Přeskočit na hlavní obsahInformace o přístupnosti

Zdravotní informační formulář (MEDIF)

Pokud máte obavy ze zdravotních problémů a létání, nebo pokud potřebujete asistenci na cestách, můžeme vám pomoci. Vyplňte se svým lékařem zdravotní informační formulář (MEDIF) a my posoudíme vaše potřeby.
 • MEDIF Část 1

  Vyplňuje cestující nebo jeho zástupce.

 • MEDIF Část 2

  Po předložení části 1 zašleme lékaři cestujícího k vyplnění část 2.

  Část 2 bude poté předána cestujícímu.

 • Finální předložení

  Před finálním předložením musí cestující část 1 i část 2 zkontrolovat a potvrdit.

  Vyplněné formuláře odešlete nejméně 48 hodin před odletem, abychom mohli žádost zkontrolovat a zpracovat.

Zahájit vyplňování formuláře MEDIF
Chcete-li začít s vyplňováním formuláře MEDIF online, zadejte údaje o své rezervaci.

Důležité informace

Formulář MEDIF by měl být vyplněn na základě stavu cestujícího do jednoho měsíce od plánovaného data cesty a předložen nejméně 48 hodin před odletem.


Divize Emirates Medical Services si může před schválením formuláře MEDIF vyžádat další informace nebo vysvětlení. Měli byste nás také okamžitě informovat o jakékoli změně stavu cestujícího PŘED odletem.


Jestliže předkládáte formulář MEDIF za kojence, stáhněte si MEDIF ve formátu PDF(otevře se v nové záložce) a zašlete jeho vyplněnou kopii na adresu medaattachments@emirates.com.

Obecné vodítko

Zákazníci cestující s kterýmkoli z následujících zdravotních stavů by měli formulář MEDIF vyplnit při vytváření rezervace:

 • Cestující, jejichž zdravotní stav vyžaduje přísun kyslíku, nosítka, lékařský doprovod nebo lékařské ošetření během letu.
 • Cestující, kteří mohou během letu potřebovat lékařské vybavení nebo přístroje.
 • Cestující, u kterých existují pochyby o jejich způsobilosti k letu, ať už kvůli nedávné nestabilitě zdravotního stavu, nemoci, léčbě nebo chirurgickému zákroku.
 • Cestující, kterým většinou není cestování povoleno nebo kteří trpí vážným nebo nestabilním onemocněním nebo zraněním.

Při posuzování zdravotní způsobilosti pacienta pro cestování letadlem bereme v úvahu dva hlavní faktory:

 • Snížený tlak vzduchu: tlak vzduchu v kabině se během 15–30 minut po startu i před přistáním výrazně mění a expanze i smršťování plynů může způsobit bolest a pocity tlaku.
 • Snížení tenze kyslíku: tlak v kabině odpovídá hodnotě ve výšce 6000 až 8000 stop a parciální tlak kyslíku je přibližně o 20 % nižší než na zemi.

V souvislosti s leteckou přepravou se za nepřijatelný považuje takový zdravotní stav cestujícího, který mu neumožňuje bezpečně absolvovat let bez zvláštní lékařské pomoci za letu.


Zdravotní stavy, které jsou obvykle považovány za nepřijatelné pro cestování letadlem

Každý jednotlivý případ posuzujeme podle jeho okolností a bereme v úvahu, zda je cestující doprovázen lékařskou doprovodnou službou. Obecně se však pro účely letecké přepravy obvykle považují za nepřijatelné následující stavy:

 • závažné případy anémie,
 • závažné případy buď zánětu středního ucha (otitis media), nebo paranasálních dutin,
 • akutní, infekční nebo přenosná onemocnění,
 • pacienti trpící městnavým srdečním selháním nebo jinou, ne zcela kontrolovanou cyanotickou srdeční vadou,
 • nekomplikovaný infarkt myokardu do 2 týdnů od prodělání nebo komplikovaný infarkt myokardu do 6 týdnů od prodělání,
 • pacienti trpící závažnou nemocí dýchacích cest nebo kteří nedávno prodělali pneumotorax,
 • pacienti trpící gastrointestinálními lézemi, u nichž může hrozit hematemeze, meléna nebo střevní obstrukce,
 • pooperativní stavy:
  • do 10 dní od jednoduchých abdominálních zákroků,
  • do 21 dní od operací v oblasti hrudníku nebo invazivních operací oka (jiných než laserových),
 • zlomeniny čelisti nebo čelistní kosti s fixací pomocí drátěné dlahy (bez lékařského doprovodu),
 • nestabilní duševní onemocnění bez doprovodu a aplikace vhodných léků po dobu cesty,
 • nekontrolované záchvaty (bez lékařského doprovodu),
 • nekomplikovaná jednočetná gravidita po ukončení 36. týdne nebo vícečetná gravidita po ukončení 32. týdne,
 • kojenci do sedmi dní od narození,
 • pacienti se zavedeným vzduchem do tělních dutin z diagnostických nebo terapeutických důvodů během uplynulých sedmi dní.

Poznámky k jiným stavům

 • Potravinové alergie: cestující, kteří chtějí pro svůj let požádat o dietní pokrm, nemusejí tento formulář vyplňovat. Vezměte prosím na vědomí, že nemůžeme garantovat jídla s nulovým obsahem arašídů. Pokud ovšem pacient trpí život ohrožující alergií na určité potraviny, u níž by mohlo být nezbytné ošetření při letu – zvláště pokud by mohl reagovat i na stopy příslušné potraviny ve vzduchu – je třeba tento formulář vyplnit.
 • Astma: cestující musí mít potřebné léky na astma u sebe v příručním zavazadle. Vzhledem k tomu, že rozprašovače musí být opatřeny vlastním zdrojem energie, jsou pro aplikaci na palubě letadla účinnou alternativou inhalační nástavce používané s inhalátory.
 • Doprovod: doprovázející osoby by si měly zajistit všechny věci potřebné k řádné péči o pacienta a zodpovídají za zabezpečení všech aspektů jeho potřeb. Vzhledem k předpisům o manipulaci s potravinami nemůže palubní personál při zajišťování těchto potřeb asistovat.
 • Zlomeniny: všechny čerstvé zlomeniny dlouhých kostí a sádrové obvazy přes celou nohu vyžadují lékařské osvědčení. Sádrové obvazy musí být nejméně 48 hodin staré. V případě čerstvého zranění (do 48 hodin po úrazu) by během dlouhého letu mohlo dojít k otoku, proto by sádra měla být rozpůlena. V Economy Class bohužel nelze zajistit prostor navíc, který je potřebný ke zvednutí nohy, lze si však rezervovat sedadlo v uličce. Uveďte prosím, zda je pacient zraněn na levé nebo pravé straně těla.
 • Péče během letu: vezměte prosím na vědomí, že nezajišťujeme ošetřovatele; náš palubní personál absolvuje pouze školení týkající se poskytování první pomoci.
 • Plicní nebo srdeční onemocnění: při kardiopulmonálním onemocnění, které způsobuje dušnost při chůzi na vzdálenost delší než 100 metrů na rovné ploše nebo si vyžádalo použití kyslíku v nemocnici či doma (případně dříve během letu), může být potřebný přívod kyslíku. Přívod kyslíku instalovaný v letadle je určen jen k použití ve stavu nouze. Závažné případy kardiopulmonálních onemocnění, stejně jako případy vyžadující trvalý přívod kyslíku, použití nosítek nebo inkubátoru, by měly být doloženy podrobnou lékařskou zprávou z poslední doby s lékařským potvrzením. (Postačí kopie doporučení specialisty či nemocničního zařízení.)
 • Tělesná invalidita: pokud pacient potřebuje invalidní vozík jen k přepravě ke dveřím letadla, není třeba tento formulář vyplňovat. Poznámka: Podle pravidel civilní letecké přepravy však musí být všichni cestující schopni používat sedadla v letadle s opěradlem ve svislé poloze.
 • Dietní pokrmy: Speciální pokrmy z náboženských nebo jiných zdravotních důvodů si můžete objednat online v sekci správa rezervace, nebo pokud jste rezervovali prostřednictvím cestovní kanceláře, pak přímo prostřednictvím této cestovní kanceláře.
 • Nevyléčitelná onemocnění: cestující v pokročilých stádiích nevyléčitelné nemoci bude obvykle potřebovat doprovod lékaře nebo ošetřovatele.