů a malých asistenčních zařízení, která jsou povolena na palubě letadla.


Sedadla s pohyblivými opěrkami do uličky


Poskytujeme sedadla s pohyblivými opěrkami do uličky, aby se cestující, kteří pro nástup do letadla používají invalidní vozíky, snáze dostali na své místo. Počet a umístění sedadel s pohyblivými opěrkami do uličky se může lišit podle typu letadla. Sedadlo s pohyblivou opěrkou si můžete vybrat při rezervaci prostřednictvím rezervační kanceláře nebo, je-li k dispozici, během online odbavení pomocí plánu sedadel pro váš let na stránkách emirates.com. Vezměte však prosím na vědomí, že z bezpečnostních důvodů nebudete umístěni v řadě sedadel u nouzového východu.

Informace o používání kyslíku

Kyslík pro terapeutické užití

Společnost Emirates může na palubě svých letadel zajistit kyslík pro terapeutické užití v závislosti na dostupných kapacitách. Alespoň 48 hodin před odletem prosím vyplňte formulář MEDIF a uveďte v něm hodnotu průtoku vzduchu v litrech za minutu, který budete potřebovat. Za tuto službu se neplatí.

Přenosné koncentrátory kyslíku patřící zákazníkům

Přenosné koncentrátory kyslíku schválené GCAA si může cestující vzít na palubu a během letu je používat, přičemž se nezapočítávají do povoleného limitu pro příruční zavazadla.


Seznam přenosných koncentrátorů kyslíku schválených GCAA:

 • Airsep Focus
 • AirSep Free Style
 • Airsep Free Style 5
 • Airsep Lifestyle
 • Delphi.RS-00400
 • DeVilbiss Healthcare iGo
 • Inogen One
 • Inogen One G2
 • Inogen One G3
 • Inogen One G4
 • Inova Labs LifeChoice
 • Inova Labs Lifechoice Activox
 • LifeChoice společnosti International Biophysics Corporation
 • Invacare XPO2
 • Invacare Solo2
 • Oxlife Independence Oxygen Concentrator
 • Oxus RS-0400
 • Precision Medical EasyPulse
 • Respironics EverGo
 • Respironics SimplyGO
 • S8 AutoSetSpirit
 • SeQuel Eclipse
 • SeQuel SAROS
 • eQuinox Oxygen System (model 4000) společnosti SeQual Technologies, Inc.
 • Oxywell Oxygen System (model 4000)
 • Trooper společnosti VBOX, Inc.

Chcete-li při svém letu používat na palubě přenosné koncentrátory kyslíku, musíte podle předpisů GO-CAA Spojených arabských emirátů předložit pracovníkovi oddělení rezervací společnosti Emirates (nejpozději 48 hodin před cestou) lékařský posudek v angličtině nebo s anglickým překladem, který obsahuje:

 • prohlášení, že je ve vašich fyzických a kognitivních možnostech vidět, slyšet a chápat zvukové a vizuální výstrahy a upozornění přístroje a že jste schopni bez pomoci jiných odpovídajícím způsobem na tyto výstrahy a upozornění reagovat,
 • vyjádření, zda pro vás je nebo není použití kyslíku nutné po celou dobu nebo část cesty,
 • stanovení maximálního průtoku kyslíku odpovídajícího tlaku v kabině letadla za normálních provozních podmínek.

Toto vyjádření lékaře musíte předložit v den cesty na odbavovací přepážce hodinu před plánovaným časem odbavení.


Zodpovídáte za to, abyste měli dostatečnou zásobu baterií, která vám vystačí na celou cestu (včetně tranzitu a nečekaných zpoždění). Přenosné koncentrátory kyslíku není přípustné používat při sezení v řadě u nouzového východu nebo na prvních sedadlech za přepážkou.


Jiné přenosné koncentrátory kyslíku sice nebudete moci používat přímo na palubě, budete si je ale moci vzít s sebou jako příruční nebo odbavené zavazadlo, splníte-li následující podmínky:

 • přenosný koncentrátor kyslíku musí být prázdný a nenatlakovaný,
 • baterie by měla být vyjmutá a zabalená zvlášť,
 • případně by měl mít přenosný koncentrátor kyslíku zapuštěný pól baterie a jeho zabalené póly baterie by se neměly dotýkat žádných kovových předmětů.

Stáhněte si vzorový lékařský posudek ohledně používání přenosných koncentrátorů kyslíku při letu (PDF)(V nové záložce se otevře PDF soubor)

Zařízení pro pozitivní tlak dýchacích cest (PAP) / trvalý pozitivní tlak dýchacích cest (CPAP) / ventilátory a respirační zařízení

Zařízení CPAP/PAP si může cestující vzít na palubu a během letu je používat, přičemž se nezapočítávají do povoleného limitu pro příruční zavazadla. Dbejte prosím na to, abyste nepřekročili rozměry nebo hmotnost pro schválené uložení příručních zavazadel.


Zákazníci, kteří chtějí na palubě používat zařízení CPAP/PAP, je mohou v souladu s předpisy Generálního úřadu pro civilní letectví (GCAA) SAE používat na základě předchozího souhlasu*.


Pro přepravu a používání zařízení CPAP/PAP na palubě letadla již nevyžadujeme oznámení ani lékařský ověřovací posudek. O této potřebě můžete buď informovat náš tým při rezervaci letu, nebo na letišti přidáme poznámku k vaší rezervaci.


Zodpovídáte za to, abyste měli dostatečnou zásobu baterií, která vám vystačí na celou cestu včetně tranzitu a nečekaných zpoždění.


Přestože lze zařízení v letadle zapojit do zásuvky zabudované v sedadle, specifikace napájení se mohou v jednotlivých letadlech lišit. Není zaručeno, že napájecí zdroj bude k dispozici po celou dobu cesty.


Zásuvka zabudovaná v sedadle nemusí být k dispozici během vzletu a přistání letadla.


V době, kdy se zařízení používá, nesmí bránit přístupu do řady sedadel ani blokovat uličku. Když se zařízení nepoužívá, musí být uloženo na schváleném místě, aby neblokovalo uličku ani přístup do řady sedadel. Baterie pro zařízení CPAP/PAP přepravovaná na palubě letadla v příručním zavazadle musí být chráněny před zkratem a měly by být zabaleny takovým způsobem, který zabrání jejich fyzickému poškození. Baterie chráněné před zkratem zahrnují:

 • ty v provedení se zapuštěnými póly baterií nebo
 • zabalené tak, aby se póly baterií nedotýkaly kovových předmětů včetně pólů jiných baterií.

V případě, že se zařízení CPAP/PAP přepravuje na palubě letadla v příručním zavazadle, ale nemáte v úmyslu je při letu používat, musíte z něj vyjmout baterie a zabalit je samostatně, není-li příslušné zařízení chráněno alespoň dvěma různými účinnými způsoby před náhodným zapnutím během přepravy.


*Pokud máte další lékařské požadavky, vyplňte prosím lékařský posudek(V nové záložce se otevře PDF soubor) a formulář MEDIF (Zdravotní informace potvrzující způsobilost k cestování) a zašlete je na adresu medaattachments@emirates.com(Otevře se váš e-mailový klient) nejpozději 48 hodin před odletem.

Cestující vyžadující doprovod

Z bezpečnostních důvodů by měl cestovat s doprovodem každý, kdo:

 • Musí cestovat na lehátku nebo v inkubátoru, případně osoba, která vyžaduje během letu lékařské ošetření. (Doprovázející osoba musí být schopna zajistit vaše osobní a zdravotní potřeby.)
 • Nedokáže kvůli mentálnímu postižení pochopit bezpečnostní pokyny nebo na ně patřičně reagovat.
 • Není schopen asistovat při své vlastní evakuaci z letadla.
 • Trpí vážným postižením sluchu a zraku a není schopen používat některé dorozumívací prostředky při komunikaci se zaměstnanci letecké společnosti.

Letušky a stevardi nemají povolení poskytovat pomoc s krmením, osobní hygienou nebo použitím toalety. Nemohou vás zvedat ani nosit a nemohou poskytovat lékařské služby, například dávat injekce. Jestliže váš zdravotní stav vyžaduje, aby vám někdo poskytoval tento typ péče, měli byste cestovat s asistentem s vlastní letenkou, který na tyto potřeby během letu dohlédne.

Asistenční psi

V souladu s předpisy federální vlády Spojených arabských emirátů musí všechna zvířata vstupovat do SAE jako ohlášený náklad. Výjimku tvoří slepečtí psi (doprovod pro slepé osoby), kteří mohou cestovat zdarma v kabině letadel přímých letů společnosti Emirates z členských států Evropské unie do Dubaje nebo z Dubaje do USA či Kanady a zpět.


Společnost Emirates požaduje 48 hodin předem oznámení, že cestující s postižením má v úmyslu cestovat s asistenčním psem v kabině, aby bylo možné připravit na letišti v Dubaji opatření pro příjem zvířete na terminálu pro cestující.


Asistenční pes může sedět s cestujícím v kabině letadla, jestliže zvíře nepřekáží v hlavní uličce letadla nebo v řadě u nouzového východu. Z bezpečnostních důvodů nebudou cestujícím, kteří cestují s vodícími psy, přidělena sedadla v řadě u východu.


Všichni ostatní asistenční psi budou přijati k přepravě zdarma jako ohlášený náklad, za předpokladu, že cestující předloží důvěryhodný doklad o tom, že zvíře je asistenční pes a že má zdravotní i další povolení pro vstup do země / opuštění země potřebná pro zvíře při cestě do SAE/USA nebo Kanady. Další informace o požadavcích na povolení importu/exportu zvířat ve Spojených arabských emirátech najdete na adrese http://moew.gov.ae/Portal/en/our-services/services-for-individuals.aspx(V nové záložce se otevřou externí webové stránky)

Úředníci pro řešení stížností zákazníků se speciálními potřebami

Společnost Emirates má na letištích v místech odletu ve Spojených státech, v Miláně (MXP), Athénách a Dubaji své zaměstnance, kteří jsou vyškoleni jako úředníci pro řešení stížností (CRO – complaint resolution official) a jsou k dispozici během pracovní doby. Naši pracovníci CRO jsou připraveni na řešení speciálních požadavků a znají předpisy pro postižené osoby, které cestují z USA a do USA. Pokud máte nějaké dotazy nebo připomínky k našim službám, požádejte prosím o konzultaci s pracovníkem CRO. Jestliže vaše stížnost nebude vyřešena k vaší spokojenosti s pracovníkem CRO, můžete se obrátit na Ministerstvo dopravy USA některým z následujících způsobů:


Telefonicky: Bezplatná horká linka pro letecké cestující s postižením
1-800-778-4838 (hlas)
1-800-455-9880 (TTY)


Telefonicky: Aviation Consumer Protection Division (Divize pro ochranu leteckých spotřebitelů)
202-366-2220 (hlas)
202-366-0511 (TTY)


Poštou: Air Consumer Protection Division (Divize pro ochranu leteckých spotřebitelů)
C-75, US Dept of Transportation (Ministerstvo dopravy USA)
1200 New Jersey Ave., SE.
West Building, Room W96-432
Washington, DC 20590


Finální pravidlo Ministerstva dopravy USA týkající se nediskriminace na základě postižení v letecké dopravě se vztahuje na lety společnosti Emirates do Spojených států amerických a zpět.


Kopii tohoto předpisu můžete získat v přístupném formátu také na webových stránkách ministerstva: http://transportation.gov/airconsumer/disability (V nové záložce se otevřou externí webové stránky)